งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลดงตะงาว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลดงตะงาว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลดงตะงาว
แผนที่ ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การปลูกฝรั่งปลอดสารพิษ วิทยากรประจำจุด นายประจบ เรืองขจร สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 55 หมู่ 5 ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี โทร ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 11 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม สวนฝรั่งชาววัง อาคารแปรรูปกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนทอง ถนน สะพาน ม.5 คลองชลประทาน คลองชลประทาน วัดดอนทอง

2 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลดงตะงาว
แผนที่ ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การแปรรูป(ข้าวเกรียบ,กล้วยม้วนน้ำผลไม้)วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนทอง วิทยากรประจำจุด นางฉันทนา ดารา สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 52 หมู่ 5 ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี โทร ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 25 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม ฝรั่งชาววัง อาคารแปรรูปกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนทอง ถนน สะพาน ม.5 คลองชลประทาน คลองชลประทาน วัดดอนทอง

3 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลดงตะงาว
แผนที่ ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การเลี้ยงกบ วิทยากรประจำจุด น.ส.อำภวา แจะประสิทธิ์ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 49 หมู่ 9 ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี โทร ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 7 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม บ่อเลี้ยงกบ ถนน สะพาน ม.9 คลองชลประทาน คลองชลประทาน วัดดอนทอง

4 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลไผ่หลิ่ว
แผนที่ ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง อุ , สาโท วิทยากรประจำจุด นางบังอร กองทิพย์ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 31 หมู่ 1 ต.ไผ่หลิ่ว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี โทร ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 15 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม อุและสาโท “นกหลิ่ว” ถนน ทางไป ต.ดงตะงาว ทางเข้าวัดไผ่หลิ่ว คลองชลประทาน คลองชลประทาน วัดไผ่หลิ่ว

5 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลไผ่หลิ่ว
แผนที่ อุและสาโท “นกหลิ่ว” ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การเลี้ยงไก่ วิทยากรประจำจุด นายถาวร ดาวลอย ,นางสมศรี ดาวลอย สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ หมู่ 2 ต.ไผ่หลิ่ว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี โทร ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 7 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม ถนน ทางไป ต.ดงตะงาว ทางเข้าวัดไผ่หลิ่ว คลองชลประทาน คลองชลประทาน ฟาร์มเลี้ยงไก่ วัดไผ่หลิ่ว

6 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลบ้านหลวง
แผนที่ แยกหนองมน ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การทำนา วิทยากรประจำจุด นายสมบุญ พูลผล สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 79 หมู่ 5 ต.บ้านหลวง อ.ดอนพุด จ.สระบุรี โทร ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 10 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม สิงหาคม - ธันวาคม ไปอ่างทอง ไปท่าเรือ บ้านพอเพียง ม.6 ต.บ้านหลวง แปลงนา

7 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลบ้านหลวง
แผนที่ วัดช้าง ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การปลูกผัก วิทยากรประจำจุด นายมานัด จำเนียรพร สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 25 หมู่4 ต.บ้านหลวง อ.ดอนพุด จ.สระบุรี โทร ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 7 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม แปลงผัก ทางแยกวัดช้าง ไปอ่างทอง ไปท่าเรือ

8 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลบ้านหลวง
แผนที่ แยกหนองมน ไปอ่างทอง ไปท่าเรือ ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การทำปุ๋ยหมัก วิทยากรประจำจุด นายไพรัตน์ มะลิแย้ม สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 47 หมู่ 6 ต.บ้านหลวง อ.ดอนพุด จ.สระบุรี โทร ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 3 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม คลินิกเกษตร ม.5 ต.บ้านหลวง จุดสาธิตการทำปุ๋ยหมัก

9 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลดอนพุด
แผนที่ ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การทำนา วิทยากรประจำจุด นายสุนทร เอี่ยมสุวรรณ์ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 22 หมู่ 3 ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี โทร ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 10 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม สระบุรี อ่างทอง ร.ร.อนุบาลดอนพุด คลอง แปลงนาสาธิต

10 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลดอนพุด
แผนที่ สระบุรี อ่างทอง ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ วิทยากรประจำจุด นายเสน่ห์ มนประสิทธิ์ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 98 หมู่ 3 ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี โทร ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 1 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม ร.ร.อนุบาลดอนพุด คลอง ไม้ดอกไม้ประดับ


ดาวน์โหลด ppt จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลดงตะงาว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google