งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4. เสริมประสิทธิภาพปุ๋ยเคมี ( ลดปุ๋ย 10 กระสอบ / ลิตร ) สรุปใส่ปุ๋ย 100 กก. พืชกิน ปุ๋ยได้แค่ 30 กก. * ถ้าใส่ปุ๋ย 50 กก. ผสมสาร เสริม ฯ พืชจะกินได้ทั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4. เสริมประสิทธิภาพปุ๋ยเคมี ( ลดปุ๋ย 10 กระสอบ / ลิตร ) สรุปใส่ปุ๋ย 100 กก. พืชกิน ปุ๋ยได้แค่ 30 กก. * ถ้าใส่ปุ๋ย 50 กก. ผสมสาร เสริม ฯ พืชจะกินได้ทั้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4. เสริมประสิทธิภาพปุ๋ยเคมี ( ลดปุ๋ย 10 กระสอบ / ลิตร ) สรุปใส่ปุ๋ย 100 กก. พืชกิน ปุ๋ยได้แค่ 30 กก. * ถ้าใส่ปุ๋ย 50 กก. ผสมสาร เสริม ฯ พืชจะกินได้ทั้ง 50 กก. 1. ทำให้ดินร่วนซุยน้ำซึมผ่านได้ดี ( เป็นอ่างเก็บน้ำใต้ดิน ) 2. เร่งการเจริญของรากขนอ่อน ( พืชหาอาหารเก่งขึ้น ) 3. ปรับสภาพความเป็นกรด - ด่างให้ เป็นกลาง 5. เป็นสารจับใบที่ไม่เป็นสนิม ไม่ ทำลายปากใบพืช

2  1. แอ็ปซ่า 100 ซี. ซี  2. น้ำ 1 ลิตร 3. ปุ๋ย 1 กระสอบ  4. หมักไว้ 1 คืน  5. หว่านน้องลง 50 %

3 ใช้แอ๊ปซ่า 1 ลิตร ปรับความเป็นกรด ของดินได้ 40 ไร่ ถ้าใช้ปูนขาวปรับความเป็นกรดอัตรา 200 ก. ก./ ไร่ ต้องใช้ปูนขาว 8 ตัน


ดาวน์โหลด ppt 4. เสริมประสิทธิภาพปุ๋ยเคมี ( ลดปุ๋ย 10 กระสอบ / ลิตร ) สรุปใส่ปุ๋ย 100 กก. พืชกิน ปุ๋ยได้แค่ 30 กก. * ถ้าใส่ปุ๋ย 50 กก. ผสมสาร เสริม ฯ พืชจะกินได้ทั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google