งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อจุดถ่ายทอด เรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยน้ำ หมักชีวภาพ วิทยากรประจำจุด : นาย วิรัตน์ เพชรน้อย สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 519 หมู่ 6 ตำบล มะขามคู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อจุดถ่ายทอด เรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยน้ำ หมักชีวภาพ วิทยากรประจำจุด : นาย วิรัตน์ เพชรน้อย สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 519 หมู่ 6 ตำบล มะขามคู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อจุดถ่ายทอด เรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยน้ำ หมักชีวภาพ วิทยากรประจำจุด : นาย วิรัตน์ เพชรน้อย สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 519 หมู่ 6 ตำบล มะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โทร. 08 – 9389 - 1894 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 3 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ก. ย. – ม. ค. จุดถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลมะขามคู่ แผน ที่ ถนนสาย 36 สี่แยก มาบข่า ตลาดนพ เก้า ซอย 12 ซอย 9 เทศบาลต. มะขามคู่ จุด ถ่ายทอ ดฯ ถนนสาย 11 9 กม. ซอย 12 วัดหนอง หว้า วิทยากร : นายวิรัตน์ เพชรน้อย

2 ชื่อจุดถ่ายทอด เรื่อง การผลิตเห็ดปลอดสารพิษ ( ฟาร์มเห็ดบูรพา ) วิทยากรประจำจุด : นางนิภา ไพสิฐโสภณ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 214 หมู่ 1 ตำบล มะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โทร. 08 – 6394- 6393 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 10 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ก. ย. – มี. ค. แผน ที่ ถนนสาย 13 สี่แยก กม.12 ฟาร์มเห็ด บูรพา ซอย 8 จุด ถ่ายทอ ดฯ ต. พนา นิคม 8 กม. ที่ว่าการอ. นิคมพัฒนา ต. มะขามคู่ ซอย 8 จุดถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลมะขามคู่ วิทยากร : นางนิภา ไพสิฐโสภณ

3 ชื่อจุดถ่ายทอด เรื่อง การผลิตสับปะรดคุณภาพ วิทยากรประจำจุด : นายวิชัย ไพโรจน์ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 196 หมู่ 2 ตำบล มะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โทร. 08-6150-8424 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 15 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ม. ค. – ธ. ค. จุดถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลมะขามคู่ แผน ที่ ถนนสาย 13 สี่แยก กม.12 ซอย 12 จุดสาธิต ถนนสาย 11 12 กม. ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 3 วิทยากร : นายวิชัย ไพโรจน์

4 ชื่อจุดถ่ายทอด เรื่อง การผลิตกระยาสารท สูตร กระทิสด วิทยากรประจำจุด : นางสุณี ทองไพจิตร สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 496 หมู่ 6 ตำบล มะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โทร. 08- 9748-5163 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 10 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ม. ค. – ธ. ค. จุดถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลมะขามคู่ แผน ที่ ถนนสาย 36 สี่แยก มาบข่า ตลาดนพ เก้า ซอย 12 ซอย 10 เทศบาลต. มะขามคู่ จุด สาธิต 10 กม. วิทยากร : นางสุณี ทองไพจิตร


ดาวน์โหลด ppt ชื่อจุดถ่ายทอด เรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยน้ำ หมักชีวภาพ วิทยากรประจำจุด : นาย วิรัตน์ เพชรน้อย สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 519 หมู่ 6 ตำบล มะขามคู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google