งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Nursing Resources Center ฐานข้อมูล ซึ่ง เป็นของสำนักพิมพ์ Cengage Learning มีเนื้อหาครอบคลุม สาขาด้านพยาบาล ศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ประกอบด้วย หนังสืออ้างอิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Nursing Resources Center ฐานข้อมูล ซึ่ง เป็นของสำนักพิมพ์ Cengage Learning มีเนื้อหาครอบคลุม สาขาด้านพยาบาล ศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ประกอบด้วย หนังสืออ้างอิง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Nursing Resources Center ฐานข้อมูล ซึ่ง เป็นของสำนักพิมพ์ Cengage Learning มีเนื้อหาครอบคลุม สาขาด้านพยาบาล ศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ประกอบด้วย หนังสืออ้างอิง และตำราเรียนพยาบาล วารสารฉบับย่อจากสำนักพิมพ์ ต่างๆ จำนวน 1,236 รายการ แสดงผลข้อมูล แบบ HTML หรือ PDF และรูปแบบ วิดีโออนิเมชั่น 3 มิติ

2 สืบค้นได้จากหน้าเว็บไซต์ของ ศูนย์บรรณสารฯ ที่ www.mfu.ac.th/center/lib วิธีที่ 2 คลิก Icon หน้าเว็บ ( ตามตัวอย่าง ) เลือกสืบค้นได้ 2 วิธี 1. จากเมนู ทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ (E- Resources)

3 เลือกการสืบค้นข้อมูล หรือเลือก ฐานข้อมูลได้ 1. เลือกจาก ฐานข้อมูล 2. ระบุคำค้นที่ ต้องการลงไป

4 วิธีที่ 1 การเลือกจากฐานข้อมูล Nursing and Allied Health Collection – รวมข้อมูลตำราเรียน วารสารฉบับย่อต่างๆ

5 Nursing Resource Center - หนังสืออ้างอิงต่างๆ และคู่มือพยาบาล

6 ตัวอย่างการสืบค้นฐาน Nursing and Allied Health Collection แสดงรายละเอียดข้อมูล และ รายการข้อมูลแต่ละกลุ่ม คลิก เพื่อดูรายชื่อ บทความที่สนใจ

7 แสดงข้อมูล และการ จัดการผลลัพธ์ แสดงข้อมูล Full Text (HTML) นำข้อมูลออกได้ หลายวิธี หัวเรื่องที่ เกี่ยวข้อง

8 วิธีที่ 2 ระบุคำค้นที่ต้องการด้วย ตนเอง ตัวอย่าง : health promotion

9 ผลลัพธ์ แสดงจำนวนผลลัพธ์ ตาม กลุ่มหัวเรื่องต่างๆ หากต้องการดูรายละเอียด คลิกที่ ชื่อบทความ หรือ PDF

10 เลือกแสดงผลลัพธ์รูปแบบ PDF สามารถเลือก Print หรือ Save ได้


ดาวน์โหลด ppt Nursing Resources Center ฐานข้อมูล ซึ่ง เป็นของสำนักพิมพ์ Cengage Learning มีเนื้อหาครอบคลุม สาขาด้านพยาบาล ศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ประกอบด้วย หนังสืออ้างอิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google