งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

2 สถานการณ์/ปัญหา ความต้องการ 2.07 ล้านตัน ผลิตได้ 0.19 ล้านตัน
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร สถานการณ์/ปัญหา ความต้องการ 2.07 ล้านตัน ผลิตได้ 0.19 ล้านตัน พื้นที่ปลูกลด เมล็ดพันธุ์หายาก ราคาแพง ไม่มีหน่วยงานผลิตเมล็ดพันธุ์ปริมาณมาก

3 วัตถุประสงค์โครงการ ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร วัตถุประสงค์โครงการ ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง แบบพึ่งพาตนเองของชุมชน ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตถั่วเหลือง

4 กรอบโครงการ จัดกระบวนการเรียนรู้ แก่เกษตรกร เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรอบโครงการ จัดกระบวนการเรียนรู้ แก่เกษตรกร เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน จัดแปลงต้นแบบ ถั่วเหลือง ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ ถั่วเหลืองชุมชน อบรมเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตถั่วเหลือง เมล็ดพันธุ์ 60 ตัน ติดตามโครงการ

5 พื้นที่เป้าหมาย เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก สุโขทัย แพร่
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร พื้นที่เป้าหมาย เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก สุโขทัย แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ เลย ขอนแก่น

6 กิจกรรม พัฒนาเจ้าหน้าที่ จัดทำแปลงต้นแบบ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กิจกรรม วิเคราะห์พื้นที่ พัฒนาเจ้าหน้าที่ จัดทำแปลงต้นแบบ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์ - ประชุมเชื่อมโยง - ทำเอกสาร ติดตามและประเมินผล

7 วิธีดำเนินงาน อบรมเจ้าหน้าที่ ทำแปลงต้นแบบผลิตเมล็ดพันธุ์
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร วิธีดำเนินงาน กำหนดจุดทำแปลงต้นแบบ อบรมเจ้าหน้าที่ ทำแปลงต้นแบบผลิตเมล็ดพันธุ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกร การประชุมเชื่อมโยง ทำเอกสาร การติดตามและประเมินผล

8 ประเด็นวัดผลของโครงการ
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ประเด็นวัดผลของโครงการ เกษตรกร 400 ราย ได้รับการ ถ่ายทอด เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองชุมชน จำนวน 20 ศูนย์

9 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชน้ำมัน และพืชตระกูลถั่ว ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชไร่ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร โทร โทรสาร ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

10 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google