งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น้ำหมักปลาร้า ปราบ เพลี้ยแป้งมัน สำปะหลัง โดย นายอาสา ประทุมศาลา นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ น้ำหมักปลาร้า ปราบ เพลี้ยแป้งมัน สำปะหลัง โดย นายอาสา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น้ำหมักปลาร้า ปราบ เพลี้ยแป้งมัน สำปะหลัง โดย นายอาสา ประทุมศาลา นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ น้ำหมักปลาร้า ปราบ เพลี้ยแป้งมัน สำปะหลัง โดย นายอาสา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น้ำหมักปลาร้า ปราบ เพลี้ยแป้งมัน สำปะหลัง โดย นายอาสา ประทุมศาลา นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ น้ำหมักปลาร้า ปราบ เพลี้ยแป้งมัน สำปะหลัง โดย นายอาสา ประทุมศาลา นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ

2 เพลี้ยแป้ง เป็นศัตรูพืชตัวหนึ่ง ที่มีปัญหาต่อเกษตรกร ผู้ปลูกมันสำปะหลังในเขตภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ผลผลิตมันสำปะหลังลดลง หรืออาจถึงตายการใช้สารเคมีจะ ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง และเป็น ปัญหาต่อสภาพแวดล้อม การที่ จะทำให้เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง หมดไปจากแปลงมันสำปะหลัง หรือลดต้นทุนการผลิตและรักษา สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ดี ต้องใช้น้ำหมักปลาร้ากำจัดและจะ เป็นปุ๋ยทางใบเพื่อบำรุงมัน สำปะหลังให้เจริญเติบโตได้ดีได้ ผลผลิตสูง

3 ๑. ปลาร้า ๑ ส่วน ๑. ปลาร้า ๑ ส่วน ๒. กากน้ำตาล ๓ ส่วน ๓. น้ำสะอาด ๑๐ ส่วน ๔. โอ่งมังกร ๑ ใบ

4 - นำวัสดุอุปกรณ์ เช่น ปลาร้า กากน้ำตาล น้ำ สะอาด หมักลงในโอ่ง มังกร ประมาณ ๒๐ - ๓๐ วัน เปิดใช้ได้ - นำวัสดุอุปกรณ์ เช่น ปลาร้า กากน้ำตาล น้ำ สะอาด หมักลงในโอ่ง มังกร ประมาณ ๒๐ - ๓๐ วัน เปิดใช้ได้

5 - กรองเอาน้ำหมักที่เก็บไว้ใน ภาชนะ เช่น ขวดแก้ว หรือ ภาชนะดินเคลือบ ใช้น้ำหมัก ปลาร้าผสมน้ำสะอาด น้ำหมักปลา ร้า ๔ ช้อนแกง ผสมน้ำ ๒๐ ลิตร ฉีดพ่นมันสำปะหลังที่ มีอายุไม่เกิน ๖ เดือน ใช้น้ำหมัก ๖ ช้อนแกง ผสมน้ำ ๒๐ ลิตร ใช้ฉีดพ่นมันสำปะหลัง ที่มีอายุเกิน ๖ เดือนขึ้นไป รับประกันเพลี้ย แป้งมันสำปะหลังหายไปจาก แผ่นดินแน่นอน - กรองเอาน้ำหมักที่เก็บไว้ใน ภาชนะ เช่น ขวดแก้ว หรือ ภาชนะดินเคลือบ ใช้น้ำหมัก ปลาร้าผสมน้ำสะอาด น้ำหมักปลา ร้า ๔ ช้อนแกง ผสมน้ำ ๒๐ ลิตร ฉีดพ่นมันสำปะหลังที่ มีอายุไม่เกิน ๖ เดือน ใช้น้ำหมัก ๖ ช้อนแกง ผสมน้ำ ๒๐ ลิตร ใช้ฉีดพ่นมันสำปะหลัง ที่มีอายุเกิน ๖ เดือนขึ้นไป รับประกันเพลี้ย แป้งมันสำปะหลังหายไปจาก แผ่นดินแน่นอน

6

7 The End…


ดาวน์โหลด ppt น้ำหมักปลาร้า ปราบ เพลี้ยแป้งมัน สำปะหลัง โดย นายอาสา ประทุมศาลา นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ น้ำหมักปลาร้า ปราบ เพลี้ยแป้งมัน สำปะหลัง โดย นายอาสา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google