งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 29 กันยายน 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 29 กันยายน 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 29 กันยายน 2551

2 หัวข้อสนทนา 1) อุตสาหกรรมยานยนต์กับระบบเศรษฐกิจไทย ความสามารถในการแข่งขันของ อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 2) ความสามารถในการแข่งขันของ อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 3) นโยบายเขตการค้าเสรี 4) นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์

3 อุตสาหกรรมยานยนต์กับ ระบบเศรษฐกิจไทย

4 อุตสาหกรรมยานยนต์สร้างมูลค่า ร้อยละ 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม ล้านบาท 25492550 อุตสาหกรรมรถยนต์สร้างมูลค่าเพิ่มสูงต่อระบบเศรษฐกิจของไทย 573,000 ล้านบาท 712,000 ล้านบาท (ในรูปของภาษี ที่จัดเก็บได้)

5 อุตสาหกรรมยานยนต์ปัจจัยสำคัญ ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การบริโภค (Consumption) ตลาดภายในประเทศประมาณ 700,000 คันต่อปี (2550) ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ใหญ่เป็นอันดับ 4 ในทวีปเอเซีย รองจากญี่ปุ่น จีน อินเดีย และเกาหลีใต้ สัดส่วนรถยนต์ต่อจำนวนประชากรของไทยยังอยู่ในระดับต่ำ (รถยนต์ 1 คันต่อประชากร 10 คน) ตลาดภายในประเทศมี ศักยภาพในการเติบโต จำนวนรถยนต์ต่อ ประชากร 1,000 คน ไทย 100 คัน ญี่ปุ่น 435 คัน สหรัฐ 785 คัน

6 อุตสาหกรรมยานยนต์ปัจจัยสำคัญ ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การลงทุน (Investment) ในปี 2007 มูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ประมาณ ร้อยละ 16 ของการลงทุนทั้งหมด พันล้านบาท จำนวน จำนวนโครงการมูลค่าการลงทุน 373.20744.50มูลค่ารวม 55.30120.10ยานยนต์

7 การลงทุนในยานยนต์ ปี 2007 - 2008 Tata Motor Auto Alliance Honda (Eco Car) Siam-Nissan (Eco Car) Thai Bridgestone Tokai Eastern Rubber General Motors Dongwon Tire Mold Sumitomo Rubber Young Tech KLT Automotive…. การลงทุน 2007 การลงทุน 2008 Mitsubishi, Suzuki, Toyota, Tata (Eco Car) ชิ้นส่วนยานยนต์ โครงการ Eco car จะก่อให้เกิด มูลค่าเงินลงทุนทั้งระบบ (รวม ชิ้นส่วนยานยนต์) ประมาณ 200,000 ล้านบาท

8 มูลค่าการส่งออกสูงสุด เป็นอันดับ 2 รายการ25472548254925502551 (ม.ค.-ส.ค.) 1เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ9,185.4511,848.6614,869.3917,299.4912,329.94 2รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ5,495.247,745.449,524.1912,035.769,596.66 3น้ำมันสำเร็จรูป1,763.542,352.113,648.864,097.095,915.16 4อัญมณีและเครื่องประดับ2,645.593,232.663,668.295,381.684,958.58 5ยางพารา3,428.643,709.995,396.595,639.984,768.78 6ข้าว2,693.002,328.962,583.043,467.434,656.38 7แผงวงจรไฟฟ้า4,902.785,950.647,029.988,053.064,500.64 8เม็ดพลาสติก3,104.604,198.454,498.435,212.304,058.33 9เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์2,477.842,895.633,528.614,570.123,486.65 10ผลิตภัณฑ์ยาง1,943.682,351.203,082.003,652.433,083.88 ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ มูลค่าการส่งออกสูงสุดเป็นอันดับ 2 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8 ของมูลค่าการ ส่งออกโดยรวม อัตราการขยายตัวของการส่งออกเฉลี่ยประมาณร้อยละ 30 ต่อปี มูลค่านำเข้าในปี 2551 (ม.ค.-ส.ค.) = 2,715 ล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ

9 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยก้าวสู่ Export Oriented Country สัดส่วนการส่งออกรถยนต์ ปี 2550 (ตามมูลค่า) เพลาส่งกำลังและข้อเหวี่ยง ชุดสายไฟรถยนต์ เครื่องยนต์สันดาปายใน ยาง หม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบ กระจกนิรภัยและกระจกรถยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ส่งออกสำคัญ ปี 2550 ส่งออก 144,000 ล้านบาท

