งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
การฝึกทักษะประกอบวิชาเรียน สถานีอนามัยฮางโฮง ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ ตุลาคม 2552

2 หัวหน้าสถานีอนามัยฮางโฮง นางประมวล โสหนองบัว
วิสัยทัศน์ เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพชุมชนที่มีคุณภาพอันดับ 1 ของจังหวัดสกลนคร ปี 2551 พันธกิจ สร้างคุณภาพองค์รวมแบบบูรณาการกับเครือข่ายพันธมิตรที่เชื่อมโยงกับระบบบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพภายใต้การบริการจัดการบูรณาการที่มีระบบสารสนเทศและสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และการเป็นศูนย์กลางองค์การเรียนรู้สู่ชุมชน หัวหน้าสถานีอนามัยฮางโฮง นางประมวล โสหนองบัว ผู้ควบคุมดูแล นางตรงศรณ์ คำทะเนตร

3 ซักประวัติเบื้องต้น เช่น ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
งานด้านการรักษา งานที่ได้ฝึกปฏิบัติ ซักประวัติเบื้องต้น เช่น ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง วัดรอบเอว การวัดความดันโลหิต การวัดไข้ ตรวจร่างกาย การจ่ายยาให้กับผู้ป่วย การชำระล้างบาดแผล การตัดไหม การเจาะหาน้ำตาลในเลือด

4 การให้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
งานด้านการส่งเสริมป้องกัน การให้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน การให้สุขศึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แก่ผู้ที่เข้าอบรมสายใยรักแห่งครอบครัว การให้ความรู้เรื่องโรคระบาดแก่ผู้ที่เข้าอบรม อสม.น้อยที่สถานีอนามัยหนองสนม การฉีดวัคซีนให้กับเด็ก และการฉีดยาคุมกำเนิด

5 งานด้านการฟื้นฟู การออกเยี่ยมบ้านมารดาหลังคลอด ผู้ป่วยวัณโรค
ผู้ป่วยจิตเวช

6 งานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม
การร่วมเป็นวิทยากรและทำกิจกรรมนันทนาการในการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครพิทักษ์ชุมชน อสม.น้อย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย บ้านหนองสนม การทำแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ การบรรจุน้ำยาอเนกประสงค์

7 จุดอ่อน จุดเด่น ไม่ค่อยกล้าซักถามเมื่อมีข้อสงสัย
คำศัพท์ภาษาอังกฤษยังไม่แน่นพอ ยาบางตัวยังอ่านชื่อยาจากใบสั่งยาไม่ออก การล้างบาดแผล จุดเด่น มาฝึกงานตรงต่อเวลา มีความกล้าและมั่นใจในการทำงาน กล้าแสดงออกในที่ชุมชน ไปมาลาไหว้

8 ข้อเสนอแนะ ควรให้มีการฝึกออกชุมชน
ควรที่จะเน้นการสอนปฏิบัติในเรื่องการฉีดยา การล้างแผล การเย็บแผล ควรให้มีการฝึกออกชุมชน ในเรื่องโรคต่างๆ การวินิจฉัยโรค การตรวจร่างกาย ควรเพิ่มเนื้อหาและเวลาเรียน


ดาวน์โหลด ppt อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google