งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ฐานข้อมูลห้องสมุด (OPAC) – ม. อ. และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ฐานข้อมูลห้องสมุด (OPAC) – ม. อ. และมหาวิทยาลัยอื่นๆ 2. ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย (e- databases,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ฐานข้อมูลห้องสมุด (OPAC) – ม. อ. และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ฐานข้อมูลห้องสมุด (OPAC) – ม. อ. และมหาวิทยาลัยอื่นๆ 2. ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย (e- databases,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. ฐานข้อมูลห้องสมุด (OPAC) – ม. อ. และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ฐานข้อมูลห้องสมุด (OPAC) – ม. อ. และมหาวิทยาลัยอื่นๆ 2. ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย (e- databases, e-books) ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย (e- databases, e-books) 3. วารสาร / เอกสารมาตรฐาน คือ หนังสือ หรือ เอกสารในห้องสมุด วารสาร / เอกสารมาตรฐาน คือ หนังสือ หรือ เอกสารในห้องสมุด 4. Internet Search เช่น www.google.co.thInternet Search ประเภทของฐานข้อมูลที่ สามารถสืบค้นได้ 5. เว็บไซด์ที่แนะนำ มักอยู่ตอนท้าย ของเว็บไซด์ทั่วไป

3 การหาสืบค้น จากห้องสมุด online http://www.clib.psu.ac.th/ (homepage) http://www.clib.psu.ac.th/

4 การสืบค้นจาก จากห้องสมุด online http://www.clib.psu.ac.th/ (homepage)http://www.clib.psu.ac.th/

5 การสืบค้นข้อมูลหนังสือที่มีใน ห้องสมุด (OPAC)

6 ผลการสืบค้นจาก OPAC

7 การค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากห้องสมุดคณะแพทย์ ฯ (online)

8 E-databases ที่มีในห้องสมุด คณะแพทย์ฯ

9 สามารถเลือกค้น OPAC ได้จากห้องสมุด มหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้อีกด้วย

10

11

12 เว็บไซด์อื่นๆ ที่แนะนำมักอยู่ ตอนท้าย

13

14

15

16

17

18 รายชื่อวารสารที่มีต้นฉบับในห้องสมุดคณะสัตว แพทย์ จุฬาฯ

19 รายชื่อของฐานข้อมูล online ที่ ห้องสมุดคุณหญิงหลงบอกรับ

20 ตัวอย่างการใช้ฐานข้อมูล AGRICOLA จากห้องสมุด online

21 Basic search ตัวอย่างการใช้ฐานข้อมูล AGRICOLA จากห้องสมุด online

22 Guided search ตัวอย่างการใช้ฐานข้อมูล AGRICOLA จากห้องสมุด online

23 Advanced search ตัวอย่างการใช้ฐานข้อมูล AGRICOLA จากห้องสมุด online

24 ผลการสืบค้นจากฐานข้อมูล AGRICOLA จากห้องสมุด online

25

26 ตัวอย่างการใช้ฐานข้อมูล CAB จาก ห้องสมุด online

27 ตัวอย่างการใช้ฐานข้อมูล MEDLINE จากห้องสมุด online

28 ผลการสืบค้นจากฐานข้อมูล SCIENCEDIRECT จากห้องสมุด online

29

30

31 ผลการสืบค้นจากฐานข้อมูล HIGHWIRE จากห้องสมุด online

32 การหาบทความอ้างอิงจาก search engine เช่น Google, Yahoo, Altavista เป็นต้น

33 การหาบทความอ้างอิงจาก search engine เช่น Google

34 การหารูปภาพจาก search engine เช่น Google

35 ผลการสืบค้นจากฐานข้อมูล JOURNALLINK จากห้องสมุด online

36

37

38

39

40

41 ผลการสืบค้นจาก Websites อื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการเกษตร


ดาวน์โหลด ppt 1. ฐานข้อมูลห้องสมุด (OPAC) – ม. อ. และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ฐานข้อมูลห้องสมุด (OPAC) – ม. อ. และมหาวิทยาลัยอื่นๆ 2. ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย (e- databases,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google