งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เลขที่ 113 หมู่ที่ 3 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ. สระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เลขที่ 113 หมู่ที่ 3 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ. สระบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เลขที่ 113 หมู่ที่ 3 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ. สระบุรี
ณ “หมู่บ้านคลองบุญ” เลขที่ 113 หมู่ที่ 3 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ. สระบุรี

2 เชิญ ไร่นาสวนผสม ศึกษาดูงาน ณ “หมู่บ้านหนองระกำ”
การดำเนินกิจกรรม ทำนา, เลี้ยงไก่, เลี้ยงปลา, ทำน้ำหมัก ฯลฯ โดย..นางจุฑามาศ เที่ยงธรรม วิทยากรเกษตรกร ถนนเลียบคลอง สถานีรถไฟ ไป ต.บ้านโปร่ง สถานี ตำรวจภูธร ร.พ.หนองโดน ถนนเลียบคลอง ไปลพบุรี คลองชลประทาน ไป ต.ดอนทอง ไป อ.หนองโดน ไป อ.พระพุทธบาท ณ “หมู่บ้านหนองระกำ” เลขที่ 74 หมู่ที่ 6 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ. สระบุรี ที่ว่าการ อ. หนองโดน ป้อมตำรวจ ไป อ.บ้านหมอ สำนักงานเกษตร อำเภอหนองโดน ถนนเลียบคลอง คลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก วัดหนองระกำ มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. ช่วงศึกษาดูงาน จุดถ่ายทอดฯ สนใจติดต่อ ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ ตุลาคม ปี 50 จนถึงปัจจุบัน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองโดน สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โทร.(036)

3 เลขที่ 62 หมู่ที่ 8 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ. สระบุรี
กลุ่มข้าว เชิญ ศึกษาดูงาน การดำเนินกิจกรรม ข้าว ไป อ.หนองโดน ไปลพบุรี ที่ว่าการ อ. หนองโดน จุดถ่ายทอดฯ ป้อมตำรวจ ร.พ.หนองโดน สถานี ตำรวจภูธร ไป อ.บ้านหมอ ไป ต.บ้านโปร่ง สถานีรถไฟ ไป ต.ดอนทอง คลองชลประทาน ถนนเลียบคลอง ถนนเข้า ต.บ้านโปร่ง วัดบ้านครัว สำนักงานเกษตร อำเภอหนองโดน โดย..นางน้อย ออกช่อ วิทยากรเกษตรกร ณ “บ้านครัว” เลขที่ 62 หมู่ที่ 8 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ. สระบุรี มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. ช่วงศึกษาดูงาน สนใจติดต่อ ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ ปี จนถึงปัจจุบัน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองโดน สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โทร.(036)

4 ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ ปี 2527 จนถึงปัจจุบัน

5 เชิญ กลุ่มข้าว ศึกษาดูงาน ณ “หมู่บ้านคลองเจริญ” โดย..นายเจริญ จันดี
การดำเนินกิจกรรม ข้าว จุดถ่ายทอดฯ โดย..นายเจริญ จันดี วิทยากรเกษตรกร ณ “หมู่บ้านคลองเจริญ” เลขที่ 14 หมู่ที่ 6 ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ. สระบุรี มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. ช่วงศึกษาดูงาน สนใจติดต่อ ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ ปี จนถึงปัจจุบัน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านกลับ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โทร.(036)

6 เลขที่ 44 หมู่ที่ 2 ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ. สระบุรี
กลุ่มผู้ปลูกข้าว เชิญ ศึกษาดูงาน การดำเนินกิจกรรม ปลูกข้าว โดย..นางฉลวย ราชวัตร วิทยากรเกษตรกร ไป ต.บ้านโปร่ง สถานี ตำรวจภูธร จุดถ่ายทอดฯ สถานีรถไฟ ถนนหนองโดน-ทองย้อย ไป อ.หนองโดน ณ “หมู่บ้านบางระกำ” เลขที่ 44 หมู่ที่ 2 ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ. สระบุรี ที่ว่าการ อ. หนองโดน สำนักงานเกษตร อำเภอหนองโดน มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. ช่วงศึกษาดูงาน สนใจติดต่อ ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ ปี จนถึงปัจจุบัน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดอนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โทร.(036)

7 ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน

8 ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ ปี 2532 จนถึงปัจจุบัน

9 เชิญ กลุ่มปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ศึกษาดูงาน ณ “หมู่บ้านโปร่งถนน”
การดำเนินกิจกรรม ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด โดย..นางศิลา วงษ์ละคร วิทยากรเกษตรกร ม.10 ถนนเข้า ต.บ้านกลับ จุดถ่ายทอดฯ สถานีรถไฟบ้านกลับ วัดโปร่งถนน ถนนเข้า ต.บ้านโปร่ง ณ “หมู่บ้านโปร่งถนน” เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ต.บ้านโปร่ง อ.หนองโดน จ. สระบุรี ถนนเลียบคลอง ไป ต.บ้านโปร่ง สถานี ตำรวจภูธร ร.พ.หนองโดน ถนนเลียบคลอง สถานีรถไฟ คลองชลประทาน ไปลพบุรี ไป ต.ดอนทอง ไป อ.หนองโดน ไป อ.พระพุทธบาท ที่ว่าการ อ. หนองโดน ป้อมตำรวจ ไป อ.บ้านหมอ มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. ช่วงศึกษาดูงาน สำนักงานเกษตร อำเภอหนองโดน สนใจติดต่อ ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ ปี จนถึงปัจจุบัน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านโปร่ง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โทร.(036)


ดาวน์โหลด ppt เลขที่ 113 หมู่ที่ 3 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ. สระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google