งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Core CompetencY นิสายชล ศิริวาท รหัสนักศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Core CompetencY นิสายชล ศิริวาท รหัสนักศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Core CompetencY นิสายชล ศิริวาท รหัสนักศึกษา 562131002
นิสายชล ศิริวาท รหัสนักศึกษา LIU DONGMEI รหัสนักศึกษา สันติพงษ์ นาจรัส รหัสนักศึกษา

2 What is Core Competencies
ความสามารถหลักขององค์การสามารถมีได้ในหลายลักษณะ เช่น ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  ความสามารถในการผลิต  ความสามารถในการ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป  ความสามารถในการเป็นผู้นำด้านต้น ทุน เป็นต้น องค์ประกอบ Core Competency ประกอบด้วย 1. Natural คือ สิ่งที่ได้มาแต่กำเนิด (Underlying traits) 2. Acquired คือ ความรู้และทักษะที่ได้รับมาในภายหลัง โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ และไมได้เป็นพรสวรรค์ตามธรรมชาติ 3. Adapting คือ การปรับปรุง ปรับเปลี่ยน ปฏิภาณ หรือความสามารถตามธรรมชาติ และความรู้ทักษะที่ได้รับมา 4. Performing คือ พฤติกรรมที่แสดงออกมา หรือสังเกตได้ หรือผลผลิตที่ออกมา

3 What is Core Competencies TOYOTA
Toyota เป็นบริษัทผลิตรถยนต์ที่ใหญ่เป็นอันดับ3 ของโลก แต่เป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับบริษัทในเครือเดียวกัน เนื่องจากโตโยต้ามีฐานผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นจึงทำให้มีวัฒนธรรมองค์กรที่ต่างจากองค์กรอื่นๆ และมีการพัฒนาการเติบโตในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย โตโยต้าประสบความสำเร็จ เนื่องจากโตโยต้ามีความสามารถในการใช้ทรัพยากรที่มีคุณภาพ แต่รถมีราคาที่ไม่สูงจึงทำให้ Toyota ครองใจผู้ที่ต้องการเลือกรถในราคาไม่แพง แต่คุณภาพดี มีศูนย์บริการยังมีเป็นจำนวนมากในประเทศไทย มีบริการหลังการขายที่ดี และอะไหล่ มีราคาที่ไม่แพง

4 กลุ่มในเครือ Toyota

5 How does it work Human resources: ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือพนักงานก็ตามจะเข้าใจและเชี่ยวชาญกับ Toyota Production System-TPS ซึ่งเป็นระบบที่พยายามกำจัดความสูญเปล่า (Waste) ให้หมดไปเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลผลิตรวมถึงทุกคนในองค์กรก็คุ้นเคย กับ Toyota Way เป็นอย่างดี รวมไปถึงวัฒนธรรมองค์กรของโตโยต้าที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน Reputation resources: ความมีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของ Brand และของคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงความสัมพันธ์ที่โตโยต้ามีให้กับลูกค้าเป็นอันดับแรก และ supplier เป็นอันดับต่อมา Innovation resources: ด้วยความที่โตโยต้ามีศูนย์วิจัยและพัฒนาประกอบกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียน รู้ เปิดกว้างทางด้านความคิด จึงทำให้เป็นผู้นำในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องยนต์ของรถยนต์ใน อนาคตอยู่เนื่องๆ

6 How to build CC 1. ด้านกลยุทธ์ Strategy : โตโยต้า เป็นรถยนต์ที่มีราคาที่ไม่สูงมากนัก มีการออกแบบที่ทันสมัย และดึงดูดด้วยรูปร่างที่โฉบเฉี่ยว มีการจัดจำหน่ายผ่านศูนย์โชว์รูมกว่า 390 แห่งในประเทศไทย รวมถึงมีการจัดทำโฆษณา จึงทำให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย

7 How to build CC 2. ด้านการจัดการกับ “การเปลี่ยนแปลง” Change Management : โตโยต้าได้ออกนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอาชีว อนามัยและความปลอดภัย 1. มุ่งเน้นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากวัตถุดิบและกระบวนการผลิต โดยการประเมินผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมจากสิ่งเหล่านั้น ก่อนที่จะนำวัตถุดิบใหม่มาใช้หรือก่อนมีกระบวนการผลิตใหม่ๆ 2. หาวิธีการลดปริมาณการใช้พลังงาน ลดระดับมลพิษและปริมาณของเสียที่ออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยเป็นหนึ่งในบริษัทเริ่มแรกที่ ได้มีการออกแบบรถกึ่งพลังไฟฟ้าเพื่อที่จะเข้ากับกระแสรักษ์โลกในปัจจุบัน

8 How to build CC 3. ด้านการตัดสินใจ Decision making : โตโยต้าเป็นบริษัทที่ให้ความน่าเชื่อถือต่อผู้ซื้อ เป็นอย่างมาก เพราะเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น หรือ เกิดจากความผิดพลาดด้านการผลิตของโตโยต้าเอง ทางโตโยต้าจะทำการเรียกเก็บรถคืน เพื่อปรับปรุงการผลิตใหม่อีกครั้ง โตโยต้า ชัวร์ เพื่อบริการจำหน่ายโชว์รูมรถที่ใช้แล้ว ทำให้ผู้ซื้อเกิดความมั่นใจในการเลือกซื้อรถมือสองที่มีคุณภาพ


ดาวน์โหลด ppt Core CompetencY นิสายชล ศิริวาท รหัสนักศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google