งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“MFU Academic Learning Resource” สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“MFU Academic Learning Resource” สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “MFU Academic Learning Resource” สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
โดย รุจิรดา ระวีศรี บรรณารักษ์

2 หัวข้อบรรยาย การสืบค้นทรัพยากรศูนย์บรรณสารฯ (OPAC)
การสืบค้นวารสาร (Journals) การสืบค้นทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (eResources) การสืบค้นวิทยานิพนธ์ (Thesis)

3

4 คลิกเลือกที่เมนู ทรัพยากรศูนย์บรรณสารฯ แบบที่ 1 หรือ 2 ก็ได้
คลิกเลือกที่เมนู ทรัพยากรศูนย์บรรณสารฯ แบบที่ 1 หรือ 2 ก็ได้

5 การสืบค้นมี 2 วิธี 1 2

6 การสืบค้นแบบ Quick Search ระบุคำค้น คำสำคัญ (keyword)
1 3 2 1. คำค้น เทคโนโลยีการอาหาร จากนั้นคลิก Search 2. แสดงผลลัพธ์ 3. เลือกเรียงลำดับผลลัพธ์ได้

7 ตรวจสอบ Status / Location ให้คลิกเลือกที่ items เพื่อดูว่าหนังสือนั้นอยู่ / ถูกยืม ให้บริการที่ชั้นใด

8 Due Date: = ถูกยืมไปแล้ว
Status Available = อยู่ Due Date: = ถูกยืมไปแล้ว

9 คำค้น : Food technology
การสืบค้นแบบ Browse คือ ระบุคำค้น โดยกำหนดขอบเขตการค้นได้ เช่น ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ตัวอย่าง คำค้น : Food technology เลือกจาก Subject

10 คลิกเลือกดูรายชื่อหนังสือ
ผลลัพธ์

11 ตรวจสอบ Status / Location ให้คลิกเลือกที่ items เพื่อดูว่าหนังสือนั้นอยู่ / ถูกยืม ให้บริการที่ชั้นใด

12 Due Date: = ถูกยืมไปแล้ว
Status Available = อยู่ Due Date: = ถูกยืมไปแล้ว Closed Stack งดบริการบนชั้น (หากต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่)

13 มี 2 วิธี คือ จาก OPAC หรือ จากเมนูวารสาร (Journals)
การสืบค้นวารสาร มี 2 วิธี คือ จาก OPAC หรือ จากเมนูวารสาร (Journals)

14 วิธีที่ 1 จากทรัพยากรศูนย์บรรณสารฯ (OPAC) โดยใช้วิธีค้นแบบ Brows เลือกเป็น Journal Title
คลิกเลือกชื่อวารสาร

15 รายละเอียดของวารสาร รายละเอียดทางบรรณานุกรม เริ่มรับตั้งแต่ฉบับใด ปีอะไร 2. Link เชื่อมไปยังฐานข้อมูลที่บอกรับ 3. สถานที่ให้บริการวารสาร เล่มใหม่ / เย็บเล่ม 1 2 3

16 วิธีที่ 2 เลือกจากเมนู วารสาร (Journals)

17 เลือกจากกลุ่มวารสารแยกตามสาขา จากเมนู ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (eResources)

18

19 การสืบค้นทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (eResouces)

20 ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (eResources)
eBooks / eJornals / eThesis / Online Databases ACM IEEE/IEL SpringerLink eBook Collection (EBSCOhost) Computers & Applied Sciences Complete ScienceDirect

21 เงื่อนไขในการสืบค้น eResources จากภายนอกมหาวิทยาลัย
ต้องติดตั้งระบบ SSL VPN ให้เรียบร้อยก่อน สืบค้นผ่านเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ เท่านั้น เฉพาะฐานข้อมูลที่ผ่าน IP มหาวิทยาลัย ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศฝฝ่ายเครือข่าย Tel หรือ

22 หากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำการสืบค้น
หรือ ดูรายละเอียดบริการอื่นๆ เพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ


ดาวน์โหลด ppt “MFU Academic Learning Resource” สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google