งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำบลร่มเมือง ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง วิทยากรประจำจุด นายค่อย อินแพง สถานที่ดำเนินการ 169 ม.9 ต. ร่มเมือง อ. เมือง จ. พัทลุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำบลร่มเมือง ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง วิทยากรประจำจุด นายค่อย อินแพง สถานที่ดำเนินการ 169 ม.9 ต. ร่มเมือง อ. เมือง จ. พัทลุง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำบลร่มเมือง ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง วิทยากรประจำจุด นายค่อย อินแพง สถานที่ดำเนินการ 169 ม.9 ต. ร่มเมือง อ. เมือง จ. พัทลุง โทรศัพท์ - ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 5 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ตลอดปี วิทยาก ร

2 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำบลร่มเมือง ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การแปรรูปผลไม้ วิทยากรประจำจุด นายชัยวัฒน์ ขาวพุทธ สถานที่ดำเนินการ 120 ม.4 ต. ร่มเมือง อ. เมือง จ. พัทลุง โทรศัพท์ - ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 3 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ตลอดปี วิทย ากร

3 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำบลร่มเมือง ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง กลุ่มส่งเสริมการทำปุ๋ย อินทรีย์ วิทยากรประจำจุด นายประเสริฐ แก้วสุวรรณ์ สถานที่ดำเนินการ 120 ม.4 ต. ร่มเมือง อ. เมือง จ. พัทลุง โทรศัพท์ - ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 3 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ตลอดปี วิทย ากร

4 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำบลร่มเมือง ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การเพาะเห็ด วิทยากรประจำจุด ด. ต. วิเชียร คงจุ้ย สถานที่ดำเนินการ 98/1 ม.9 ต. ร่มเมือง อ. เมือง จ. พัทลุง โทรศัพท์ - ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 2 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ตลอดปี วิทย ากร


ดาวน์โหลด ppt จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำบลร่มเมือง ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง วิทยากรประจำจุด นายค่อย อินแพง สถานที่ดำเนินการ 169 ม.9 ต. ร่มเมือง อ. เมือง จ. พัทลุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google