งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Online Online การสืบค้นข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Online Online การสืบค้นข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Online Online การสืบค้นข้อมูล

2 ประเภทของฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นได้
1. ฐานข้อมูลห้องสมุด (OPAC) – ม.อ. และมหาวิทยาลัยอื่นๆ 2. ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย (e-databases, e-books) 3. วารสาร / เอกสารมาตรฐาน คือ หนังสือหรือ เอกสารในห้องสมุด 4. Internet Search เช่น 5. เว็บไซด์ที่แนะนำ มักอยู่ตอนท้ายของเว็บไซด์ทั่วไป

3 การหาสืบค้น จากห้องสมุด online http://www.clib.psu.ac.th/ (homepage)

4 การสืบค้นจาก จากห้องสมุด online http://www.clib.psu.ac.th/ (homepage)

5 การสืบค้นข้อมูลหนังสือที่มีในห้องสมุด (OPAC)

6 ผลการสืบค้นจาก OPAC

7 การค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากห้องสมุดคณะแพทย์ ฯ (online)

8 E-databases ที่มีในห้องสมุดคณะแพทย์ฯ

9 สามารถเลือกค้น OPAC ได้จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้อีกด้วย

10

11

12 เว็บไซด์อื่นๆ ที่แนะนำมักอยู่ตอนท้าย

13

14

15

16

17

18 รายชื่อวารสารที่มีต้นฉบับในห้องสมุดคณะสัตวแพทย์ จุฬาฯ

19 รายชื่อของฐานข้อมูล online ที่ห้องสมุดคุณหญิงหลงบอกรับ

20 ตัวอย่างการใช้ฐานข้อมูล AGRICOLA จากห้องสมุด online

21 ตัวอย่างการใช้ฐานข้อมูล AGRICOLA จากห้องสมุด online
Basic search

22 ตัวอย่างการใช้ฐานข้อมูล AGRICOLA จากห้องสมุด online
Guided search

23 ตัวอย่างการใช้ฐานข้อมูล AGRICOLA จากห้องสมุด online
Advanced search

24 ผลการสืบค้นจากฐานข้อมูล AGRICOLA จากห้องสมุด online

25

26 ตัวอย่างการใช้ฐานข้อมูล CAB จากห้องสมุด online

27 ตัวอย่างการใช้ฐานข้อมูล MEDLINE จากห้องสมุด online

28 ผลการสืบค้นจากฐานข้อมูล SCIENCEDIRECT จากห้องสมุด online

29 ผลการสืบค้นจากฐานข้อมูล SCIENCEDIRECT จากห้องสมุด online

30 ผลการสืบค้นจากฐานข้อมูล SCIENCEDIRECT จากห้องสมุด online

31 ผลการสืบค้นจากฐานข้อมูล HIGHWIRE จากห้องสมุด online

32 การหาบทความอ้างอิงจาก search engine เช่น Google, Yahoo, Altavista เป็นต้น

33 การหาบทความอ้างอิงจาก search engine เช่น Google

34 การหารูปภาพจาก search engine เช่น Google

35 ผลการสืบค้นจากฐานข้อมูล JOURNALLINK จากห้องสมุด online

36 ผลการสืบค้นจากฐานข้อมูล JOURNALLINK จากห้องสมุด online

37 ผลการสืบค้นจากฐานข้อมูล JOURNALLINK จากห้องสมุด online

38 ผลการสืบค้นจากฐานข้อมูล JOURNALLINK จากห้องสมุด online

39 ผลการสืบค้นจากฐานข้อมูล JOURNALLINK จากห้องสมุด online

40 ผลการสืบค้นจากฐานข้อมูล JOURNALLINK จากห้องสมุด online

41 ผลการสืบค้นจาก Websites อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร


ดาวน์โหลด ppt Online Online การสืบค้นข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google