10 สร้างมูลค่าเพิ่มภายในประเทศ (Local Value Added) ปี 2008 (มกราคม-กรกฎาคม) ปริมาณการผลิต (คัน) Value Added จักรยานยนต์ (CBU)1,176,00090-95% รถปิกอัพ590,00070-80% รถยนต์นั่ง239,00030-70% ราคาหน้าโรงงาน (บาท) 22,000 320,000 400,000 Value Added 92.5% 75% 50% มูลค่าเพิ่มภายใน ประเทศ(บาท) 20,350 240,000 200,000 เทียบเท่าการ ผลิตข้าว (ตัน) 2.2 27.0 22.5 ราคาข้าวเปลือกเจ้านาปีที่เกษตรกร ขายได้เฉลี่ยของปี 2550 = 8,900 บาทต่อเกวียน

11 Long Supply Chain Raw Materials อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก อุตสาหกรรมไฟฟ้าและ อิเลคทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยาง ฯลฯ R & D สถาบันการศึกษา อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ Assembler รถยนต์ 17 ราย รถจักรยานยนต์ 7 ราย เกิดการจ้างงานในประเทศ (ทางตรงและทางอ้อม) จำนวนมาก Part Manufactures 1 st Tier 648 ราย 2 nd & 3 rd Tier 1,641 ราย

12 ความสามารถในการแข่งขันของ อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

13 Auto Clusters ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ManufacturerBrandTotal (Units) Thai Honda Manufacturing Co., Ltd.HONDA 1,400,000 Thai Suzuki Motor Co., Ltd.SUZUKI 550,000 Thai Yamaha Motor Co., Ltd.YAMAHA 450,000 Kawasaki Motors Enterprise (Thailand) Co., Ltd.KAWASAKI 200,000 Millennium Motor Co., Ltd.TIGER 60,000 J.R.D. (Thailand) Co., Ltd.JRD 144,000 Total 2,804,000

14 1,500,000 1,000,000 2551 Capacity 1,647,710 Units PC 31% 2,500,000 2557 ECO Cars 2,000,000 Capacity 2,500,000 Units PU & Commercial 69% PC 54% PU & Commercial 46% กำลังการผลิตขยายเป็น 2.5 ล้านคัน ในปี 2557

15 ภาพรวม อุตสาหกรรมรถยนต์ ม.ค.-ก.ค. 2551 Quantity (Units) Change (%) Production841,18619 Domes. Sales365,0366 Export457,10225

16 ภาพรวม อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ ม.ค.-ก.ค. 2551 Quantity (Units) Change (%) Production1,110,24913 Domes. Sales1,033,0015 Export913,534- 13

17 ชิ้นส่วนยานยนต์ ที่มีมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ Engines –Diesels, Motorcycles Engines Components –Starters, Alternators, Filters, Hoses, Gears, Flywheels Body Parts –Chassis, Bumpers, Fenders, Hoods, Door Panels Brake Systems –Master Cylinders, Drums, Discs, Pads, Linings Steering Systems –Steering Wheels, Gears, Columns, Pumps, Linkages Suspensions –Shocks, Coils, Ball Joints Transmissions –Gears, Casting, Rear Axles, Drive Shafts, Propeller Shafts Electrical/Electronics –Alternators, Starters, Speedometers, Lamps, Motors, Flashers Relays Interiors/Exteriors –Seats, Mats, Weather Strips, Console Boxes Others –Windshields, Seat Belts, Radiators, Wheels, Compressors

18 18 No. 14 1,287,346 UNIT World Production 2007

19 19 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ก้าวสู่การผลิตระดับโลก RankCountryPassenger CarCommercial Veh.Total% change Total53,049,39120,103,30573,152,6965.70% 1Japan9,944,6371,651,69011,596,3271.00% 2USA3,924,2686,856,46110,780,729-4.50% 3China6,381,1162,501,3408,882,45622.00% 4Germany5,709,139504,3216,213,4606.80% 5South Korea3,723,482362,8264,086,3086.40% 6France2,550,869464,9853,015,854-4.80% 7Brazil2,388,402582,4162,970,81813.80% 8Spain2,195,780693,9232,889,7034.00% 9Canada1,342,1331,236,1052,578,2380.30% 10India1,707,839598,9292,306,76814.40% 11Mexico1,209,097886,1482,095,2452.40% 12UK1,534,567215,6861,750,2536.10% 13Russia1,288,652371,4681,660,12010.40% 14Thailand315,444971,9021,287,3467.80% 15Italy910,860373,4521,284,3126.00% 16Turkey634,883464,5311,099,41411.30% 17Iran882,000115,240997,24010.30% 18Czech Rep.925,77812,749938,5279.80% 19Belgium789,67444,729834,403-9.10% 20Poland695,00089,700784,7009.80% 21Others429,430168,466597,89612.50% 22Slovakia571,0710 93.30% 23Argentina350,735193,912544,64726.00% 24South Africa276,018258,472534,490-9.10% 25Malaysia347,97193,690441,661-12.20% Others1,577,449230,5941,808,043

