งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ.ชัยยศ สันติวงษ์ 22 กรกฎาคม 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ.ชัยยศ สันติวงษ์ 22 กรกฎาคม 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รศ.ชัยยศ สันติวงษ์ 22 กรกฎาคม 2554
Business Strategies รศ.ชัยยศ สันติวงษ์ 22 กรกฎาคม 2554

2 มุ่งเน้นเจาะลึกสร้างความแตกต่าง มุ่งเน้นเจาะลึกด้านต้นทุน
3ทางเลือกเชิงกลยุทธ์ ผู้นำด้านต้นทุน กลยุทธ์ ? สร้างความแตกต่าง มุ่งเน้นเจาะลึก ความได้เปรียบในการแข่งขัน ลูกค้ารับรู้ความแตกต่าง ตำแหน่งต้นทุนต่ำ อุตสาหกรรม สร้างความแตกต่าง ผู้นำด้านต้นทุน ตลาดเป้าหมาย มุ่งเน้นเจาะลึกสร้างความแตกต่าง มุ่งเน้นเจาะลึกด้านต้นทุน เฉพาะส่วน

3 ผู้นำด้านต้นทุน เป้าหมาย : เป็นผู้ผลิตที่มีต้นทุนต่ำสุดในอุตสาหกรรม (หรือส่วนของตลาด) ผู้นำด้านต้นทุนมีข้อดีในการเข้าถึงผู้ซื้อที่ยึดถือราคาเป็นตัวตัดสินใจซื้อและบริษัทมีอำนาจที่จะกำหนดราคาในตลาดได้. กลยุทธ์นี้เหมาะสมเมื่อ ผู้ซื้อไวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา บริษัทคู่แข่งขายสินค้าชนิดเดียวกัน บริษัทสามารถได้รับประโยชน์จากขนาดของความประหยัด

4 สร้างความแตกต่าง บริษัทมุ่งสร้างความภักดีจากลูกค้าโดยวางตำแหน่งสินค้าและบริการให้มีความแตกต่าง มีเอกลักษณ์หรือเป็นแฟชั่น. ความคิดบางอย่างที่พิเศษต่อคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ หลัก:สร้างพื้นฐานความแตกต่างในความชำนาญพิเศษ บางสิ่งที่บริษัทเล็กทำได้ดีเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน

5 มุ่งเน้นเจาะลึก บริษัทเลือกลูกค้าเพียงหนึ่งหรือสองส่วนของตลาด ระบุความต้องการหรือความสนใจพิเศษของลูกค้าออกมา แล้วนำมาเป็นเป้าหมายในการออกแบบสินค้า บริการที่มีความพิเศษสำหรับเขา กลยุทธ์ที่สร้างความแตกต่างในระหว่างส่วนของตลาด บริษัทมุ่งตอบสนองตลาดเฉพาะส่วนหรือหลายๆส่วนในตลาดมากกว่าที่จะตอบสนองตลาดทั้งหมดโดยรวม

6 Strategic Decision: GE , BCG (resources allocations)
Competitor Strengths and Weaknesses Organizational Strengths and Weaknesses Strategic Decision: GE , BCG (resources allocations) Strategic Investment Functional Area Strategies Sustainable Competitive Advantage Market Needs Attractiveness And Key Success Factors

7 Sustainable Competitive Advantage The way you compete
Product strategy Positioning strategy Manufacturing Strategy Distribution strategy Etc; Basis of Competition Assets and Competencies Sustainable Competitive Advantage The way you compete Product – market selection Whom you compete against Competitor selection

8 Strategic Thrusts Differentiation Focus (Generic Business Strategy
Strategic Theme Strategic Orientation) Route to an SCA Preemption Synergy Low Cost

9 Differentiation Strategies
Product offering is different from competitor Value added affect customer choice and ultimate satisfaction Something can be done much better than it is done by competitors Ingredient or component , superior product offering , Combining products , Added service , Breadth of product line , Service backup , Channel , Design , Quality , Brands Successful Differentiation Strategies Generate Customer Values Provide Perceived Value Be difficult to copy

10 Low cost No-Frills Product/Service Production/ Product Operation
Design Low cost Experience Curve Scale Economies

11 Focus Strategy Avoid Strategy dilution Or distraction Compete with
Limited resources Focus Strategy Product ,Segment ,Geographic focus Reduce Competitive pressures Bypass Competitor assets/ Competencies Provide Positioning strategy

12 Preemptive Move product opportunities Preempt a position
Develop a dominant design Secure superior product-development personnel Production system Develop production processes Expand capacity Vertically Integrate Customer Opportunities Train customer in usage skills Get customer to make long-term commitments Gain specialized knowledge about a customer set Distribution and Service system Occupy prime locations Dominate key distributors or outlets

13 Enhance customer Value
Synergy Enhance customer Value Reduce Operation Cost Reduce required investment

14 Strategic Position The face of the Business strategy
Differentiate from competitor Resonate with customers Strategic Position Express the Values And culture of the Organization Drive and Guide Strategic initiatives Drive the communication program

15 Strategic Position Options
The best Value Pioneer Product focus Target segment Product category Product attributes and functional benefits Breadth of product line Organizational intangibles Emotional self-expressive benefits Experience Being contemporary Brand personality Competitor position

16 มอบหมายงานต่อ งานเดี่ยว ให้ไปค้นคว้ากลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ Functional strategy ส่งทางอีเมล์ภายในวันที่ 25 ก่อนเที่ยง งานกลุ่ม ให้ไปปรับกลยุทธ์ระดับธุรกิจ แล้วทำต่อลงลึกถึงประเด็นรายละเอียดตามสไลด์ข้างบนนี้ส่งเป็นอีเมล์และเป็นเอกสารในวันที่ 25 ก่อนเที่ยงเช่นกันที่ภาควิชาการจัดการ


ดาวน์โหลด ppt รศ.ชัยยศ สันติวงษ์ 22 กรกฎาคม 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google