งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลท้ายหาด อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลท้ายหาด อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลท้ายหาด อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ  การประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ฯ  แผนการถ่ายทอดความรู้ ด้านวิชาการ  แผนการผลิตกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรดาหลา

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง การแปรรูปผลผลิต การเกษตร ชื่อกิจกรรม การผลิตกล้วยหอม อบกรอบ สถานที่ตั้ง 54 หมู่ 3 ต. ท้าย หาด ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ การผลิต กล้วยหอมอบกรอบ ขั้นตอนและวิธีการ สมาชิก รวมกลุ่มกันผลิต อาทิตย์ละ 2 ครั้ง ๆ ละ 150 กิโลกรัม

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง การทำน้ำหมักชีวภาพ สถานที่ตั้ง 54 หมู่ 3 ต. ท้ายหาด อ. เมืองสมุทรสงคราม ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายสมพร หวังเจริญ ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร การทำน้ำหมักชีวภาพ การทำน้ำหมักชีวภาพ

5 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร  การทำน้ำหมัก ชีวภาพ

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ  ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลท้ายหาด  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดา หลา  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วชิร คาม

7

8


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลท้ายหาด อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google