งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ว่าที่ ร. ต. นรินทร์ แขมพิมาย ผู้อำนวยการส่วนพัฒนางาน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นประธานกล่าวเปิดการจัดการ ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การจัดทำระบบรายงานศูนย์บริการและถ่ายทอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ว่าที่ ร. ต. นรินทร์ แขมพิมาย ผู้อำนวยการส่วนพัฒนางาน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นประธานกล่าวเปิดการจัดการ ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การจัดทำระบบรายงานศูนย์บริการและถ่ายทอด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ว่าที่ ร. ต. นรินทร์ แขมพิมาย ผู้อำนวยการส่วนพัฒนางาน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นประธานกล่าวเปิดการจัดการ ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การจัดทำระบบรายงานศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยี ( ศ.02) ให้กับคณะเจ้าหน้าที่ของส่วนพัฒนางานศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรม ส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจ สิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี นางชลินทร อนุตรพร รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาส่งเสริมกองทุนเพื่อการเกษตร สำนัก พัฒนาเกษตรกร เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้  การถ่ายทอดความรู้เรื่อง การจัดทำระบบรายงานศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ( ศ.02) 

2 - 2 -

3 - 3 - คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สพศ. : ภาพ / ข่าว เว็บไซต์ : www.atsc.doae.go.th เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/Atsc.4people โทร./ โทรสาร 02-9406054-55


ดาวน์โหลด ppt ว่าที่ ร. ต. นรินทร์ แขมพิมาย ผู้อำนวยการส่วนพัฒนางาน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นประธานกล่าวเปิดการจัดการ ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การจัดทำระบบรายงานศูนย์บริการและถ่ายทอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google