งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการองค์ความรู้ เรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน สถานที่ดำเนินการ บ้านวังบง หมู่ที่ 10 ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการองค์ความรู้ เรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน สถานที่ดำเนินการ บ้านวังบง หมู่ที่ 10 ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการองค์ความรู้ เรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
สถานที่ดำเนินการ บ้านวังบง หมู่ที่ 10 ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดย นายอัศวิน สมัตถะ ตำแหน่งนวส.6ว เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 32 คน กิจกรรม 1. การทำปุ๋ยหมักแบบเร่งด่วน 2. การทำปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพจากน้ำซาวข้าว 3. การทำปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพจากพืชที่โตเร็ว 4. การทำฮอร์โมนจากผลไม้สุกสีเหลือง 5. การใช้สมุนไพรกำจัดศัตรูพืช 6. การใช้สารชีวภัณฑ์

2 ปุ๋ยชีวภาพ

3 ปุ๋ยหมักแบบเร่งด่วน

4 การทำปุ๋ยหมักปรับปรุงบำรุงดิน
การทำปุ๋ยหมักปรับปรุงบำรุงดิน   ส่วนผสม - มูลวัว  50 กก.  มูลเป็ด กก. - รำละเอียด 5 กก. ยูเรีย 2 กก. - สารเร่งการทำปุ๋ยหมัก(พด1)   1 ซอง - เชื้อราไตรโครเดอร์มา ชนิดผง 2 ช้อนโต๊ะ หรือชนิดน้ำ 200 ซีซี - เศษหญ้าสับหรือขุยมะพร้าว  50 กก. ขั้นตอนการทำปุ๋ยหมัก    1.ผสมมูลวัว มูลเป็ด รำละเอียดและเศษหญ้า คลุกให้เข้ากัน 2. ยูเรีย 2 กก.ละลายน้ำ ผสมสารพด 1 และเชื้อไตรโครเดอร์มาร์  ราดลงบนกองปุ๋ย     3. เกลี่ยกองปุ๋ยให้แบนราบสูงไม่เกิน 30 ซม. จัดกองปุ๋ยให้เป็นระเบียบเพื่อลดความร้อนและใช้ผ้าพลาสติกคลุมกองปุ๋ย 4.กลับกองปุ๋ยทุก 3 วัน และผสมสารพด.1 และเชื้อไตรโครเดอร์มา ราดลงบนกองปุ๋ยทุกครั้ง จำนวน 5 ครั้ง           5. ตรวจสอบความชื้นในกองปุ๋ย โดยใช้มือกำจับตัวเป็นก้อน  และแตกออกมาไม่เกิน 4 ส่วนสามารถนำมาใช้ได้  อัตราการใช้ 1 กำมือ ต่อ 1 ตารางเมตร

5 ภาพกิจกรรม

6 กิจกรรมปุ๋ยหมัก โรงเรียน ตชด.บ้านหนองแคน


ดาวน์โหลด ppt การจัดการองค์ความรู้ เรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน สถานที่ดำเนินการ บ้านวังบง หมู่ที่ 10 ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google