งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางสาวสุพัสตรา เหล็กจาน สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น การเลี้ยงสัตว์น้ำโดย วิธีชีวภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางสาวสุพัสตรา เหล็กจาน สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น การเลี้ยงสัตว์น้ำโดย วิธีชีวภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางสาวสุพัสตรา เหล็กจาน สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น การเลี้ยงสัตว์น้ำโดย วิธีชีวภาพ

2 เกษตรธรรมชาติเป็นวิธีการดำเนินงานเกษตรที่ มุ่งเน้นการผลิตทางการเกษตรตามกฎเกณฑ์ ของธรรมชาติ ทำให้ดินที่มีชีวิต โดยการ ประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ที่มีชีวิต เกิดประโยชน์ทั้ง ระบบการเกษตรที่เป็นธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี และยาฆ่าแมลง อันเป็นการทำลายระบบนิเวศน์ การเกษตร เป็นระบบที่ให้ผลผลิตและ คุณภาพสูงซึ่งก่อให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนใน ขณะเดียวกันก็รักษาสิ่งแวดล้อมด้วย เกษตรธรรมชาติคือ อะไร

3 ผลิตอาหารที่ปลอดจากสารพิษ หรือสารเคมี ช่วยภาวะเศรษฐกิจและสภาพจิตใจของผู้ผลิต และผู้บริโภค เป็นการเกษตรที่ทุกคนสามารถทำได้และเป็น การเกษตรอย่างยั่งยืน ไม่ทำลายความสมบูรณ์ของดินและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ผลิตอาหารให้เพียงพอ และมีคุณภาพสูงแก่ ประชากรโลกที่กำลังเพิ่มมากขึ้น เป้าหมายเกษตร ธรรมชาติ

4 การทำปุ๋ยหมักธรรมชาติ คือการนำเอาอีเอ็มมา หมักผสมกับอินทรียวัตถุเป็นการขยายจุลินทรีย์ ที่มี ประสิทธิภาพให้มีจำนวนมากขึ้นแข็งแรงขึ้น และฟักตัวอยู่ในอินทรียวัตถุ เพื่อนำไปใช้ ปรับปรุงดินให้ร่วนซุย มีแร่ธาตุอาหารที่สำคัญเหมาะแก่การเพาะ ปลูกนอกจากนี้ยังใช้กับการเลี้ยงสัตว์ ได้อีกด้วย การทำปุ๋ยหมัก ธรรมชาติ ( โบกาชิ )

5 ส่วนผสมในการทำปุ๋ยหมักธรรมชาติ ( โบกาฉิ ) มูลสัตว์แห้งทุกชนิด 10 กิโลกรัม (1/2 ปี๊บ ) แกลบดิบ 20 กิโลกรัม (1 ปี๊บ ) รำละเอียด 20 กิโลกรัม (1 ปี๊บ ) กากถั่วลิสง 5 กิโลกรัม (1/4 ปี๊บ ) อีเอ็ม 4 ช้อนโต๊ะ กากน้ำตาล 4 ช้อนโต๊ะ น้ำสะอาด 10 ลิตร (1/2 ปี๊บ ) * หากไม่มีกากถั่วป่น ให้เพิ่มมูลสัตว์แห้งทุกชนิดเป็น จำนวน 20 กิโลกรัม (1 ปิ๊บ )

6 1. นำมูลสัตว์ผสมกับแกลบ ดิบให้เข้ากัน วิธีทำวิธีทำ

7 2. ผสมอีเอ็ม กับกากน้ำตาล และน้ำสะอาด 10 ลิตรที่ เตรียมไว้ใส่บัวรดน้ำ แล้วรดบนกองมูลสัตว์กับแกลบให้ ชุ่ม คลุกเคล้าให้เข้ากัน จะมีความชื้นพอดี 40-50 %

8 3. นำรำละเอียดกับกากถั่วป่น ลงคลุกเคล้ากับแกลบผสม มูลสัตว์แล้วนำไปหมักดังนี้

9 - นำส่วนผสมที่เตรียมไว้กองบนพื้นให้มีความ หนา 15-20 ซ. ม. คลุมด้วยกระสอบป่านหมักไว้ 7 วัน โดยกลับกองปุ๋ยทุกวัน วันละ 1-2 ครั้ง - นำส่วนผสมที่เตรียมไว้ไปใส่กระสอบ ถุงปุ๋ย หรือถุงอาหารสัตว์ที่อากาศถ่ายเทได้ประมาณ 3/4 ของกระสอบไม่ต้องกดให้แน่น พลิก กระสอบแต่ละด้านทุกวัน

