งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเล่าเรื่อง.... ชีววิถีสู่ครัวเรือน. เรื่อง การผลิตฮอร์โมนพืช ผู้เล่า ธีรารัตน์ สุวรรณาลัย แนวคิด อยากลองใช้ EM กับต้นไม้ดอกไม้ใน บ้านเพื่อเร่งการออกดอกของต้นไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเล่าเรื่อง.... ชีววิถีสู่ครัวเรือน. เรื่อง การผลิตฮอร์โมนพืช ผู้เล่า ธีรารัตน์ สุวรรณาลัย แนวคิด อยากลองใช้ EM กับต้นไม้ดอกไม้ใน บ้านเพื่อเร่งการออกดอกของต้นไม้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเล่าเรื่อง.... ชีววิถีสู่ครัวเรือน

2 เรื่อง การผลิตฮอร์โมนพืช ผู้เล่า ธีรารัตน์ สุวรรณาลัย แนวคิด อยากลองใช้ EM กับต้นไม้ดอกไม้ใน บ้านเพื่อเร่งการออกดอกของต้นไม้ วัตถุดิบ ฟักทอง 2 กิโลกรัม มะละกอ 2 กิโลกรัม กล้วยน้ำว้า 2 กิโลกรัม EM 250 ซีซี กากน้ำตาล 250 ซีซี หมักไว้ 7 วัน

3

4

5

6

7

8

9 สิ่งที่ได้จากการ ลงมือทำ 1. สนุก ได้ทำกิจกรรม ร่วมกับครอบครัว 2. ลดค่าใช้จ่าย จากการซื้อปุ๋ยเร่งดอก เดือนละ 30 บาท ฮอร์โมนพืชลงทุน 40 บาท ใช้ได้ 3 เดือน ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 50 บาท 3. ลดการใช้สารเคมีใน บ้าน ลดการทำลาย สิ่งแวดล้อม 4. ดอกไม้ในบ้านสวยขึ้น ได้ผ่อนคลาย


ดาวน์โหลด ppt การเล่าเรื่อง.... ชีววิถีสู่ครัวเรือน. เรื่อง การผลิตฮอร์โมนพืช ผู้เล่า ธีรารัตน์ สุวรรณาลัย แนวคิด อยากลองใช้ EM กับต้นไม้ดอกไม้ใน บ้านเพื่อเร่งการออกดอกของต้นไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google