งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลมะขามคู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลมะขามคู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลมะขามคู่
วิทยากร: นายวิรัตน์ เพชรน้อย ชื่อจุดถ่ายทอด เรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ วิทยากรประจำจุด : นาย วิรัตน์ เพชรน้อย สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 519 หมู่ 6 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โทร. 08 – ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ก.ย. – ม.ค. แผนที่ เทศบาลต.มะขามคู่ ตลาดนพเก้า วัดหนองหว้า ซอย 12 ถนนสาย 36 9 กม. สี่แยกมาบข่า จุดถ่ายทอดฯ ซอย 9 ซอย 12 ถนนสาย 11

2 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลมะขามคู่
วิทยากร: นางนิภา ไพสิฐโสภณ ชื่อจุดถ่ายทอด เรื่อง การผลิตเห็ดปลอดสารพิษ (ฟาร์มเห็ดบูรพา) วิทยากรประจำจุด : นางนิภา ไพสิฐโสภณ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 214 หมู่ 1 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โทร. 08 – ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ก.ย. – มี.ค. ต. มะขามคู่ แผนที่ ฟาร์มเห็ดบูรพา สี่แยก กม.12 ซอย 8 จุดถ่ายทอดฯ ถนนสาย 13 ที่ว่าการอ.นิคมพัฒนา 8 กม. ซอย 8 ต. พนานิคม

3 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลมะขามคู่
วิทยากร: นายวิชัย ไพโรจน์ ชื่อจุดถ่ายทอด เรื่อง การผลิตสับปะรดคุณภาพ วิทยากรประจำจุด : นายวิชัย ไพโรจน์ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 196 หมู่ 2 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โทร ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ม.ค. – ธ.ค. ถนนสาย 11 แผนที่ จุดสาธิต ถนนสาย 13 ซอย 12 สี่แยก กม.12 12 กม. ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 3

4 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลมะขามคู่
วิทยากร: นางสุณี ทองไพจิตร ชื่อจุดถ่ายทอด เรื่อง การผลิตกระยาสารท สูตร กระทิสด วิทยากรประจำจุด : นางสุณี ทองไพจิตร สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ หมู่ 6 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โทร ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ม.ค. – ธ.ค. แผนที่ เทศบาลต.มะขามคู่ ตลาดนพเก้า ซอย 12 ถนนสาย 36 10 กม. สี่แยกมาบข่า จุดสาธิต ซอย 10


ดาวน์โหลด ppt จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลมะขามคู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google