10 4. ปุ๋ยหมักธรรมชาติ ( โบกาฉิ ) ที่ได้จะร่วนแห้ง มี กลิ่นหอมเหมือนเห็ดแห้ง และเย็น นำไปใช้ได้ หรือบรรจุกระสอบ เก็บไว้ในที่ร่มไม่มีความชื้น ควรใช้ให้หมดภายใน 4 เดือน

11 1. ใช้ในการเตรียมบ่อเลี้ยงปลา / กุ้ง ทดแทนการใช้ สารเคมีและปูนขาว 2. ใช้ในการปรับคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงปลาให้มี สภาพดีอยู่เสมอโดยใช้ปุ๋ยหมักธรรมชาติ ( โบ กาฉิ ) จำนวน 20 กิโลกรัม ต่อบ่อเลี้ยงปลา ขนาด 1 ไร่ ( น้ำในบ่อลึกเฉลี่ย 1 เมตร ) ใส่ปุ๋ย หมักธรรมชาติทุกๆ 10 วันตลอดระยะเวลาที่ เลี้ยงปลา วิธีใช้วิธีใช้

12 3. ใช้เตรียมดินเพื่อปลูก พืชผัก ไม้ผล พืชไร่นา ฯลฯ 4. ใช้บำรุงดินใน ไร่ นา สวน ให้สมบูรณ์อยู่เสมอ 5. ใช้ปรับสภาพน้ำเน่า และกำจัดกลิ่นเหม็นต่างๆ

13 คือการรักษาคุณภาพดินและน้ำให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ไม่เกิดมลพิษแก่ปลาปลาที่เลี้ยงในบ่อ นอกจากการไม่ ปล่อยปลาหนาแน่นและให้อาหารมากเกินไป การใช้ อีเอ็มเป็นการช่วยขจัดของเสียและก๊าซพิษในบ่อ การใช้โบกาชิจำนวน 20 กิโลกรัม ต่อบ่อเลี้ยงปลาขนาด 1 ไร่ ( น้ำในบ่อลึกเฉลี่ย 1 เมตร ) ใส่ปุ๋ยหมักธรรมชาติทุกๆ 10 วัน ตลอดระยะเวลาที่เลี้ยงปลาช่วย เพิ่มอาหารธรรมชาติ และประหยัดค่าอาหาร การรักษา สภาพแวดล้อมในบ่อ ปลา

14 ต้องให้อาหารอย่างเพียงพอและมีอาหารครบถ้วน มีการเสริมสร้างความแข็งแรงโดยผสมอีเอ็มในอาหาร ให้ปลากิน การทำอาหารจากอีเอ็มสูตรต่างๆ สูตรปลากินพืช - ปลายข้าวเหนียวต้มสุก 2 กิโลกรัม - รำละเอียด 1 กิโลกรัม - ผักสดสับละเอียด 1 กิโลกรัม - อีเอ็ม 1 ช้อนโต๊ะ - กากน้ำตาล 1 ช้อนโต๊ะ - น้ำสะอาด 5 ลิตร การเลี้ยงปลาให้โต เร็ว

15 สูตรปลากินเนื้อ - ปลายข้าวเหนียวต้มสุก 1 กิโลกรัม - รำละเอียด 2 กิโลกรัม - เศษเนื้อหรือซี่โครงไก่ สับละเอียด 1 กิโลกรัม - อีเอ็ม 1 ช้อนโต๊ะ - กากน้ำตาล 1 ช้อนโต๊ะ - น้ำสะอาด 5 ลิตร

16 นำส่วนผสมทั้งหมดคลุกเล้าเข้ากันหมักทิ้งไว้ 6 ชั่วโมงแล้วจึงนำให้ปลากิน ปั้นเป็นก้อนขนาดเท่ากำมือ ให้อาหารโดยใส่ ภาชนะที่เป็นกระบะจมในน้ำ 30 ซ. ม. 2 เวลา เช้า เย็น ปลาจะกินอาหารอิ่มในเวลา 30 นาที ปรับปริมาณอาหารทุก 30 วัน อาหารปลาหมักเช้าในช่วงเย็นหมักเย็นในช่วงเช้า สำหรับการให้อาหารสำเร็จรูปผสมอีเอ็มโดย อาหารเม็ด 1 กิโลกรัม อีเอ็ม 2 ช้อนโต๊ะ น้ำ สะอาด 0.8-1 ลิตร แช่ 30 นาที ก่อนให้ วิธีทำวิธีทำ

17

18 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt โดย นางสาวสุพัสตรา เหล็กจาน สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น การเลี้ยงสัตว์น้ำโดย วิธีชีวภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google