งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทรัพยากรห้องสมุด หนังสือ ตำรา วารสารสื่อมัลติมีเดียทันสมัยสอดคล้องกับการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทรัพยากรห้องสมุด หนังสือ ตำรา วารสารสื่อมัลติมีเดียทันสมัยสอดคล้องกับการสอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทรัพยากรห้องสมุด หนังสือ ตำรา วารสารสื่อมัลติมีเดียทันสมัยสอดคล้องกับการสอน

2 ฐานข้อมูลออนไลน์สาขาวิจิตรศิลป์

3 หนังสือ/วารสารอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิจิตรศิลป์

4 วิทยานิพนธ์/วิจัยอิเล็กทรอนิกส์
วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์สาขาวิจิตรศิลป์ภาษาต่างประเทศ สืบค้นจาก CMUL OPAC

5 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิจิตรศิลป์:ฐานข้อมูลบทความศิลปะ/ โปสเตอร์/ รางวัล/ คอมแพคดิสค์บันเทิง/ศิลปกรรมเกียรติยศ คณะวิจิตรศิลป์

6 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิจิตรศิลป์:ฐานข้อมูลวิจัยสาขาวิจิตรศิลป์

7 เว็บไซต์สำนักหอสมุด

8


ดาวน์โหลด ppt ทรัพยากรห้องสมุด หนังสือ ตำรา วารสารสื่อมัลติมีเดียทันสมัยสอดคล้องกับการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google