งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุด เรียนรู้ ฯ ที่ทำการ อ. นิคม พัฒนา อ. ปลวก แดง อ. บ้าน ค่าย ระย อง จุดถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลนิคมพัฒนา ชื่อจุดถ่ายทอด เรื่อง การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุด เรียนรู้ ฯ ที่ทำการ อ. นิคม พัฒนา อ. ปลวก แดง อ. บ้าน ค่าย ระย อง จุดถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลนิคมพัฒนา ชื่อจุดถ่ายทอด เรื่อง การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุด เรียนรู้ ฯ ที่ทำการ อ. นิคม พัฒนา อ. ปลวก แดง อ. บ้าน ค่าย ระย อง จุดถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลนิคมพัฒนา ชื่อจุดถ่ายทอด เรื่อง การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพใช้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง วิทยากรประจำจุด : นายสำราญ จันทร์ศิริ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 187 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โทร. 08-9603- 1013 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 2 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ม. ค. – ธ. ค. แผน ที่ ต. พนา นิคม 1.80 กม.

2 จุด เรียนรู้ ฯ ที่ทำการ อ. นิคม พัฒนา อ. ปลวก แดง ซอ ย 5 จุดถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลนิคมพัฒนา ชื่อจุดถ่ายทอด เรื่อง การผลิตปุ๋ย อินทรีย์ วิทยากรประจำจุด : นายสำออย ยี่สุ่นแซม สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 13/11 หมู่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โทร. 08-9930-2547 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 4 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ม. ค. – ธ. ค. แผน ที่ ถนน สาย 13 ต. พนา นิคม อ. บ้าน ค่าย ถนน สาย 11 ถนน สาย 9 80 0 ม. กรุงเท พ ระยอง 5 กม.

3 จุด เรียนรู้ ฯ ที่ทำการ อ. นิคม พัฒนา ถนนสาย 13 ปลวก แดง สี่แยก กม.12 อ. บ้าน ค่าย ระยอ ง จุดถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลนิคมพัฒนา ชื่อจุดถ่ายทอด เรื่อง การผลิตสับปะรดอย่างมีคุณภาพ วิทยากรประจำจุด : นายชาญวิทย์ วงษ์สมุทร สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 768 หมู่ 5 ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โทร. 08-1653-4258 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 15 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ม. ค. – ธ. ค. แผน ที่ 800 ม. 500 ม.

4 จุด เรียนรู้ ฯ ที่ทำการ อ. นิคม พัฒนา ปลวก แดง บ้าน ค่าย ระยอ ง จุดถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลนิคมพัฒนา ชื่อจุดถ่ายทอด เรื่อง การปลูกไม้ผลแบบผสมผสาน วิทยากรประจำจุด : นายประชุม สุวรรณดำรงชัย สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 141 หมู่ 5 ตำบลนิคม พัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โทร. 08-9603-1013 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 10 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ม. ค. – ธ. ค. แผน ที่ ต. พนา นิคม ถนน สาย 13 วัดชาก ผักกูด 800 ม. 5 กม. ถนน สาย 15 1.2 กม.


ดาวน์โหลด ppt จุด เรียนรู้ ฯ ที่ทำการ อ. นิคม พัฒนา อ. ปลวก แดง อ. บ้าน ค่าย ระย อง จุดถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลนิคมพัฒนา ชื่อจุดถ่ายทอด เรื่อง การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google