งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดถ่ายทอดเรื่อง ไร่นาสวนผสม เจ้าของจุดถ่ายทอด นายรัศมี บุญทศ วิทยากรประจำจุด นายรัศมี บุญทศ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 19 หมู่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดถ่ายทอดเรื่อง ไร่นาสวนผสม เจ้าของจุดถ่ายทอด นายรัศมี บุญทศ วิทยากรประจำจุด นายรัศมี บุญทศ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 19 หมู่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดถ่ายทอดเรื่อง ไร่นาสวนผสม เจ้าของจุดถ่ายทอด นายรัศมี บุญทศ วิทยากรประจำจุด นายรัศมี บุญทศ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 19 หมู่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ระยะเวลาในการดำเนินการ 12 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มีนาคม - พฤษภาคม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นายณัฐวรรธ เผ่าพันธุ์ โทรศัพท์ เครือข่ายการถ่ายทอดของ ศบกต. โพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร หน่วยงานหลักที่สนับสนุน สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว

2 จุดถ่ายทอดเรื่อง การเพาะเห็ด ขอนขาว, เห็ดนางฟ้า เจ้าของจุดถ่ายทอด นายยากุ ณ คีรี วิทยากรประจำจุด นายยากุ ณ คีรี โทรศัพท์ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 6 หมู่ 11 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ระยะเวลาในการดำเนินการ 7 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มีนาคม - เมษายน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นายณัฐวรรธ เผ่าพันธุ์ โทรศัพท์ เครือข่ายการถ่ายทอดของ ศบกต. โพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร หน่วยงานหลักที่สนับสนุน สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว

3 จุดถ่ายทอด เรื่อง การผลิต หมอน, ที่นอน, เบาะรองนั่ง เจ้าของจุดถ่ายทอด นางสำเร็จ รูปหล่อ วิทยากรประจำจุด นางสำเร็จ รูปหล่อ โทรศัพท์ , สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 98 หมู่ 3 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ระยะเวลาในการดำเนินการ 22 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มีนาคม – พฤษภาคม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นายณัฐวรรธ เผ่าพันธุ์ โทรศัพท์ เครือข่ายการถ่ายทอดของ ศบกต. โพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร หน่วยงานหลักที่สนับสนุน สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว


ดาวน์โหลด ppt จุดถ่ายทอดเรื่อง ไร่นาสวนผสม เจ้าของจุดถ่ายทอด นายรัศมี บุญทศ วิทยากรประจำจุด นายรัศมี บุญทศ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 19 หมู่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google