งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และการป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยวิธีผสมผสาน  สถานที่ดำเนินการ บ้านวังบง หมู่ ที่ 10 ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และการป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยวิธีผสมผสาน  สถานที่ดำเนินการ บ้านวังบง หมู่ ที่ 10 ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และการป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยวิธีผสมผสาน  สถานที่ดำเนินการ บ้านวังบง หมู่ ที่ 10 ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย  โดย นายอัศวิน สมัตถะ ตำแหน่ง นวส.6 ว เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 32 คน เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 32 คน กิจกรรม 1. การทำปุ๋ยหมักแบบ เร่งด่วน 2. การทำปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพ จากน้ำซาวข้าว 2. การทำปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพ จากน้ำซาวข้าว 3. การทำปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพ จากพืชที่โตเร็ว 3. การทำปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพ จากพืชที่โตเร็ว 4. การทำฮอร์โมนจากผลไม้ สุกสีเหลือง 4. การทำฮอร์โมนจากผลไม้ สุกสีเหลือง 5. การใช้สมุนไพรกำจัด ศัตรูพืช 5. การใช้สมุนไพรกำจัด ศัตรูพืช 6. การใช้สารชีวภัณฑ์ 6. การใช้สารชีวภัณฑ์

2 ปุ๋ย ชีวภาพ

3 ปุ๋ยหมักแบบเร่งด่วน

4 การทำปุ๋ยหมัก ปรับปรุงบำรุงดิน ขั้นตอนการทำปุ๋ยหมัก 1. ผสมมูลวัว มูลเป็ด รำละเอียดและเศษหญ้า คลุกให้เข้ากัน 2. ยูเรีย 2 กก. ละลายน้ำ ผสมสารพด 1 และเชื้อไตรโครเดอร์มาร์ ราด ลงบนกองปุ๋ย 3. เกลี่ยกองปุ๋ยให้แบนราบสูงไม่เกิน 30 ซม. จัดกองปุ๋ยให้เป็นระเบียบเพื่อลดความร้อนและ ใช้ผ้าพลาสติกคลุมกองปุ๋ย 4. กลับกองปุ๋ยทุก 3 วัน และผสมสารพด.1 และ เชื้อไตรโครเดอร์มา ราดลงบนกองปุ๋ยทุกครั้ง จำนวน 5 ครั้ง 5. ตรวจสอบความชื้นในกองปุ๋ย โดยใช้มือกำ จับตัวเป็นก้อน และแตกออกมาไม่เกิน 4 ส่วน สามารถนำมาใช้ได้ อัตราการใช้ 1 กำมือ ต่อ 1 ตารางเมตร ส่วนผสม - มูลวัว 50 กก. มูลเป็ด 25-30 กก. - รำละเอียด 5 กก. ยูเรีย 2 กก. - สารเร่งการทำปุ๋ยหมัก ( พด 1) 1 ซอง - เชื้อราไตรโครเดอร์มา ชนิดผง 2 ช้อนโต๊ะ หรือ ชนิดน้ำ 200 ซีซี - เศษหญ้าสับหรือขุยมะพร้าว 50 กก.

5 ภาพกิจกรรม

6 กิจกรรมปุ๋ยหมัก โรงเรียน ตชด. บ้านหนองแคน


ดาวน์โหลด ppt การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และการป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยวิธีผสมผสาน  สถานที่ดำเนินการ บ้านวังบง หมู่ ที่ 10 ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google