งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ECO CAR ECO CAR ( ACES CAR ) รถประหยัดพลังงาน มาตรฐานสากล รถประหยัดพลังงาน มาตรฐานสากล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ECO CAR ECO CAR ( ACES CAR ) รถประหยัดพลังงาน มาตรฐานสากล รถประหยัดพลังงาน มาตรฐานสากล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ECO CAR ECO CAR ( ACES CAR ) รถประหยัดพลังงาน มาตรฐานสากล รถประหยัดพลังงาน มาตรฐานสากล

2 ในปัจจุบันนี้จะเห็นว่า รถยนต์เป็น สิ่งจำเป็นที่ใช้ในการเดินทาง ทำให้โลกมี อัตราการใช้รถยนต์เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งก๊าซพิษที่ ออกมาจากรถยนต์นั้นเป็นหนึ่งในกลุ่มก๊าซ เรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลก ร้อน จึงได้มีการการประดิษฐ์คิดค้นกลไก พัฒนาเพื่อบรรเทาผลกระทบ

3 Ecocar หมายถึง รถยนต์ ประหยัดพลังงาน และไม่ทำลาย สิ่งแวดล้อมมี ลักษณะเหมือน รถยนต์ทั่วไปแต่ ทำทุกอย่างให้ เล็กลง เช่น ขนาด ตัวรถเล็กลง เบา ลง ใช้เครื่องยนต์ เล็กลง ผลที่ได้ คือ ใช้น้ำมัน น้อยลงและปล่อย ไอเสียน้อยลง

4 คำว่า eco car มาจาก คำว่า economic หมายถึงประหยัด กะทัดรัด ทั้งขนาด และ เรื่องของพลังงานซึ่งคุณลักษณะของรถแบบ นี้ คือ ใช้เครื่องยนต์ 2 ประเภทคือ 1. แบบ hybrid เช่น เอา ส่วนผสมของ น้ำมัน มารวมกับ มอเตอร์ไฟฟ้า 2. แบบ ใช้ ไบโอดีเซล คือ น้ำมันดีเซล ผสมกับ น้ำมันปาล์ม หรือ เอธานอล

5 รถ Eco car ที่ผลิตจะต้องประกอบไป ด้วย 1. ต้องเป็นรถยนต์ประหยัด พลังงานมาตรการสากล 2. อัตราการใช้น้ำมันเชื่อเพลิงไม่ เกิน 5 ลิตร /100 กิโลเมตร 3. มีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออก ไซค์ที่ปล่อยออกมาจากท่อไอเสียไม่ เกิน 120 กรัม /1 กิโลเมตร 4. ต้องมีคุณสมบัติในการป้องกัน ผู้โดยสาร กรณีที่เกิดอุบัติเหตุจาการ ชนด้านหน้าและด้านข้างของตัวรถ

6 ความเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์พลังงาน / สิ่งแวดล้อม รถ Eco Car จะมีขนาดตัวรถเล็กลง เบาลง ใช้เครื่องยนต์เล็กลง ส่งผลให้ เป็นรถที่ประหยัดน้ำมัน คือ ใช้น้ำมัน น้อยลงและนอกจากนี้ยังเป็นการรักษา สิ่งแวดล้อมด้วย เพราะก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ จากรถจะปล่อย ออกมาในปริมาณที่น้อยลงประมาณ 20-30% ของรถขนาดเล็กปกติทั่วไป (Compact Car)

7 ข้อดีข้อด้อย 1. ประชาชนมีทางเลือกมากขึ้น 2. มีคุณภาพสูง และราคา ค่อนข้างต่ำ 3. รักษาสิ่งแวดล้อม 4. ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ 5. ประหยัดพื้นที่ถนน 6. ประหยัดอากาศที่จะเสียไป จากมลพิษของไอเสีย 1. ทัศนคติของคนไทย 2. ภาครัฐต้องเอื้อประโยชน์ให้ หลายอย่าง โดยเฉพาะการ คิดอัตราภาษีต่ำเป็นพิเศษ 3. ในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยาก ที่จะผลิตรถ Eco-car ที่มี มาตรฐานสูง แต่ราคาต่ำ

8 ตัวอย่างการใช้งาน ภายในปี 2550 ได้ " อนุมัติ " คำขอรับการ ส่งเสริมการลงทุนในการผลิตรถยนต์ Eco-Car ถึง 3 คำขอได้แก่ 1) บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล ( ประเทศ ไทย ) 2) บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น 3) บริษัทสยามนิสสัน ออโต โมบิล

9 ในโลกปัจจุบัน Eco-car ยังมีรูปแบบ นวัตกรรม ใหม่ๆ ออกมาอีก ได้แก่ - รถ hybrid Toyota Prius

10 - รถที่ใช้พลัง hydrogen zero-emission car

11 ใช้ biofuels solar cells

12 บริษัทรถยนต์ที่สนใจ

13 เกีย รถยนต์ซิตี้คาร์ เกีย พิแคนโต (Picanto)

14 ซูซูกิ WAGON R+

15 ฮอนด้า เค - คาร์

16 โตโยต้า AYGO เพื่อผลิตรถขึ้นมาทำตลาดใน ยุโรป

17 ปัญหา / อุปสรรคที่เกิดขึ้นและ แนวความคิดการแก้ไขเมื่อนำมาใช้ โครงการ ECO CAR จะสำเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ 2 ตัวแปรสำคัญ คือ ผู้ผลิตต้อง สนใจอย่างจริงจัง และตัวแปรที่สำคัญ ที่สุด คือ ผู้บริโภค ผู้ผลิตรถขอเงื่อนไข พิเศษด้านภาษี เพื่อกดให้ราคาต่ำที่สุด เพื่อดึงดูดผู้บริโภค ซึ่งในทางปฏิบัติ เป็นไปได้ยาก ที่จะผลิตรถ Eco-car ที่มี มาตรฐานสูง แต่ราคาต่ำ เพราะฉะนั้นทาง แก้ก็คือภาครัฐก็คงต้องช่วยเหลือโดย ปรับปรุงโครงสร้างภาษี เพื่อกระตุ้น ยอดขาย

18 หากนำมาใช้ต้องเตรียมการอย่างไร 1. ต้องทำการรณรงค์ให้ประชาชนหันมา ใช้รถยนต์ที่ประหยัดพลังงานและลด มลพิษ เนื่องจากรถตามสเปก Eco car ประหยัดน้ำมันกว่ารถขนาดเล็กใน ปัจจุบันอย่าง CITY หรือ VIOS ราว 10-20 % 2. ภาครัฐต้องเอื้อประโยชน์ให้หลาย อย่าง โดยเฉพาะการคิดค่าภาษี 3. บริษัทผู้ผลิต ต้องผลิตรถให้มี รูปลักษณ์ที่ถูกใจผู้บริโภค และมีราคา ไม่แพงจนเกินไป

19 ผลงาน ECOCAR โดย นศ. ถูกสร้างโดย นศ. ป. โท พระจอมเกล้า พระ นครเหนือ ประหยัดพลังงาน ประมาณกือบ 30 กม. ต่อลิตร

20 จัดทำโดย นางสาวกาญจนา ชีวะพานิช รหัส 09490600 เลขที่ 4 นางสาวธนภัทร ธีรศรัณยานนท์ รหัส 09490634 เลขที่ 23 THE END


ดาวน์โหลด ppt ECO CAR ECO CAR ( ACES CAR ) รถประหยัดพลังงาน มาตรฐานสากล รถประหยัดพลังงาน มาตรฐานสากล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google