งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การปลูก ฝรั่งปลอดสารพิษ วิทยากรประจำจุด นายประจบ เรืองขจร สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 55 หมู่ 5 ต. ดงตะงาว อ. ดอนพุด จ. สระบุรี 18210.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การปลูก ฝรั่งปลอดสารพิษ วิทยากรประจำจุด นายประจบ เรืองขจร สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 55 หมู่ 5 ต. ดงตะงาว อ. ดอนพุด จ. สระบุรี 18210."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การปลูก ฝรั่งปลอดสารพิษ วิทยากรประจำจุด นายประจบ เรืองขจร สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 55 หมู่ 5 ต. ดงตะงาว อ. ดอนพุด จ. สระบุรี 18210 โทร.036-723478 ระยะเวลาในการดำเนินการ มาแล้ว 11 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม แผน ที่ วัดดอน ทอง อาคารแปรรูปกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรดอนทอง สวนฝรั่ง ชาววัง คลอง ชลประทาน ถนน สะพาน ม.5 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลดง ตะงาว

2 ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การแปรรูป ( ข้าวเกรียบ, กล้วยม้วนน้ำผลไม้ ) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ดอนทอง วิทยากรประจำจุด นางฉันทนา ดารา สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 52 หมู่ 5 ต. ดงตะงาว อ. ดอนพุด จ. สระบุรี 18210 โทร.08- 5996-6767 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 25 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม แผน ที่ วัดดอน ทอง อาคารแปรรูปกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรดอนทอง ฝรั่งชาว วัง คลอง ชลประทาน ถนน สะพาน ม.5 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลดง ตะงาว

3 ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การเลี้ยงกบ วิทยากรประจำจุด น. ส. อำภวา แจะประสิทธิ์ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 49 หมู่ 9 ต. ดงตะงาว อ. ดอนพุด จ. สระบุรี 18210 โทร.08-1840-1314 ระยะเวลาในการดำเนินการ มาแล้ว 7 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม แผน ที่ บ่อเลี้ยงกบ คลอง ชลประทาน ถนน สะพาน ม.9 วัดดอน ทอง จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลดง ตะงาว

4 ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง อุ, สาโท วิทยากรประจำจุด นางบังอร กอง ทิพย์ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 31 หมู่ 1 ต. ไผ่หลิ่ว อ. ดอนพุด จ. สระบุรี 18210 โทร.036-385222 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 15 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม แผน ที่ อุและสาโท “ นก หลิ่ว ” คลอง ชลประทาน ถนน ทางเข้าวัด ไผ่หลิ่ว ทางไป ต. ดง ตะงาว วัดไผ่ หลิ่ว จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลไผ่ หลิ่ว

5 ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การเลี้ยงไก่ วิทยากรประจำจุด นายถาวร ดาวลอย, นางสมศรี ดาวลอย สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ หมู่ 2 ต. ไผ่หลิ่ว อ. ดอนพุด จ. สระบุรี 18210 โทร.08- 7401-3536 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 7 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม แผน ที่ อุและสาโท “ นก หลิ่ว ” คลอง ชลประทาน ถนน ทางเข้าวัด ไผ่หลิ่ว ทางไป ต. ดง ตะงาว วัดไผ่ หลิ่ว ฟาร์ม เลี้ยงไก่ จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลไผ่ หลิ่ว

6 ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การทำนา วิทยากรประจำจุด นายสมบุญ พูลผล สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 79 หมู่ 5 ต. บ้านหลวง อ. ดอนพุด จ. สระบุรี 18210 โทร.08- 9899-5561 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 10 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม สิงหาคม - ธันวาคม บ้านพอเพียง ม.6 ต. บ้านหลวง แปลง นา ไปอ่างทอง ไป ท่าเรือ แยกหนอง มน แผน ที่ จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบล บ้านหลวง

7 ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การปลูกผัก วิทยากรประจำจุด นายมานัด จำเนียร พร สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 25 หมู่ 4 ต. บ้านหลวง อ. ดอนพุด จ. สระบุรี 18210 โทร.08- 9502-6805 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 7 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม วัด ช้าง แปลง ผัก ไปอ่างทอง ไป ท่าเรือ ทางแยกวัดช้าง แผน ที่ จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบล บ้านหลวง

8 ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การทำปุ๋ยหมัก วิทยากรประจำจุด นายไพรัตน์ มะลิ แย้ม สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 47 หมู่ 6 ต. บ้านหลวง อ. ดอนพุด จ. สระบุรี 18210 โทร.036- 395166 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 3 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม คลินิกเกษตร ม.5 ต. บ้านหลวง จุดสาธิตการทำ ปุ๋ยหมัก ไปอ่างทอง ไป ท่าเรือ แยกหนอง มน แผน ที่ จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบล บ้านหลวง

9 ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การทำนา วิทยากรประจำจุด นายสุนทร เอี่ยม สุวรรณ์ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 22 หมู่ 3 ต. ดอนพุด อ. ดอนพุด จ. สระบุรี 18210 โทร.036- 385210 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 10 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม สระบุรี - อ่างทอง แปลงนา สาธิต แผน ที่ ร. ร. อนุบาลดอน พุด คลอง จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบล ดอนพุด

10 ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การขยายพันธุ์ไม้ ดอกไม้ประดับ วิทยากรประจำจุด นายเสน่ห์ มน ประสิทธิ์ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 98 หมู่ 3 ต. ดอนพุด อ. ดอนพุด จ. สระบุรี 18210 โทร.08- 5947-1974 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 1 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม แผน ที่ สระบุรี - อ่างทอง ร. ร. อนุบาลดอน พุด ไม้ดอกไม้ ประดับ คลอง จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบล ดอนพุด


ดาวน์โหลด ppt ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การปลูก ฝรั่งปลอดสารพิษ วิทยากรประจำจุด นายประจบ เรืองขจร สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 55 หมู่ 5 ต. ดงตะงาว อ. ดอนพุด จ. สระบุรี 18210.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google