งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณค่าทางอาหารสัตว์ของหญ้า แฝก ABC DEFG คณะเกษตรศาสตร์ สาขา สัตวศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณค่าทางอาหารสัตว์ของหญ้า แฝก ABC DEFG คณะเกษตรศาสตร์ สาขา สัตวศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณค่าทางอาหารสัตว์ของหญ้า แฝก ABC DEFG คณะเกษตรศาสตร์ สาขา สัตวศาสตร์

2 วัตถุประสงค์ เพื่อทราบคุณค่าทางโภชนะและ ประโยชน์ของหญ้าแฝกที่มีต่อสัตว์ เพื่อทราบวิธีการทำหญ้าแฝกหมักเพื่อ ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ เพื่อทราบประโยชน์ด้านต่างๆ ของ หญ้าแฝก

3 ลักษณะทั่วไปของหญ้าแฝก หญ้าแฝกจัดเป็นหญ้าเขตร้อนที่ขึ้นอยู่ตาม ธรรมชาติ กระจัดกระจายทั่วไปใน สภาพแวดล้อมต่างๆ ซึ่งในประเทศไทยจะ พบหญ้าแฝกขึ้นอยู่ตามธรรมชาติในพื้นที่ ทั่วไปจากที่ลุ่มจนถึงที่ดอน สามารถขึ้นได้ ในดินเกือบทุกชนิด มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Vetiveria zizanioides เป็นพืชตระกูล หญ้าขึ้นเป็นกอหนาแน่น เจริญเติบโตโดย การแตกกออย่างรวดเร็ว

4 พันธุ์หญ้าแฝก หญ้า แฝกหอม หญ้า แฝกดอน

5 คุณค่าทางโภชนะ หญ้าแฝกมีอายุน้อยจะให้ผลผลิตน้ำหนัก แห้งต่ำ แต่คุณค่าทางโภชนะสูง โดยที่ เปอร์เซนต์วัตถุแห้ง จะเพิ่มมากขึ้นตามช่วง อายุการตัดที่มากขึ้น ในขณะที่ปริมาณ โปรตีน การย่อยได้ของวัตถุแห้ง และแร่ธาตุ ต่าง ๆ กลับมีค่าลดต่ำลง ส่วนปริมาณเยื่อใย ก็มีค่าสูงมาก

6 หญ้าแฝก หมัก ลักษณะ ภายนอก คุณค่าทาง โภชนะ

7 สรุป หญ้าแฝกมีกี่ชนิด สามารถใช้เลี้ยงสัตว์ ได้หรือไม่ การให้ผลผลิตและ คุณค่าทางโภชนะเป็น อย่างไร เกษตรกรควรเลือก ปลูกหญ้าแฝกชนิดใด ในการเลี้ยงสัตว์


ดาวน์โหลด ppt คุณค่าทางอาหารสัตว์ของหญ้า แฝก ABC DEFG คณะเกษตรศาสตร์ สาขา สัตวศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google