งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ณ “ หมู่บ้าน คลองบุญ ” เลขที่ 113 หมู่ที่ 3 ต. หนองโดน อ. หนองโดน จ. สระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ณ “ หมู่บ้าน คลองบุญ ” เลขที่ 113 หมู่ที่ 3 ต. หนองโดน อ. หนองโดน จ. สระบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ณ “ หมู่บ้าน คลองบุญ ” เลขที่ 113 หมู่ที่ 3 ต. หนองโดน อ. หนองโดน จ. สระบุรี

2 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองโดน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองโดน สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โทร.(036) 397-065 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โทร.(036) 397-065 ณ “ หมู่บ้าน หนองระกำ ” เลขที่ 74 หมู่ที่ 6 ต. หนองโดน อ. หนองโดน จ. สระบุรี โดย.. นาง จุฑามาศ เที่ยง ธรรม วิทยากรเกษตรกร มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. ช่วงศึกษาดูงาน เชิญ ศึกษาดู งาน สนใจติดต่อ ไป อ. หนองโดน ไปลพบุรี ที่ว่าการ อ. หนองโดน จุดถ่ายทอดฯ ป้อมตำรวจ ร. พ. หนองโดน สถานี ตำรวจภูธร ไป อ. บ้านหมอ ไป ต. บ้านโปร่ง ไป อ. พระพุทธบาท สถานีรถไฟ ไป ต. ดอนทอง คลอง ชลประทาน ถนนเลียบ คลอง สำนักงานเกษตร อำเภอหนองโดน วัดหนองระกำ คลองชลประทาน ชัยนาท - ป่าสัก ถนนเลียบ คลอง ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ ตุลาคม ปี 50 จนถึงปัจจุบัน

3 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองโดน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองโดน สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โทร.(036) 397-065 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โทร.(036) 397-065 ณ “ บ้านครัว ” เลขที่ 62 หมู่ที่ 8 ต. หนองโดน อ. หนองโดน จ. สระบุรี โดย.. นางน้อย ออกช่อ วิทยากรเกษตรกร มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. ช่วงศึกษาดูงาน เชิญ ศึกษาดู งาน สนใจติดต่อ ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ ปี 2532 จนถึงปัจจุบัน ไป อ. หนองโดน ไปลพบุรี ที่ว่าการ อ. หนองโดน จุดถ่ายทอดฯ ป้อมตำรวจ ร. พ. หนองโดน สถานี ตำรวจภูธร ไป อ. บ้านหมอ ไป ต. บ้านโปร่ง สถานีรถไฟ ไป ต. ดอนทอง คลอง ชลประทาน ถนนเลียบ คลอง ถนนเข้า ต. บ้านโปร่ง วัดบ้านครัว สำนักงานเกษตร อำเภอหนองโดน

4 ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ ปี 2527 จนถึงปัจจุบัน

5 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านกลับ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านกลับ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โทร.(036) 397-065 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โทร.(036) 397-065 มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. ช่วงศึกษาดูงาน เชิญ ศึกษาดู งาน สนใจติดต่อ ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ ปี 2532 จนถึงปัจจุบัน โดย.. นายเจริญ จันดี วิทยากรเกษตรกร ณ “ หมู่บ้าน คลองเจริญ ” เลขที่ 14 หมู่ที่ 6 ต. บ้านกลับ อ. หนองโดน จ. สระบุรี จุดถ่ายทอดฯ

6 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดอนทอง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดอนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โทร.(036) 397-065 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โทร.(036) 397-065 ณ “ หมู่บ้าน บางระกำ ” เลขที่ 44 หมู่ที่ 2 ต. ดอนทอง อ. หนองโดน จ. สระบุรี โดย.. นางฉลวย ราชวัตร วิทยากรเกษตรกร มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. ช่วงศึกษาดูงาน เชิญ ศึกษาดู งาน สนใจติดต่อ ไป อ. หนองโดน ที่ว่าการ อ. หนองโดน จุดถ่ายทอดฯ สถานี ตำรวจภูธร ไป ต. บ้านโปร่ง สถานีรถไฟ ถนนหนองโดน - ทองย้อย สำนักงานเกษตร อำเภอหนองโดน ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน

7

8 ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ ปี 2532 จนถึงปัจจุบัน

9 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านโปร่ง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านโปร่ง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โทร.(036) 397-065 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โทร.(036) 397-065 ณ “ หมู่บ้าน โปร่งถนน ” เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ต. บ้านโปร่ง อ. หนองโดน จ. สระบุรี โดย.. นางศิลา วงษ์ละคร วิทยากรเกษตรกร มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. ช่วงศึกษาดูงาน เชิญ ศึกษาดู งาน สนใจติดต่อ ไป อ. หนองโดน ไปลพบุรี ที่ว่าการ อ. หนองโดน จุดถ่ายทอดฯ ป้อมตำรวจ ร. พ. หนองโดน สถานี ตำรวจภูธร ไป อ. บ้านหมอ ไป ต. บ้านโปร่ง ไป อ. พระพุทธบาท ม.10 สถานีรถไฟ ไป ต. ดอนทอง คลอง ชลประทาน ถนนเลียบ คลอง สำนักงานเกษตร อำเภอหนองโดน สถานีรถไฟบ้านกลับ ถนนเข้า ต. บ้านโปร่ง ถนนเข้า ต. บ้านกลับ วัดโปร่งถนน ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน


ดาวน์โหลด ppt ณ “ หมู่บ้าน คลองบุญ ” เลขที่ 113 หมู่ที่ 3 ต. หนองโดน อ. หนองโดน จ. สระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google