งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานกรฝึกงาน สัตวศาสตร์ 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานกรฝึกงาน สัตวศาสตร์ 3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานกรฝึกงาน สัตวศาสตร์ 3
นายสุวัฒพงษ์ สิทธิแต้สกุล รหัส คณะเกษตรศาสตร์ สาขา สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2 ประวัติศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอำนาจเจริญ
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งตามกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2545 โดยปรับเปลี่ยนจากสถานีพืชอาหารสัตว์อุบลราชธานี การปฎิบัติงานอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของส่วนศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์สำนักงานสุขศาสตร์สัตว์สุขอนามัยที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา (ตั้งแต่เดือน พ.ย. 2548) ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยีกลมปศุสัตว์ และเปลี่ยนชื่อศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอำนาจเจริญเมื่อวันที่ 9 ก.ค ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอำนาจเจริญ กม.ที่ 9 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

3 งานที่ได้รับมอบหมาย ฝึกกระบือไถนาเพื่อการส่งออก เพื่อเพิ่มราคาในการขาย
ดูแลให้นมลูกวัว ดูแลสัตว์และคอยสังเกตอาการต่างๆของสัตว์ที่อยู่ในศูนย์ ช่วยนักวิชาการสัตบาล ออกพื้นที่ให้คำแนะนำกับเกษตรกร ให้หญ้าแพะ

4 รักษาอาการป่วยของแม่โค

5 ฉีดยาให้แม่โคพื้นเมือง

6

7

8 การทำอาหารหมักให้สุกร
ต้นกล้วย กระถิน ฝักตบชวา สับให้มีขนาดที่เล็ก นำมาผสมกับเกลือและน้ำตาลทรายขาวในปริมาณ เกลือ 10 กก น้ำตาลทรายแดง 10 กก และต้นกล้วย กระถิน ผักตบชวา 80 กก ผสมให้เข้ากัน หมักประมาณ 1 อาทิตย์ ให้โปรตีน เปอร์เซ็น

9 การทำอาหารหมักให้สุกรเลี้ยงในแปลงหญ้า เลี้ยงแบบอินทรีย์

10 ฝึกกระบือไถนาเพื่อเพิ่มมูลค่าในการขาย
กระบือที่สามารถไถนาได้จะมีราคาที่สูง และเป็นที่ต้องการของตลาดในการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่นเวียดนาม ที่กำลังมีความต้องการกระบือเพื่อไปทำการเกษตร และเนื้อกระบือที่เป็นที่นิยมในประเทศ กระบือมีราคาที่สูงกว่าโคในปัจจุบันนี้เพราะกระบือสามารถขายซาก(เนื้อ)และยังสามารถใช้แรงงานที่หนักได้ เช่น งานทางการเกษตร ไถ่ พรวน และใช้ลากเกวียนเพื่อขนของที่ได้จากการเกษตร มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของกระบือที่ไถนาได้จะขึ้นประมาณ ต่อตัว กระบือที่จะนำมาฝึกต้องเป็นกระบือหนุ่ม สาว ที่เหมาะในการใช้งาน และจะมีอายุการใช้งานได้หลายปี และได้ราคาดี

11

12 ให้คำแนะนำเกษตรกรที่เลี้ยงกระบือ โดยนักวิชาการ

13 ให้เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมลองฝึกไถ

14 ให้อาหารแพะ

15 ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากกระบือยังไม่เคยฝึกไถมาก่อนจึงยากแก่การฝึก
กระบือทนแดดที่ร้อนจัดไม่ได้ ดินที่แห้งและแข็งทำให้กระบือใช้แรงมากกว่าเดิมและเกิดความหงุดหงิดและอาจจะวิ่งได้ กระบือยังไม่เกิดความเคยชินกับผู้ฝึกและตกใจได้ง่าย กระบือมีขนาดตัวที่ใหญ่จึงยากแก่การควบคุม


ดาวน์โหลด ppt รายงานกรฝึกงาน สัตวศาสตร์ 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google