งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานผลิตปุ๋ยชีวภาพ เป็นการนำสิ่งเหลือใช้ในชีวิตประจำวันได้แก่เปลือกกล้วยนำมาผสมกับ หัวเชื้อจุลินทรีย์ และกากน้ำตาลในอัตราส่วน เปลือกกล้วย 2 กก.: เชื้อจุลินทรีย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานผลิตปุ๋ยชีวภาพ เป็นการนำสิ่งเหลือใช้ในชีวิตประจำวันได้แก่เปลือกกล้วยนำมาผสมกับ หัวเชื้อจุลินทรีย์ และกากน้ำตาลในอัตราส่วน เปลือกกล้วย 2 กก.: เชื้อจุลินทรีย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานผลิตปุ๋ยชีวภาพ เป็นการนำสิ่งเหลือใช้ในชีวิตประจำวันได้แก่เปลือกกล้วยนำมาผสมกับ หัวเชื้อจุลินทรีย์ และกากน้ำตาลในอัตราส่วน เปลือกกล้วย 2 กก.: เชื้อจุลินทรีย์ 0.5 ลิตร : กากน้ำตาล 2 ลิตร หมักรวมกันในถัง 100 ลิตรประมาณ 7-10 วันจนได้น้ำปุ๋ยชีวภาพสีน้ำตาลเข้มสามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่น นำไปเจือจางในอัตราส่วน 1:500 เพื่อใช้รด ต้นไม้ นำไปใช้ดับกลิ่นในห้องน้ำ หรือนำไปใส่ในลำคลองเพื่อบำบัดน้ำ เสียสถานที่หมักปุ๋ยชีวภาพได้แก่ สวนเกษตรระดับปฐมวัย และสวน เกษตรระดับประถมศึกษาฯ

2 1.เตรียมจุลินทรีย์ (E.M.)½ ลิตร กากน้ำตาล 2 ลิตรและเปลือกกล้วย 2 กก.
ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยชีวภาพ 1.เตรียมจุลินทรีย์ (E.M.)½ ลิตร กากน้ำตาล 2 ลิตรและเปลือกกล้วย 2 กก.

3 2. ตัดเปลือกกล้วยให้มีขนาดเล็กลงเพื่อให้จุลินทรีย์ย่อยได้ง่าย

4 3. เตรียมถังหมักขนาด 100 ลิตร ใช้ผ้ามุ้งเย็บเป็นถุงบุด้านในสำหรับ
ใส่เปลือกกล้วยที่ตัดแล้ว

5 4. นำเปลือกกล้วยเทใส่ถังหมัก

6 5. ผสมจุลินทรีย์และกากน้ำตาลเข้าด้วยกันเติมน้ำเล็กน้อย
เพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันได้ดี

7 6.คนส่วนผสมจนกากน้ำตาลละลายหมดจากนั้นเทลงถังหมักที่มี เปลือกกล้วยรอไว้
6.คนส่วนผสมจนกากน้ำตาลละลายหมดจากนั้นเทลงถังหมักที่มี เปลือกกล้วยรอไว้

8 7.เติมน้ำสะอาดอีกเล็กน้อยคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันได้ดีอีกครั้ง

9 8.ปิดฝาถังหมักให้สนิทเพื่อกันอากาศเข้าหมักไว้ 5-7 วัน

10 9. หลังจากหมักครบ 5-7 วัน เปิดฝาเติมน้ำสะอาดให้เต็มถังหมัก

11 10. ปิดฝาถังแล้วหมักต่อไปให้ครบ 10 วันจึงนำปุ๋ยชีวภาพไปใช้ได้

12 11. ปุ๋ยชีวภาพที่ได้มีสีน้ำตาลเข้มหากมีกลิ่นไม่หอมให้เติมกากน้ำตาลเพิ่ม

13 12.นำปุ๋ยชีวภาพไปใช้ในงานภูมิทัศน์และงานบำบัดน้ำเสีย

14 ปุ๋ยชีวภาพที่ได้นำมาใส่ในลำรางสาธารณะเพื่อบำบัดน้ำ
นักเรียนทำการบรรจุขวดเพื่อนำกลับไปใช้ที่บ้าน


ดาวน์โหลด ppt งานผลิตปุ๋ยชีวภาพ เป็นการนำสิ่งเหลือใช้ในชีวิตประจำวันได้แก่เปลือกกล้วยนำมาผสมกับ หัวเชื้อจุลินทรีย์ และกากน้ำตาลในอัตราส่วน เปลือกกล้วย 2 กก.: เชื้อจุลินทรีย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google