งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Nursing Resources Center

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Nursing Resources Center"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Nursing Resources Center
ฐานข้อมูล ซึ่งเป็นของสำนักพิมพ์ Cengage Learning มีเนื้อหาครอบคลุม สาขาด้านพยาบาลศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ประกอบด้วยหนังสืออ้างอิง และตำราเรียนพยาบาล วารสารฉบับย่อจากสำนักพิมพ์ ต่างๆ จำนวน 1,236 รายการ แสดงผลข้อมูลแบบ HTML หรือ PDF และรูปแบบ วิดีโออนิเมชั่น 3 มิติ

2 สืบค้นได้จากหน้าเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ ที่ www.mfu.ac.th/center/lib
เลือกสืบค้นได้ 2 วิธี 1. จากเมนู ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Resources) วิธีที่ 2 คลิก Icon หน้าเว็บ (ตามตัวอย่าง)

3 เลือกการสืบค้นข้อมูล หรือเลือกฐานข้อมูลได้
2. ระบุคำค้นที่ต้องการลงไป 1. เลือกจากฐานข้อมูล

4 วิธีที่ 1 การเลือกจากฐานข้อมูล
Nursing and Allied Health Collection – รวมข้อมูลตำราเรียน วารสารฉบับย่อต่างๆ

5 Nursing Resource Center - หนังสืออ้างอิงต่างๆ และคู่มือพยาบาล

6 ตัวอย่างการสืบค้นฐาน Nursing and Allied Health Collection
แสดงรายละเอียดข้อมูล และรายการข้อมูลแต่ละกลุ่ม คลิก เพื่อดูรายชื่อบทความที่สนใจ

7 แสดงข้อมูล และการจัดการผลลัพธ์
หัวเรื่องที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลออกได้หลายวิธี แสดงข้อมูล Full Text (HTML)

8 วิธีที่ 2 ระบุคำค้นที่ต้องการด้วยตนเอง
ตัวอย่าง: health promotion

9 ผลลัพธ์ แสดงจำนวนผลลัพธ์ ตามกลุ่มหัวเรื่องต่างๆ
หากต้องการดูรายละเอียด คลิกที่ชื่อบทความ หรือ PDF

10 เลือกแสดงผลลัพธ์รูปแบบ PDF
สามารถเลือก Print หรือ Save ได้


ดาวน์โหลด ppt Nursing Resources Center

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google