งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สอบรายวิชา 01371111 การใช้ ทรัพยากรห้องสมุด 1 มีนาคม 2554 เวลา 14.30-16.30 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สอบรายวิชา 01371111 การใช้ ทรัพยากรห้องสมุด 1 มีนาคม 2554 เวลา 14.30-16.30 น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สอบรายวิชา 01371111 การใช้ ทรัพยากรห้องสมุด 1 มีนาคม 2554 เวลา 14.30-16.30 น.

2 วารสาร (30 ข้อ ) ความหมายของวารสาร ประเภทของวารสาร ดรรชนีวารสาร การค้นหาวารสาร – บัตรทะเบียนวารสาร – ฐานข้อมูล ทรัพยากรห้องสมุด –Journal link การจัดเก็บวารสาร

3 ฐานข้อมูล (30 ข้อ ) ความหมายของฐานข้อมูล ประเภทของฐานข้อมูล บริการฐานข้อมูล – ฐานข้อมูลออนไลน์ – ฐานข้อมูลภายในห้องสมุด การสืบค้น คำค้น ตรรกบูลีน

4 การอ้างอิง (20 ข้อ ) ความหมายของการอ้างอิง การอ้างอิงแบบแทรกใน เนื้อหา – การอ้างอิงแบบเน้นผู้แต่ง – การอ้างอิงแบบเน้น เนื้อหา หลักการเขียน ผู้แต่ง / ไม่ปรากฎชื่อผู้แต่งอ้างงานหลาย ชิ้นพร้อมกัน ผู้แต่งคนเดียวเขียนเอกสารหลายเล่มการอ้าง เอกสารที่ผู้อื่นอ้างไว้ หนังสือรวมเล่ม และมีบรรณาธิการไม่ ปรากฎปีที่พิมพ์

5 บรรณานุกรม (20 ข้อ ) ความหมายของบรรณานุกรม / เอกสารอ้างอิง ประโยชน์ของการรวบรวม บรรณานุกรม การเขียนบรรณานุกรม หนังสือบทความ หนังสือพิมพ์ หนังสือแปลบทความในหนังสือ บทความวารสารบทความในสารานุกรม วิทยานิพนธ์อินเทอร์เน็ต

6 Good luck


ดาวน์โหลด ppt สอบรายวิชา 01371111 การใช้ ทรัพยากรห้องสมุด 1 มีนาคม 2554 เวลา 14.30-16.30 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google