งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Product and Price ครั้งที่ 12. นโยบายและ การตั้งราคา โดยผู้ผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Product and Price ครั้งที่ 12. นโยบายและ การตั้งราคา โดยผู้ผลิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Product and Price ครั้งที่ 12

2 นโยบายและ การตั้งราคา โดยผู้ผลิต

3 1. นโยบายระดับราคา การตั้งราคา ณ ระดับราคาตลาด การตั้งราคา ณ ระดับราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด การตั้งราคา ณ ระดับราคาที่สูงกว่าราคาตลาด

4 นโยบายและการตั้งราคา โดยผู้ผลิต 2. นโยบายราคาเดียวกับนโยบายหลายราคา นโยบายราคาเดียว นโยบายหลายราคา

5 นโยบายและการตั้งราคา โดยผู้ผลิต 3. การตั้งราคาสำหรับส่วนประสมผลิตภัณฑ์ การตั้งราคาสำหรับสายผลิตภัณฑ์ การตั้งราคาสินค้าที่เลือกซื้อประกอบหรือไม่ซื้อก็ได้ การตั้งราคาสินค้าที่เป็นผลพลอยได้ การตั้งราคาสินค้าเป็นสองส่วน การตั้งราคาสำหรับสินค้าขายรวมห่อหรือขายควบ การตั้งราคาสินค้าประกอบเพื่อใช้กับสินค้าหลัก

6 การตั้งราคาสำหรับสาย ผลิตภัณฑ์ การตั้งราคาสินค้าที่แตกต่างกันด้านขนาด การตั้งราคาสินค้าที่แตกต่างกันด้านคุณภาพ การตั้งราคาสินค้าที่ใช้ร่วมกัน การตั้งราคาเชิงระดับและแนวระดับราคา

7 นโยบายและการตั้งราคา โดยผู้ผลิต 4. การตั้งราคาตามแนวภูมิศาสตร์ การตั้งราคาสินค้าแบบ F.O.B. การตั้งราคาส่งมอบราคาเดียว การตั้งราคาตามเขต การตั้งราคาแบบผู้ขายรับภาระค่าขนส่ง การตั้งราคาจากจุดฐานที่กำหนด

8 นโยบายและการตั้งราคา โดยผู้ผลิต 5. นโยบายการให้ส่วนลดและส่วนยอมให้ ส่วนลดปริมาณ ส่วนลดการค้า ส่วนลดเงินสด ส่วนลดตามฤดูกาล ส่วนยอมให้จากการนำสินค้าเก่ามาแลก ส่วนยอมให้ในการส่งเสริมการตลาด ส่วนยอมให้สำหรับการเป็นนายหน้า

9 นโยบายและการตั้งราคา โดยผู้ผลิต 6. การตั้งราคาสำหรับสินค้าใหม่ การตั้งราคาระดับสูง การตั้งราคาระดับต่ำหรือตั้งราคาเพื่อเจาะตลาด

10 นโยบายและการตั้งราคา โดยผู้ผลิต 7. การตั้งราคาสำหรับสินค้าที่เสื่อมความนิยม รักษาระดับราคาและประคองราคา ขึ้นราคาเมื่อแน่ใจว่าลูกค้ามีความภักดีต่อตราสินค้า ลดราคาลงอย่างมาก การเปลี่ยนตำแหน่งของสินค้าใหม่

11 นโยบายและการตั้งราคา โดยผู้ผลิต 8. การตั้งราคาให้แตกต่างกัน การตั้งราคาตามกลุ่มลูกค้า การตั้งราคาตามรูปแบบผลิตภัณฑ์ การตั้งราคาตามภาพลักษณ์ การตั้งราคาตามสถานที่ หรือ ทำเลที่ตั้ง การตั้งราคาตามเวลา การตั้งราคาตามคู่แข่ง

12 นโยบายและ การตั้งราคา โดยพ่อค้าปลีก

13 1. นโยบายราคาเดียวกับนโยบายหลายราคา นโยบายราคาเดียว นโยบายหลายราคา

14 นโยบายและการตั้งราคา โดยพ่อค้าปลีก 2. นโยบายระดับราคา การตั้งราคา ณ ระดับราคาตลาด การตั้งราคา ณ ระดับราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด การตั้งราคา ณ ระดับราคาที่สูงกว่าราคาตลาด

15 นโยบายและการตั้งราคา โดยพ่อค้าปลีก 3. นโยบายแนวระดับราคา การตั้งราคาสินค้าไว้หลายระดับราคา สำหรับคุณภาพสินค้าที่แตกต่างกันภายในสาย

16 นโยบายและการตั้งราคา โดยพ่อค้าปลีก 4. กลยุทธ์การลดราคา วิธีการลดราคาลงจากราคาเดิมที่กำหนดไว้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภาวะตลาด การแข่งขัน และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

17 นโยบายและการตั้งราคา โดยพ่อค้าปลีก 5. กลยุทธ์การตั้งราคาเพื่อการส่งเสริมการตลาด การตั้งราคาล่อใจและการตั้งราคาเหยื่อล่อ การตั้งราคาในเทศกาลพิเศษ การขายเชื่อแบบคิดดอกเบี้ยต่ำ สัญญาการรับประกันและการให้บริการ การให้ส่วนลดตามหลักจิตวิทยา การลดราคาเพื่อการส่งเสริมการขาย การตั้งราคาสินค้าที่ขายร่วมกันหรือขายรวมห่อ การคืนเงินและการประกันประกันให้เงินคืน

18 นโยบายและการตั้งราคา โดยพ่อค้าปลีก 6. กลยุทธ์การตั้งราคาลวง โฆษณาลดราคาสินค้าจากระดับหนึ่งลงมาเป็นอีก เป็นอีกระดับหนึ่ง ซึ่งความจริงไม่มีการลดราคาหรือถ้ามีก็เป็นไปใน จำนวนที่น้อยกว่าที่ได้ประกาศไว้

19 นโยบายและการตั้งราคา โดยพ่อค้าปลีก 7. กลยุทธ์การตั้งราคาตามหลักจิตวิทยา การตั้งราคาตามความเคยชิน การตั้งราคาเลขคี่หรือเลขคู่ การตั้งราคาสินค้าที่มีชื่อเสียง

20 นโยบายและการตั้งราคา โดยพ่อค้าปลีก 8. กลยุทธ์การแสดงสินค้าต่อหน่วย แสดงราคาสินค้าต่อหน่วยน้ำหนัก ควบคู่กับ การติดป้ายราคาตามปกติ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบราคาได้

21 นโยบายและการตั้งราคา โดยพ่อค้าปลีก 9. กลยุทธ์ราคาต่ำทุกวัน นิยมใช้ในห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์สโตร์ เกิดจากการประหยัดจากขนาดการผลิต


ดาวน์โหลด ppt Product and Price ครั้งที่ 12. นโยบายและ การตั้งราคา โดยผู้ผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google