งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทรัพยากรห้อง สมุด หนังสือ ตำรา วารสารสื่อมัลติมีเดียทันสมัยสอดคล้องกับการ สอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทรัพยากรห้อง สมุด หนังสือ ตำรา วารสารสื่อมัลติมีเดียทันสมัยสอดคล้องกับการ สอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทรัพยากรห้อง สมุด หนังสือ ตำรา วารสารสื่อมัลติมีเดียทันสมัยสอดคล้องกับการ สอน

2 ฐานข้อมูลออนไลน์สาขาวิจิตรศิลป์

3 หนังสือ / วารสารอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิจิตรศิลป์

4 วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์สาขา วิจิตรศิลป์ภาษาต่างประเทศ สืบค้น จาก CMUL OPAC วิทยานิพนธ์ / วิจัย อิเล็กทรอนิกส์

5 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิจิตร ศิลป์ : ฐานข้อมูลบทความศิลปะ / โปสเตอร์ / รางวัล / คอมแพคดิสค์ บันเทิง / ศิลปกรรมเกียรติยศ คณะวิจิตร ศิลป์

6 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิจิตรศิลป์ : ฐานข้อมูลวิจัยสาขาวิจิตร ศิลป์

7 เว็บไซต์ สำนักหอสมุด http://library.cmu.ac.th

8 http://www.finearts.cmu.ac.th/library


ดาวน์โหลด ppt ทรัพยากรห้อง สมุด หนังสือ ตำรา วารสารสื่อมัลติมีเดียทันสมัยสอดคล้องกับการ สอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google