งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานกรฝึกงาน สัตวศาสตร์ 3 นายสุวัฒพงษ์ สิทธิแต้สกุล รหัส 5212402095 คณะเกษตรศาสตร์ สาขา สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานกรฝึกงาน สัตวศาสตร์ 3 นายสุวัฒพงษ์ สิทธิแต้สกุล รหัส 5212402095 คณะเกษตรศาสตร์ สาขา สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานกรฝึกงาน สัตวศาสตร์ 3 นายสุวัฒพงษ์ สิทธิแต้สกุล รหัส 5212402095 คณะเกษตรศาสตร์ สาขา สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2 ประวัติศูนย์วิจัยและถ่ายทอด เทคโนโลยีอำนาจเจริญ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอุบลราชธานี เป็น หน่วยงานที่จัดตั้งตามกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ. ศ.2545 โดยปรับเปลี่ยนจากสถานีพืชอาหารสัตว์ อุบลราชธานี การปฎิบัติงานอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ส่วนศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์สำนักงานสุขศาสตร์สัตว์ สุขอนามัยที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา ( ตั้งแต่เดือน พ. ย. 2548) ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานพัฒนาการปศุ สัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยีกลมปศุสัตว์ และเปลี่ยนชื่อ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอำนาจเจริญเมื่อวันที่ 9 ก. ค. 2553 ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอำนาจเจริญ กม. ที่ 9 ต. โนนหนามแท่ง อ. เมือง จ. อำนาจเจริญ

3 งานที่ได้รับมอบหมาย  ฝึกกระบือไถนาเพื่อการส่งออก เพื่อเพิ่มราคา ในการขาย  ดูแลให้นมลูกวัว  ดูแลสัตว์และคอยสังเกตอาการต่างๆของสัตว์ ที่อยู่ในศูนย์  ช่วยนักวิชาการสัตบาล  ออกพื้นที่ให้คำแนะนำกับเกษตรกร  ให้หญ้าแพะ

4 รักษาอาการป่วยของแม่ โค

5 ฉีดยาให้แม่โคพื้นเมือง

6

7

8 การทำอาหารหมักให้สุกร  ต้นกล้วย กระถิน ฝักตบชวา สับให้มีขนาดที่ เล็ก  นำมาผสมกับเกลือและน้ำตาลทรายขาวใน ปริมาณ เกลือ 10 กก น้ำตาลทรายแดง 10 กก และต้นกล้วย กระถิน ผักตบชวา 80 กก ผสมให้เข้ากัน  หมักประมาณ 1 อาทิตย์  ให้โปรตีน 20-25 เปอร์เซ็น

9 การทำอาหารหมักให้สุกรเลี้ยงใน แปลงหญ้า เลี้ยงแบบอินทรีย์

10 ฝึกกระบือไถนาเพื่อเพิ่ม มูลค่าในการขาย  กระบือที่สามารถไถนาได้จะมีราคาที่สูง และ เป็นที่ต้องการของตลาดในการส่งออกไปยัง ประเทศเพื่อนบ้าน เช่นเวียดนาม ที่กำลังมี ความต้องการกระบือเพื่อไปทำการเกษตร และเนื้อกระบือที่เป็นที่นิยมในประเทศ  กระบือมีราคาที่สูงกว่าโคในปัจจุบันนี้เพราะ กระบือสามารถขายซาก ( เนื้อ ) และยังสามารถ ใช้แรงงานที่หนักได้ เช่น งานทางการเกษตร ไถ่ พรวน และใช้ลากเกวียนเพื่อขนของที่ได้ จากการเกษตร  มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของกระบือที่ไถนาได้จะขึ้น ประมาณ 4000-5000 ต่อตัว  กระบือที่จะนำมาฝึกต้องเป็นกระบือหนุ่ม สาว ที่เหมาะในการใช้งาน และจะมีอายุการใช้งาน ได้หลายปี และได้ราคาดี

11

12 ให้คำแนะนำเกษตรกรที่เลี้ยงกระบือ โดยนักวิชาการ

13 ให้เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม ลองฝึกไถ

14 ให้อาหารแพะ

15 ปัญหาและอุปสรรค  เนื่องจากกระบือยังไม่เคยฝึกไถมาก่อนจึงยาก แก่การฝึก  กระบือทนแดดที่ร้อนจัดไม่ได้  ดินที่แห้งและแข็งทำให้กระบือใช้แรงมาก กว่าเดิมและเกิดความหงุดหงิดและอาจจะวิ่ง ได้  กระบือยังไม่เกิดความเคยชินกับผู้ฝึกและ ตกใจได้ง่าย  กระบือมีขนาดตัวที่ใหญ่จึงยากแก่การควบคุม


ดาวน์โหลด ppt รายงานกรฝึกงาน สัตวศาสตร์ 3 นายสุวัฒพงษ์ สิทธิแต้สกุล รหัส 5212402095 คณะเกษตรศาสตร์ สาขา สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google