งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1. ระบบประปา 2. ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1. ระบบประปา 2. ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1. ระบบประปา 2. ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
3. การจัดการขยะมูลฝอย

2 คณะแพทยศาสตร์ผลิตน้ำประปาเอง และส่งจ่ายให้ส่วนราชการอื่นๆในวิทยาเขตสวนดอก

3 โรงประปา 1 อายุ~ 40 ปี อัตราการสูบน้ำบาดาลสูงสุด 350 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำใช้ ผลิตเองและจาก กปภ.(~ 10%) รวม ~ 100,000 ลบ.ม./เดือน (3,300 ลบ.ม./วัน) ส่งจ่าย(ขาย) ให้ส่วนราชการต่างๆประมาณ 6,300 ลบ.ม./เดือน (6%) ส่งจ่าย(ขาย) บ้านพักและสโมสร 11,000 ลบ.ม./เดือน (11%) ปริมาณน้ำส่วนใหญ่ (83%) ส่งจ่ายในกิจกรรมของคณะแพทยศาสตร์

4 คุณภาพน้ำ เป็นน้ำอ่อน (ความกระด้างรวมต่ำกว่า 75 มก. /ล
คุณภาพน้ำ เป็นน้ำอ่อน (ความกระด้างรวมต่ำกว่า 75 มก./ล.) มีพีเอชค่อนไปทางเป็นกรดเล็กน้อย อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำดื่ม กปภ. ระบบจ่ายน้ำประปา จากถังสูงเทียบเท่าน้ำสูง 25 ม. ใช้ท่อเมนซีเมนต์ใยหิน (asbestos cement ) ขนาด 20 และ 25 ซม. ระบบท่อจ่ายน้ำเป็นแบบ Loop แรงดันน้ำมีพอเพียง มีหัวดับเพลิงพอเพียง สำหรับอาคารสูง มีถังเก็บน้ำใต้ดินและปั้มน้ำไปยังถังเก็บน้ำบนดาดฟ้า ระบบท่อเมนใช้งานมากว่า 40 ปี จึงมีท่อแตกเป็นครั้งคราว ~ ปีละ 4 ครั้ง ตามแผนการใช้ที่ดิน จะต้อง ยกเลิกโรงประปาเดิม สร้างโรงประปาใหม่ ในพื้นที่สาธารณูปโภค ปรับปรุงท่อเมนประปาบางส่วน และสร้างใหม่ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาที่ดิน แนวคิดการแบ่ง Phase การก่อสร้าง พร้อมงบประมาณขั้นต้น จะนำเสนอภายหลัง ทางเลือกอีกประการคือใช้น้ำประปาจาก กปภ.

5 ระบบบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แบบ Activated Sludge

6 ระบบอายุ 20 ปี มีท่อระบายน้ำเสียพอเพียง
บำบัดน้ำเสีย 2 วิทยาเขต 5,500-6,500 ลบ.ม./วัน น้ำทิ้งได้มาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนประเภท ก. ของ ก.วิทย์ ตามแผนการใช้ที่ดิน จะต้อง ยกเลิกโรงบำบัดเดิม และสร้างใหม่ ในพื้นที่สาธารณูปโภคปรับปรุงท่อระบายน้ำเสียให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาที่ดิน แนวคิดการแบ่ง Phase การก่อสร้าง พร้อมงบประมาณขั้นต้น จะนำเสนอภายหลัง ทางเลือกอีกประการคือระบายน้ำเสียลงท่อ ระบายน้ำเทศบาล/ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครเชียงใหม่

7 การจัดการขยะติดเชื้อ
เก็บในถังสีแดง มีเตาเผาขยะติดเชื้อ แบบ 2 หัวเผา มีขยะเข้า ~ 1,000 กก/วัน (ทำงาน 10 ชม/วัน)

8 การจัดการขยะทั่วไป จากโรงพยาบาล เก็บในถังสีน้ำเงิน
มีถังพักแบบ Container 2 ถัง ปริมาณ ~ 6.5 ตัน/วัน จ้างเทศบาลเก็บขน รวมจากหน้าอาคารต่างๆ 80,000 บาท/เดือน

9 ตามแผนการใช้ที่ดิน จะต้อง ยกเลิกเตาเผาขยะติดเชื้อ และสร้างใหม่ ในพื้นที่สาธารณูปโภค รวมทั้งโรงพักขยะทั่วไป(ขนส่งไปกำจัดโดยเทศบาล) การแบ่ง Phase การก่อสร้าง พร้อมงบประมาณขั้นต้น จะนำเสนอภายหลัง ทางเลือกอาจใช้เตาเผาขยะติดเชื้อของเทศบาลนครเชียงใหม่


ดาวน์โหลด ppt วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1. ระบบประปา 2. ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google