งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดถ่ายทอดเรื่อง ไร่นาสวนผสม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดถ่ายทอดเรื่อง ไร่นาสวนผสม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดถ่ายทอดเรื่อง ไร่นาสวนผสม
จุดถ่ายทอดเรื่อง ไร่นาสวนผสม เจ้าของจุดถ่ายทอด นายรัศมี บุญทศ วิทยากรประจำจุด นายรัศมี บุญทศ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 19 หมู่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ระยะเวลาในการดำเนินการ ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มีนาคม - พฤษภาคม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นายณัฐวรรธ เผ่าพันธุ์ โทรศัพท์ เครือข่ายการถ่ายทอดของ ศบกต.โพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร หน่วยงานหลักที่สนับสนุน สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว

2 จุดถ่ายทอดเรื่อง การเพาะเห็ดขอนขาว,เห็ดนางฟ้า
เจ้าของจุดถ่ายทอด นายยากุ ณ คีรี วิทยากรประจำจุด นายยากุ ณ คีรี โทรศัพท์ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 6 หมู่ 11 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ระยะเวลาในการดำเนินการ ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มีนาคม - เมษายน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นายณัฐวรรธ เผ่าพันธุ์ โทรศัพท์ เครือข่ายการถ่ายทอดของ ศบกต.โพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร หน่วยงานหลักที่สนับสนุน สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว

3 จุดถ่ายทอดเรื่อง การผลิตหมอน,ที่นอน,เบาะรองนั่ง
เจ้าของจุดถ่ายทอด นางสำเร็จ รูปหล่อ วิทยากรประจำจุด นางสำเร็จ รูปหล่อ โทรศัพท์ , สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 98 หมู่ 3 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ระยะเวลาในการดำเนินการ 22 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มีนาคม – พฤษภาคม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นายณัฐวรรธ เผ่าพันธุ์ โทรศัพท์ เครือข่ายการถ่ายทอดของ ศบกต.โพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร หน่วยงานหลักที่สนับสนุน สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว


ดาวน์โหลด ppt จุดถ่ายทอดเรื่อง ไร่นาสวนผสม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google