20 ขีดความสามารถในการแข่งขัน อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย อันดับประเทศ 1Japan 2USA 3China 4Germany 5South Korea 6France 7Brazil 8Spain 9Canada 10India 11Mexico 12UK 13Russia 14Thailand 15Italy ตลาดโลกเฉลี่ย 5.7% (2007) ศักยภาพโดยรวม ประเทศพัฒนาแล้ว (G8) BRICs ประเทศพัฒนาแล้ว (G8) ประเทศพัฒนาแล้ว ประเทศพัฒนาแล้ว (G8) BRICs ประเทศพัฒนาแล้ว ประเทศพัฒนาแล้ว (G8) BRICs ประเทศกำลังพัฒนา ประเทศพัฒนาแล้ว BRICs, G8 ประเทศกำลังพัฒนา ประเทศพัฒนาแล้ว (G8) ตลาดรถยนต์ในประเทศ 1.00% -4.50% 22.00% 6.80% 6.40% -4.80% 13.80% 4.00% 0.30% 14.40% 2.40% 6.10% 10.40% 7.80% 6.00%

21 ขีดความสามารถในการแข่งขัน (2) อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เจ้าของแบรนด์รถยนต์ (ชาตินิยม) (ชาตินิยม) อันดับประเทศ 1Japan 2USA 3China 4Germany 5South Korea 6France 7Brazil 8Spain 9Canada 10India 11Mexico 12UK 13Russia 14Thailand 15Italy ภาษีนำเข้ารถยนต์ CBU 0% 3 – 25% 25 – 42% 10 – 22% (EU) 8 – 10% 10 – 22% (EU) 35% 10 – 22% (EU) 6.1% 16 – 100% 20% 10 – 22% (EU) 25% 30 – 80% 10 – 22% (EU)

22 ขีดความสามารถในการแข่งขัน (3) อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม ย้าย  อาเซียน ย้าย  แคนาดา สร้างฐานการผลิต ย้าย  ยุโรปตะวันออก ย้าย  จีน อินเดีย ย้าย  ยุโรปตะวันออก ผลิตรถยนต์ลักษณะเฉพาะ ย้าย  ยุโรปตะวันออก เป็นฐานการผลิตของอเมริกา สร้างฐานการผลิต เป็นฐานการผลิตของ NAFTA ย้ายฐาน/ขายแบรนด์ สร้างฐานการผลิต ย้าย  ยุโรปตะวันออก อันดับประเทศ 1Japan 2USA 3China 4Germany 5South Korea 6France 7Brazil 8Spain 9Canada 10India 11Mexico 12UK 13Russia 14Thailand 15Italy

23 นโยบายเขตการค้าเสรี

24 Current FTA Thailand-Australia FTA (Since January 2005) ASEAN-China FTA (Since July 2005) Japanese Thailand Economic Partnership Agreement (Starting November 2007) Thailand-New Zealand FTA (Since July 2005) Thailand-India FTA (Since September 2006) In Process FTA ASEAN-India FTA Thailand-US FTA Thailand-Peru FTA BIMSTEC FTA (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) Free Trade Agreement ของไทยในปัจจุบัน ASEAN-Korea FTA

25 ประโยชน์ของเขตการค้าเสรี ต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ การรวมเป็นตลาดเดียว (Single Market) ทำให้เกิดตลาดที่มี ผู้บริโภคจำนวนมากขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อันเนื่องจาก การผลิตที่ ระดับประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale)

26 ASEAN:Pop. 550 million AFTA 2006 Thai exports: 1,029,180 million baht Australia: 20 million TAFTA 2006 Thai exports 192,893.9 million baht China: Pop. 1.3 billion Early Harvest :China-Thailand 2006 Thai exports: 445,978 million baht Japan: Pop. 128 million Japan-Thailand Economic Partnership Agreement New Zealand: Pop. 4 million Closer Economic Partnership 2006 Thai exports: 19,946.8 million baht India: Pop.1.1 billion Early Harvest Agreement 2006 Thai exports: 68,716.6 million baht รวมจำนวนประชากรรวม 3,000 ล้านคน

