งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบล ควนมะพร้าว ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง วิทยากรประจำจุด นายสมศักดิ์ ทองใส สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 144/1 หมู่ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบล ควนมะพร้าว ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง วิทยากรประจำจุด นายสมศักดิ์ ทองใส สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 144/1 หมู่ที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบล ควนมะพร้าว ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง วิทยากรประจำจุด นายสมศักดิ์ ทองใส สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 144/1 หมู่ที่ 15 ต. ควนมะพร้าว อ. เมือง จ. พัทลุง โทรศัพท์ - ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 5 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ตุลาคม วิทย ากร รูปแผนที่สถานที่ดำเนินการ ไม่มี

2 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบล ควนมะพร้าว ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง ไร่นาสวนผสม วิทยากรประจำจุด นายบรรจบ พูลแจ้ง สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 116/1 หมู่ที่ 7 ต. ควนมะพร้าว อ. เมือง จ. พัทลุง โทรศัพท์ - ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 7 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม กุมภาพันธ์ - กันยายน วิทย ากร รูปแผนที่สถานที่ดำเนินการ ไม่มี

3 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบล ควนมะพร้าว ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การเลี้ยงไก่คอล่อน ( ไก่ พื้นเมือง ) วิทยากรประจำจุด นายสมจิตร ชุเลื่อน สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 14 ต. ควนมะพร้าว อ. เมือง จ. พัทลุง โทรศัพท์ - ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 3 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม กุมภาพันธ์ - กันยายน วิทย ากร รูปแผนที่สถานที่ดำเนินการ ไม่มี


ดาวน์โหลด ppt จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบล ควนมะพร้าว ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง วิทยากรประจำจุด นายสมศักดิ์ ทองใส สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 144/1 หมู่ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google