งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

WebOPAC Online Public Access Catalog. KU Lib การสืบค้นฐานข้อมูล ทรัพยากรห้องสมุด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "WebOPAC Online Public Access Catalog. KU Lib การสืบค้นฐานข้อมูล ทรัพยากรห้องสมุด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 WebOPAC Online Public Access Catalog

2 KU Lib

3 การสืบค้นฐานข้อมูล ทรัพยากรห้องสมุด http://intanin.lib.ku.ac.th http://158.108.80.5

4 การสืบค้น หนังสือ วิทยานิพนธ์ วารสาร บทความวารสาร รายงานการประชุมทางวิชาการ สิ่งพิมพ์พิเศษ สื่อโสตฯ สื่ออิเล็กทรอนิกส์

5 เมนูสืบค้น AuthorTitleSubjectWordsISBN/ISSN LC Call Numbers Local Call Numbers

6 Author : ผู้แต่งชาวต่างชาติใช้ reverse search ได้

7 Author

8 Author

9 Author: กรณีสืบค้นวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สาขาวน ศาสตร์

10 Title สืบค้นจากชื่อเรื่อง ( เช่น หนังสือ / ชื่อวารสาร )

11

12 Subject

13 Subject : สืบค้นวิทยานิพนธ์จากหัวเรื่อง

14

15 คำสั่งต่างๆในหน้าแสดงผลการสืบค้น การเลือกรายการ

16 การจัดเรียงผลการสืบค้น (Sort) System sorted เรียงตามที่ระบบตั้งค่าไว้ Title เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง Author เรียงตามลำดับอักษรชื่อผู้ แต่ง Year เรียงตามปีพิมพ์ ( จากปีเก่า ไปหาปีใหม่ ) Reverse Year เรียงตามปีพิมพ์ ( จากปีใหม่ ไปหาปีเก่า ) Call Number เรียงตามเลขเรียกหนังสือ Material Type เรียงตามประเภทของ ทรัพยากรห้องสมุด

17 การจำกัดการสืบค้น ภาษา (Language) สถานที่จัดเก็บ (Where item is located) ปีพิมพ์ (Year of Publication) ประเภททรัพยากร (Material Type) เนื้อหา (Nature of Contents)

18 Subject : Limit by Language

19 Subject : Limit by Location

20 Subject : Limit by Material Type

21 คำสั่งต่างๆในหน้าแสดงผลการ สืบค้น ประวัติ การค้น สืบค้นคำค้นใหม่จาก ทางเลือกเดิม สืบค้นจาก www.amazon.com www.amazon.com เปลี่ยนเป็นการสืบค้นจาก คำสำคัญ (word) จำกัดผลการสืบค้น เช่น ปีพิมพ์ ภาษา ประเภทของเอกสาร เป็นต้น แสดงผลการสืบค้น แบบละเอียด เริ่มต้นการ สืบค้นใหม่

22 คำสั่งต่างๆในหน้าแสดงผลการ สืบค้น การจัดเรียงผลการสืบค้น ทางเลือกในการสืบค้น

23 Sort :system sorted

24 Sort: Sorted by title

25 Sort: Sorted by Author

26 Sort : Sorted by year เรียงจากปีเก่าไป หาปีใหม่

27 Sort : Sorted by reverse year เรียงจากปีใหม่ไปหาปีเก่า

28 Sort : Sorted by call number

29 Sort : Sorted by Material Type

30 Search : Words

31 Search : ISBN/ISSN

32 Search : LC Call Numbers

33 Search : Local Call Numbers

34

35 รายการบรรณานุกรม : วารสาร เชื่อมโยงไปฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดที่ บอกรับตัวเล่ม ข้อมูลเกี่ยวกับการ จัดพิมพ์

36 E-Journals

37 รายการบรรณานุกรม : วารสาร

38 บทความวารสาร การสืบค้น ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง Local Call number ** ข้อจำกัด ** ยังไม่สามารถจำกัดการสืบค้น (Limit search) ตาม ประเภททรัพยากรฯ (Material type) ได้

39 ผู้แต่ง บทความวารสาร : ค้นจากชื่อ ผู้แต่ง

40 ชื่อเรื่อง บทความวารสาร : ค้นจาก ชื่อเรื่อง

41 หัวเรื่อง บทความวารสาร : ค้นจาก หัวเรื่อง

42 รายการบรรณานุกรม : บทความวารสาร

43 รายการบรรณานุกรม : หนังสือ

44 การประชุมวิชาการ

45

46 การประชุมวิชาการ : ค้นจากหัวเรื่อง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -- การ ประชุม -- ครั้งที่ 45

47 การประชุมวิชาการ : ค้นจากหัวเรื่อง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -- การ ประชุม -- สาขาพืช

48 Corp. author การประชุมวิชาการ : Corp. author มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. การ ประชุมทางวิชาการ

49 Title การประชุมวิชาการ : Title การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 สิ่งพิมพ์พิเศษ : ค้นจาก Local Call Number จุลสาร มอก, มผช. นว รส รป TC, CD, VCD ผลงาน ปพ, ปม, IS อื่นๆ

51 Other resource

52 รูปแบบการแสดงผล : MARC Display

53 รูปแบบการแสดงผล : Regular Display

54 บริการต่างๆ KU e-Thesis New Titles Course Reserves by Course Name Course Reserves by Course Instructor View Your Own Library Record Suggestions I have for the Library Books I would like the Library to acquire

55 KU e-Thesis วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม

56 New Titles New Titles รายการทรัพยากรสารสนเทศใหม่

57 หนังสือสำรองค้นจากชื่อวิชา Course Reserves by Course Name หนังสือสำรองค้นจากชื่อวิชา

58 Course Reserves by Course Name

59 Course Reserves by Course Name ค้นจากรหัสวิชา

60 Course Reserves by Course Name

61 Course Reserves by Course Instructor Course Reserves by Course Instructor ค้นจากชื่ออาจารย์

62 Course Reserves by Course Instructor

63 View Your Own Library Record View Your Own Library Record ดูข้อมูลการยืม

64 View Your Own Library Record

65

66 Suggestions I have for the Library ข้อเสนอแนะ

67 Books I would like the Library to acquire Books I would like the Library to acquire เสนอหนังสือที่ห้องสมุดควรจัดหาฯ

68 อื่นๆ รหัสห้องสมุด รหัสห้องสมุด รหัสห้องสมุด รหัสห้องสมุด (Location Codes) Union Catalog Union Catalog DCMS การถ่ายโอนข้อมูล (Export)

69 Enjoy Searching ! สารภี สีสุขฝ่ายบริการ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด libsps@ku.ac.th


ดาวน์โหลด ppt WebOPAC Online Public Access Catalog. KU Lib การสืบค้นฐานข้อมูล ทรัพยากรห้องสมุด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google