งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สอบรายวิชา การใช้ทรัพยากรห้องสมุด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สอบรายวิชา การใช้ทรัพยากรห้องสมุด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สอบรายวิชา 01371111 การใช้ทรัพยากรห้องสมุด
1 มีนาคม 2554 เวลา น.

2 วารสาร (30 ข้อ) ความหมายของวารสาร ประเภทของวารสาร ดรรชนีวารสาร
การค้นหาวารสาร บัตรทะเบียนวารสาร ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด Journal link การจัดเก็บวารสาร

3 ฐานข้อมูล (30 ข้อ) ความหมายของฐานข้อมูล ประเภทของฐานข้อมูล
บริการฐานข้อมูล ฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลภายในห้องสมุด การสืบค้น คำค้น ตรรกบูลีน

4 การอ้างอิง (20 ข้อ) หลักการเขียน ความหมายของการอ้างอิง
การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา การอ้างอิงแบบเน้นผู้แต่ง การอ้างอิงแบบเน้นเนื้อหา หลักการเขียน ผู้แต่ง / ไม่ปรากฎชื่อผู้แต่ง อ้างงานหลายชิ้นพร้อมกัน ผู้แต่งคนเดียวเขียนเอกสารหลายเล่ม การอ้างเอกสารที่ผู้อื่นอ้างไว้ หนังสือรวมเล่ม และมีบรรณาธิการ ไม่ปรากฎปีที่พิมพ์

5 บรรณานุกรม (20 ข้อ) ความหมายของบรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง
ประโยชน์ของการรวบรวมบรรณานุกรม การเขียนบรรณานุกรม หนังสือ บทความหนังสือพิมพ์ หนังสือแปล บทความในหนังสือ บทความวารสาร บทความในสารานุกรม วิทยานิพนธ์ อินเทอร์เน็ต

6 Good luck


ดาวน์โหลด ppt สอบรายวิชา การใช้ทรัพยากรห้องสมุด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google