27 ประโยชน์ของเขตการค้าเสรี ต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ การรวมเป็นตลาดเดียว (Single Market) ทำให้เกิดตลาดที่มี ผู้บริโภคจำนวนมากขึ้น เป็นแนวทางหนึ่งในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการ พัฒนาอุตสาหกรรม เช่น โครงการ AHRDP เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อันเนื่องจาก การผลิตที่ ระดับประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale)

28 อุตสาหกรรมยานยนต์ เมื่อไร้กำแพงภาษี เมื่อไร? การลดภาษีเหลือร้อยละ 0 ภายใต้ AFTA ในปี 2553 (2010) การเปิดเสรีการค้าและการลงทุนของประเทศพัฒนาภายใต้ APEC’s Bogor Goal ในปี 2553 (2010) ในขณะที่ประเทศกำลัง พัฒนากำหนดจะเปิดเสรีภายในปี 2563 (2020) การจัดทำ Bilateral FTA ของประเทศต่างๆ มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น (213 ฉบับ) การเจรจารอบโดฮา (Doha Round) ของ WTO ครั้งล่าสุดไม่ ประสบความสำเร็จ เนื่องจากประเทศสมาชิกเห็นว่า ยังไม่มีความ สมดุลระหว่างการเปิดตลาดสินค้าอุตสาหกรรมและเกษตร และ ยังมีการคงมาตรการที่บิดเบือนตลาด ประเทศพัฒนาแล้ว ลดภายใน 6 ปี ? ประเทศกำลังพัฒนา ลดภายใน 10 ปี

29 แนวคิดในการจัดทำ เขตการค้าเสรี สร้างความพร้อมในการเป็นฐานการผลิต (Production Base) ภายในประเทศก่อนเปิดเสรีการค้า การขจัดมาตรการกีดกันที่มิใช่ภาษี (NTB) ภายในประเทศ ของคู่เจรจา กฎแหล่งกำเนิดสินค้า (RoO concept) ไม่ควรซับซ้อนและ ไม่มีควรแตกต่างกันในแต่ละกรอบการค้า กำหนดยุทธศาสตร์การเจรจาเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ เช่น การเปิดสินค้าอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพแลกกับสินค้าเกษตร เลือกเปิดเสรีการค้ากับประเทศที่มีศักยภาพในการแข่งขันเท่า เทียมหรือต่ำกว่า

30 นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์

31 Repealing limitation of 42 series of passenger car assembly Repealing prohibition on import of all types of vehicles Tax Restructuring Investment promotion Tax reduction for export Repealing prohibition on establishing vehicle assembly factory Increased local content from 25%to 50% for passenger cars Limited 42 series for passenger car assembly Diesel engine was compulsory parts of pick up Increased local content 54% for PC 60-72% for PU 45% for Truck&Bus Abolished local content Tax Restructuring CKD from 20% to 33% Reduced excise tax rate Reduced tariff tax rate UnitsGlobalization Liberalization & Promotion Protection เป้าหมายและแนวนโยบาย ของภาครัฐ

32 - - International Car - การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ระดับโลกใน 3 ผลิตภัณฑ์หลัก : PU 1 ตัน, MC คุณภาพ, ECO Car - ชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศที่มีศักยภาพ กลยุทธ์ที่ 1 การชี้ทิศทาง และสร้างโอกาส กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนามาตรฐาน และการวิจัย กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับบุคลากร และผู้ประกอบการ “การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ในเอเชีย สามารถ สร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศไทย โดยมีอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีความแข็งแรง” วิสัยทัศน์ เป้าหมาย /ทิศทาง กลยุทธ์

33 ให้ความเสรี เท่าเทียม และโปร่งใสแก่นักลงทุน ทุกราย สร้างและจะรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงในการมีบรรยากาศ ทางธุรกิจที่เอื้อต่อการเป็นฐานการผลิตและส่งออก ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ มีความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากร บุคคล มีฐานอุตสาหกรรมต้นน้ำ อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศ ที่เข้มแข็ง “International Car” Policy

34 กลยุทธ์ที่ 1 การชี้ทิศทางและสร้างโอกาส โครงการรถยนต์ประหยัดพลังงาน มาตรฐานสากล หรือ ECO Car การวางทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน เพื่อรองรับพัฒนาการของ เศรษฐกิจสังคมและวิถีชีวิตยุคใหม่ และสอดคล้องกับโลกในยุค ปัจจุบัน รวมทั้งการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทย

35 A A gile C C lean E E conomical S with S afety รถยนต์ ประหยัดพลังงาน มาตรฐานสากล “ ECO car ”

36 Quality Product compatible with environment, fuel economic and social, in line with global trend Eco-Car Project what Fuel consumption : < 5 litres per 100 km Car emissions : Euro 4 or higher, with CO 2 emissions < 120 grams per km Safety : full front- and side-impact protection based on UNECE specifications 6 proposal from leading Auto-Manufacturers are approved

