งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ แผนการถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ แผนการผลิตกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดาหลา

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง การแปรรูปผลผลิตการเกษตร ชื่อกิจกรรม การผลิตกล้วยหอมอบกรอบ สถานที่ตั้ง 54 หมู่ 3 ต.ท้ายหาด ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ การผลิตกล้วยหอมอบกรอบ ขั้นตอนและวิธีการ สมาชิกรวมกลุ่มกันผลิต อาทิตย์ละ 2 ครั้ง ๆ ละ 150 กิโลกรัม

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง การทำน้ำหมักชีวภาพ สถานที่ตั้ง 54 หมู่ 3 ต.ท้ายหาด อ.เมืองสมุทรสงคราม ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายสมพร หวังเจริญ ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร การทำน้ำหมักชีวภาพ

5 การให้บริการความรู้การเกษตร
การทำน้ำหมักชีวภาพ

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท้ายหาด กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดาหลา กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วชิรคาม

7

8


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google