งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CORE COMPETENCY 1. นิสายชล ศิริวาท รหัสนักศึกษา 562131002 2. LIU DONGMEI รหัสนักศึกษา 562131004 3. สันติพงษ์ นาจรัส รหัสนักศึกษา 562132012.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CORE COMPETENCY 1. นิสายชล ศิริวาท รหัสนักศึกษา 562131002 2. LIU DONGMEI รหัสนักศึกษา 562131004 3. สันติพงษ์ นาจรัส รหัสนักศึกษา 562132012."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CORE COMPETENCY 1. นิสายชล ศิริวาท รหัสนักศึกษา 562131002 2. LIU DONGMEI รหัสนักศึกษา 562131004 3. สันติพงษ์ นาจรัส รหัสนักศึกษา 562132012

2 What is Core Competencies ความสามารถหลักขององค์การสามารถมีได้ในหลาย ลักษณะ เช่น ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ ความสามารถในการผลิต ความสามารถในการ ตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป ความสามารถในการเป็นผู้นำ ด้านต้น ทุน เป็นต้น องค์ประกอบ Core Competency ประกอบด้วย 1. Natural คือ สิ่งที่ได้มาแต่กำเนิด (Underlying traits) 2. Acquired คือ ความรู้และทักษะที่ได้รับมาในภายหลัง โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ และไมได้เป็นพรสวรรค์ตามธรรมชาติ 3. Adapting คือ การปรับปรุง ปรับเปลี่ยน ปฏิภาณ หรือ ความสามารถตามธรรมชาติ และความรู้ทักษะที่ได้รับมา 4. Performing คือ พฤติกรรมที่แสดงออกมา หรือสังเกต ได้ หรือผลผลิตที่ออกมา

3 What is Core Competencies TOYOTA Toyota เป็นบริษัทผลิตรถยนต์ที่ใหญ่เป็น อันดับ 3 ของโลก แต่เป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่ดี ที่สุดเมื่อเทียบกับบริษัทในเครือเดียวกัน เนื่องจาก โตโยต้ามีฐานผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นจึงทำให้มี วัฒนธรรมองค์กรที่ต่างจากองค์กรอื่นๆ และมีการ พัฒนาการเติบโตในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย โตโยต้าประสบความสำเร็จ เนื่องจากโต โยต้ามีความสามารถในการใช้ทรัพยากรที่มี คุณภาพ แต่รถมีราคาที่ไม่สูงจึงทำให้ Toyota ครองใจผู้ที่ต้องการเลือกรถในราคาไม่แพง แต่ คุณภาพดี มีศูนย์บริการยังมีเป็นจำนวนมากใน ประเทศไทย มีบริการหลังการขายที่ดี และอะไหล่ มีราคาที่ไม่แพง

4 กลุ่มในเครือ Toyota

5 How does it work Human resources: ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือพนักงาน ก็ตามจะเข้าใจและเชี่ยวชาญกับ Toyota Production System-TPS ซึ่งเป็นระบบที่พยายามกำจัดความสูญเปล่า (Waste) ให้หมดไปเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผล ผลผลิตรวมถึงทุกคนในองค์กรก็คุ้นเคย กับ Toyota Way เป็นอย่างดี รวมไปถึงวัฒนธรรมองค์กรของโตโยต้าที่สืบ ทอดกันมาอย่างยาวนาน Reputation resources: ความมีชื่อเสียงและความ น่าเชื่อถือของ Brand และของคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมไป ถึงความสัมพันธ์ที่โตโยต้ามีให้กับลูกค้าเป็นอันดับแรก และ supplier เป็นอันดับต่อมา Innovation resources: ด้วยความที่โตโยต้ามี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประกอบกับการเป็นองค์กรแห่งการ เรียน รู้ เปิดกว้างทางด้านความคิด จึงทำให้เป็นผู้นำใน ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องยนต์ของรถยนต์ ใน อนาคตอยู่เนื่องๆ

6 How to build CC 1. ด้านกลยุทธ์ Strategy : โตโยต้า เป็นรถยนต์ที่มีราคาที่ไม่สูง มากนัก มีการออกแบบที่ทันสมัย และดึงดูดด้วยรูปร่างที่โฉบเฉี่ยว มีการจัดจำหน่ายผ่านศูนย์โชว์รูมกว่า 390 แห่งในประเทศไทย รวมถึงมีการจัดทำโฆษณา จึงทำให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย

7 How to build CC 2. ด้านการจัดการกับ “ การเปลี่ยนแปลง ” Change Management : โตโยต้าได้ออกนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอาชีว อนามัยและความ ปลอดภัย 1. มุ่งเน้นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากวัตถุดิบ และกระบวนการผลิต โดยการประเมินผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมจากสิ่งเหล่านั้น ก่อนที่จะนำวัตถุดิบใหม่มาใช้หรือก่อน มีกระบวนการผลิตใหม่ๆ 2. หาวิธีการลดปริมาณการใช้พลังงาน ลดระดับมลพิษและ ปริมาณของเสียที่ออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยเป็นหนึ่งในบริษัทเริ่มแรกที่ ได้มีการออกแบบรถกึ่งพลังไฟฟ้า เพื่อที่จะเข้ากับกระแสรักษ์โลกในปัจจุบัน

8 How to build CC 3. ด้านการตัดสินใจ Decision making : โตโยต้าเป็นบริษัทที่ให้ความน่าเชื่อถือต่อผู้ซื้อ เป็นอย่าง มาก เพราะเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น หรือ เกิดจากความผิดพลาดด้าน การผลิตของโตโยต้าเอง ทางโตโยต้าจะทำการเรียกเก็บรถคืน เพื่อปรับปรุงการผลิตใหม่อีกครั้ง โตโยต้า ชัวร์ เพื่อบริการจำหน่ายโชว์รูมรถที่ใช้แล้ว ทำให้ผู้ ซื้อเกิดความมั่นใจในการเลือกซื้อรถมือสองที่มีคุณภาพ


ดาวน์โหลด ppt CORE COMPETENCY 1. นิสายชล ศิริวาท รหัสนักศึกษา 562131002 2. LIU DONGMEI รหัสนักศึกษา 562131004 3. สันติพงษ์ นาจรัส รหัสนักศึกษา 562132012.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google