37 บริษัทเงินลงทุน (ล้านบาท) กำลังการผลิต (คันต่อปี) สัดส่วนการขาย (ในประเทศ : ส่งออก) 1. บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด6,700120,00050 : 50 2. บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น9,500138,00019 : 81 3. บริษัท สยามนิสสัน ออโตโมบิล จำกัด5,500120,00020 : 80 4. บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด7,731107,00012 : 88 5. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด6,642100,00050 : 50 6. บริษัท ทาทา มอเตอร์ ประเทศอินเดีย7,317100,00048 : 52 รวมทั้งสิ้น43,440685,00032 : 68 ผู้ผลิตรถยนต์ที่ได้รับ การอนุมัติจาก BOI

38 Eco Car ส่งผลดีต่อการพัฒนา ภาคอุตสาหกรรมและประชาชน การขยายฐานการผลิตและส่งออกของไทยโดยการ ลงทุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ การพัฒนามูลค่าเพิ่มในประเทศจากอุตสาหกรรมการ ผลิตรถยนต์นั่งให้ทัดเทียมอุตสาหกรรมรถยนต์ปิกอัพ การสร้างความยั่งยืนและเป็นการกระจายความเสี่ยง ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ยานยนต์ การพัฒนาอุตสาหกรรมต้นน้ำและวัตถุดิบ เช่น เหล็ก และเหล็กกล้า พลาสติก ยางสังเคราะห์ ไฟฟ้าและ อิเลคทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมสนับสนุน ได้แก่ แม่พิมพ์ และดายน์ ส่งผลต่อเนื่องให้เกิดการลงทุนผลิตและส่งออก ชิ้นส่วนยานยนต์จำนวนมาก (ทั้ง OEM และ REM) การขยายฐานการผลิตและส่งออกชิ้นส่วนของรถยนต์ ประเภทใหม่ ชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมต่อเนื่อง การชะลออัตราการเพิ่มขึ้นของ CO 2 (สาเหตุสำคัญ ของปัญหาภาวะโลกร้อน) การกระตุ้นให้เกิดการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย การชะลอการสูญเสียของประเทศจากการนำเข้า เชื้อเพลิง ประชาชน

39 กลยุทธ์ที่ 1 การชี้ทิศทางและสร้างโอกาส โครงการรถยนต์ประหยัดพลังงาน มาตรฐานสากล หรือ ECO Car การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา คุณภาพ และเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านการ ประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทน การ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย การสร้างโอกาสทางการค้าโดยการขยาย ตลาดต่างประเทศ การวางทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน เพื่อรองรับพัฒนาการของ เศรษฐกิจสังคมและวิถีชีวิตยุคใหม่ และสอดคล้องกับโลกในยุค ปัจจุบัน รวมทั้งการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ITS

40 กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนามาตรฐานและการวิจัย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ การทดสอบ ดำเนินการออกมาตรฐานที่จำเป็น การส่งเสริมพัฒนาการด้านปัญญาให้กับอุตสาหกรรมที่มี ความจำเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม ของไทย ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ (Contracting parties) ของ UNECE WP.29, 1958 agreements เมื่อเดือน พฤษภาคม 2549

41 กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับบุคลากรและผู้ประกอบการ การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ (Productivity) เพื่อ ยกระดับความสามารถของบุคลากรและผู้ประกอบการ - HRD programs for new automotive investment - LEAN Manufacturing or Toyota Production System (TPS) - ISO/TS 16949 Standard - Total Productive Maintenance (TPM) - Electronic Data Interchange (EDI) - และโครงการพัฒนาบุคลากรใน อุตสาหกรรมยานยนต์ (AHRDP) Thailand Government Japanese Government Thailand Industries Japanese Industries AHRDP

42 เป้าหมาย และ วิสัยทัศน์ ภาครัฐ ภาค การศึกษา/ วิชาการ ภาคเอกชน ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

43 Industrial Policies Industrial Information Industrial Knowledge For More Industrial information, please visit www.oie.go.th

44 ที่มา ดุสิต อนันตรักษ์ http://www.thaifta.com/trade/ppt/sem_duss ep51.ppthttp://www.thaifta.com/trade/ppt/sem_duss ep51.ppt สืบค้นวันที่ 9 กันยายน 2552


ดาวน์โหลด ppt นโยบายอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 29 กันยายน 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google