งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดยทั่วไปน้ำใต้ดินมีความกระด้างสูงกว่าน้ำที่ผิวดิน ความกระด้างคำนวณในรูป CaCO 3 ( หินปูน ) ความกระด้างของน้ำ มักเกิดจากการน้ำมี หินปูนละลายอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดยทั่วไปน้ำใต้ดินมีความกระด้างสูงกว่าน้ำที่ผิวดิน ความกระด้างคำนวณในรูป CaCO 3 ( หินปูน ) ความกระด้างของน้ำ มักเกิดจากการน้ำมี หินปูนละลายอยู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดยทั่วไปน้ำใต้ดินมีความกระด้างสูงกว่าน้ำที่ผิวดิน ความกระด้างคำนวณในรูป CaCO 3 ( หินปูน ) ความกระด้างของน้ำ มักเกิดจากการน้ำมี หินปูนละลายอยู่

2 ความกระด้างของน้ำ แบ่งชนิดของน้ำได้ดังนี้ น้ำที่มีความกระด้าง ( มิลลิกรัมต่อลิตร ) เรียกว่า 50 น้ำอ่อน 50 - 150 น้ำค่อนข้างอ่อน 151 - 250 น้ำกระด้างเล็กน้อย 251 - 350 น้ำกระด้าง

3 และ กฎหมายกำหนด ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 61 ( พ. ศ.2524) กำหนดให้น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ( ขวดหรือถัง ) มีความกระด้างไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร เกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคในชนบท กำหนดความกระด้างไม่เกิน 300 มิลลิกรัมต่อลิตร

4 ตัวอย่าง เป้าหมาย 1. น้ำบริโภคในภาชนะ บรรจุที่ปิดสนิท 2. น้ำประเภทอื่น ๆ เช่น น้ำผลิตน้ำแข็ง น้ำประปา น้ำบาดาล ฯลฯ จำนวนตัวอย่างที่ตรวจได้ 30 ตัวอย่าง ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร

5 1. ดูดตัวอย่างน้ำ 10 มิลลิลิตร ใส่ในถ้วยยาพลาสติก 2. หยดน้ำยาความกระด้าง 1 จำนวน 3-4 หยด

6 3. ตักผงเคมีความกระด้าง 2 ปริมาณ เท่าหัวไม้ขีดไฟ ใส่ลงในถ้วยยา เขย่าให้ผงเคมีละลายหมด 4. หยดน้ำยาทดสอบความกระด้าง 3 ลงไปทีละหยด จนสีม่วงเปลี่ยน เป็นสีน้ำเงิน ( ถ้าเติมน้ำยาความกระด้าง 3 จนครบ 3 ซี ซี สียังไม่เปลี่ยนให้หยุดการทดลอง )

7 ปริมาณน้ำยาความกระด้าง 3 สีที่ปรากฏ ความกระด้าง ( มก./ ลิตร ) 1 หยดสีน้ำเงิน 0 1 มิลลิลิตร สีน้ำเงิน ต่ำกว่า 100 สีม่วงแดง สูง กว่า 100 3 มิลลิลิตร สีน้ำเงิน ต่ำกว่า 300 สีม่วงแดง สูง กว่า 300

8 การปฎิบัติเมื่อใช้ชุดทดสอบเสร็จ 1. น้ำยาความกระด้าง 1, 2 และ 3 ปิดฝาให้แน่นก่อนเก็บ 2. ถ้วยยาพลาสติก หลอดฉีดยา และ หลอดหยดยา ให้ล้างด้วยน้ำสะอาด 3 – 4 ครั้ง และทิ้งให้แห้งก่อนเก็บ ข้อควรระวัง 1. น้ำยาทดสอบความกระด้าง 1 มีสภาพ เป็นด่าง หากเปื้อนมือหรือส่วนหนึ่งส่วนใด ของร่างกาย ให้ล้างด้วยน้ำและฟอกสบู่ให้ สะอาด 2. อย่าวางชุดทดสอบไว้ใกล้มือเด็ก

9 การเก็บรักษาชุดทดสอบ / อายุการใช้งาน เก็บที่อุณหภูมิห้อง / 1 ปี แนวทางแก้ปัญหาเมื่อตรวจพบความกระด้างในน้ำ ควรหมั่นล้างเครื่องกรองอย่างสม่ำเสมอ


ดาวน์โหลด ppt โดยทั่วไปน้ำใต้ดินมีความกระด้างสูงกว่าน้ำที่ผิวดิน ความกระด้างคำนวณในรูป CaCO 3 ( หินปูน ) ความกระด้างของน้ำ มักเกิดจากการน้ำมี หินปูนละลายอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google