งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำน้ำหมัก สมุนไพรขับไล่ แมลงในสวนผัก. วัสดุ / อุปกรณ์ 1. ใบสะเดา จำนวน ประมาณ 1 ส่วน 2. ใบขี้เหล็กจำนวน ประมาณ 1 ส่วน 3. ตะไคร้หอมจำนวน ประมาณ 1 ส่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำน้ำหมัก สมุนไพรขับไล่ แมลงในสวนผัก. วัสดุ / อุปกรณ์ 1. ใบสะเดา จำนวน ประมาณ 1 ส่วน 2. ใบขี้เหล็กจำนวน ประมาณ 1 ส่วน 3. ตะไคร้หอมจำนวน ประมาณ 1 ส่วน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำน้ำหมัก สมุนไพรขับไล่ แมลงในสวนผัก

2 วัสดุ / อุปกรณ์ 1. ใบสะเดา จำนวน ประมาณ 1 ส่วน 2. ใบขี้เหล็กจำนวน ประมาณ 1 ส่วน 3. ตะไคร้หอมจำนวน ประมาณ 1 ส่วน 4. เครือบอระเพ็ด จำนวน ประมาณ 1 ส่วน 5. น้ำหมัก EM จำนวน 100- 200 ซีซี 6. กากน้ำตาล จำนวน 1-2 ลิตร 7. น้ำ 8. ถังหมัก

3 วิธีทำ 1. นำวัสดุตามข้อ 1, 2, 3, 4 มาสับให้ละเอียด 2. นำวัสดุทั้งหมดลงหมักในถัง หมัก เติมกากน้ำตาล, น้ำหมัก EM และเทน้ำเปล่าลงในถังให้ ท่วมพ้นวัสดุหมักประมาณ 25 เซนติเมตร 3. ปิดฝาถังหมัก ปล่อยไว้ ประมาณ 15-30 วัน นำไปใช้ ได้

4 วิธีใช้ 1. ตักน้ำหมักสมุนไพรจากถังหรือ ใช้ผ้ากรองเอาน้ำหมักสุมนไพร นำไปฉีดพ่นในอัตรา 100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร 2. ฉีดพ่นในเวลาเช้า ( แดดอ่อน ) และตอนเย็น ( เกษตรกรใช้ฉีดใน ตอนเย็น จะได้ผลดีกว่า เพราะไม่กระทบต่อแสงแดด ) วิธีใช้ 1. ตักน้ำหมักสมุนไพรจากถังหรือ ใช้ผ้ากรองเอาน้ำหมักสุมนไพร นำไปฉีดพ่นในอัตรา 100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร 2. ฉีดพ่นในเวลาเช้า ( แดดอ่อน ) และตอนเย็น ( เกษตรกรใช้ฉีดใน ตอนเย็น จะได้ผลดีกว่า เพราะไม่กระทบต่อแสงแดด )

5 ผลการใช้ของเกษตรกร เกษตรกรเจ้าขององค์ความรู้ ใช้ฉีดในแปลงปลูกพืชผัก เช่น ผักบุ้งจีน, ผักกาดหอม, ผักกวางตุ้ง, ถั่วฝักยาว พบว่า สามารถป้องกันการระบาดทำลาย ของแมลงศัตรูพืชได้ผลดี ผลการใช้ของเกษตรกร

6 เจ้าขององค์ความรู้ นายเหรียญ อินทร์เรือง ศรี นายเหรียญ อินทร์เรือง ศรี ที่อยู่เลขที่ 121 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเกิ้ง ที่อยู่เลขที่ 121 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี อำเภอกุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี

7 จบแล้ว ครับ...


ดาวน์โหลด ppt การทำน้ำหมัก สมุนไพรขับไล่ แมลงในสวนผัก. วัสดุ / อุปกรณ์ 1. ใบสะเดา จำนวน ประมาณ 1 ส่วน 2. ใบขี้เหล็กจำนวน ประมาณ 1 ส่วน 3. ตะไคร้หอมจำนวน ประมาณ 1 ส่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google