งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสม สาน Integrated Pest Management 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสม สาน Integrated Pest Management 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสม สาน Integrated Pest Management 1

2 การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมสาน คือ ระบบการจัดการ ศัตรูพืชที่รวมเอาเทคนิคในการป้องกันกำจัดศัตรู พืชตั้งแต่ 2 วิธี มาใช้ร่วมกัน โดย ระบบการจัดการจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง ประชากรของศัตรูพืชกับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเทคนิค และวิธีการที่เหมาะสม มาผสมผสานเพื่อลดระดับปริมาณศัตรูพืชให้ อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ (FAO, 1968) ความหมาย 2

3 1. ลดต้นทุนการผลิต รักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ลดมลภาวะ และพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม เช่น ดิน น้ำ อากาศ 2. ชะลอหรือไม่ก่อให้เกิดศัตรูพืชที่ต้านทานต่อสารเคมีทาง การเกษตร 3. ได้ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อ ผู้บริโภค 4. ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชน้อยลง 5. ลดความรุนแรงของการระบาดศัตรูพืช ประโยชน์ของการกำจัดศัตรูพืชแบบ บูรณาการ 3


ดาวน์โหลด ppt การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสม สาน Integrated Pest Management 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google