งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นการนำสิ่งเหลือใช้ในชีวิตประจำวันได้แก่ เปลือกกล้วยนำมาผสมกับ หัวเชื้อจุลินทรีย์ และกากน้ำตาลในอัตราส่วน เปลือกกล้วย 2 กก.: เชื้อจุลินทรีย์ 0.5 ลิตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นการนำสิ่งเหลือใช้ในชีวิตประจำวันได้แก่ เปลือกกล้วยนำมาผสมกับ หัวเชื้อจุลินทรีย์ และกากน้ำตาลในอัตราส่วน เปลือกกล้วย 2 กก.: เชื้อจุลินทรีย์ 0.5 ลิตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป็นการนำสิ่งเหลือใช้ในชีวิตประจำวันได้แก่ เปลือกกล้วยนำมาผสมกับ หัวเชื้อจุลินทรีย์ และกากน้ำตาลในอัตราส่วน เปลือกกล้วย 2 กก.: เชื้อจุลินทรีย์ 0.5 ลิตร : กากน้ำตาล 2 ลิตร หมักรวมกันในถัง 100 ลิตรประมาณ 7- 10 วันจนได้น้ำปุ๋ยชีวภาพสีน้ำตาลเข้มสามารถ นำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่น นำไปเจือ จางในอัตราส่วน 1:500 เพื่อใช้รดต้นไม้ นำไปใช้ดับกลิ่นในห้องน้ำ หรือนำไปใส่ในลำ คลองเพื่อบำบัดน้ำเสียสถานที่หมักปุ๋ยชีวภาพ ได้แก่ สวนเกษตรระดับปฐมวัย และสวนเกษตร ระดับประถมศึกษาฯ

2 ขั้นตอนการผลิตปุ๋ย ชีวภาพ

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 ปุ๋ยชีวภาพที่ได้นำมาใส่ในลำรางสาธารณะเพื่อบำบัดน้ำ นักเรียนทำการบรรจุขวดเพื่อนำกลับไปใช้ที่บ้าน


ดาวน์โหลด ppt เป็นการนำสิ่งเหลือใช้ในชีวิตประจำวันได้แก่ เปลือกกล้วยนำมาผสมกับ หัวเชื้อจุลินทรีย์ และกากน้ำตาลในอัตราส่วน เปลือกกล้วย 2 กก.: เชื้อจุลินทรีย์ 0.5 ลิตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google