งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ ปี การศึกษา 2555 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ ปี การศึกษา 2555 Welcome Freshy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ ปี การศึกษา 2555 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ ปี การศึกษา 2555 Welcome Freshy."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ ปี การศึกษา 2555 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ ปี การศึกษา 2555 Welcome Freshy To BUU Library

3 เรียนในชั้นเรียน ทำรายงาน ทำภาคนิพนธ์ / งานวิจัย สอบ ฯลฯ ทักษะที่ จำเป็นต้องมี …

4

5

6 บัตรนิสิตใบเดียวสิทธิ ประโยชน์มากมาย Check in ครั้งเดียวใช้ได้จน จบการศึกษา

7 บัตรนิสิตใบเดียวสิทธิ ประโยชน์มากมาย เข้า ห้องสมุ ด ( สแกน บัตร ) ยืม หนังสื อ DVD ดูหนัง ใน Mini Theat re INTERNET ห้อง ศึกษา กลุ่ม หากบัตรหายต้องรีบ แจ้งหอสมุดทันที

8 ทรัพยากรสารสนเทศ

9

10

11

12 Books Showroom

13 ฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ ทรัพยากรสารสนเทศ

14 บริการเครือข่ายไร้สายเพื่อการสืบค้น ข้อมูล จากอินเทอร์เน็ต โดยใช้ login และ password ในการใช้ e-mail ของสำนัก คอมพิวเตอร์

15 ห้องโถงชั้น 1 24 hours บริการของสำนักหอสมุด ห้องโถงชั้น 1

16 Cafe’ @ Library บริการของสำนักหอสมุด

17 ตู้ล็อคเกอร์แบบตั้งรหัสด้วย ตนเอง

18 บริการของสำนักหอสมุด บริการยืม คืน

19 ตอบคำถามและ ช่วยการค้นคว้า แนะนำการใช้ ห้องสมุด ฝึกอบรมการ สืบค้นสารสนเทศ อุปกรณ์สำหรับ เข้าเล่มรายงาน บริการของสำนักหอสมุด สมุดบันทึกนัก อ่าน

20 ตารางการ อบรม หลักสูตร เวลา ฝึกอบร ม วัน 1. Library Tour1 ชม. จันทร์ - ศุกร์ 2. Information on WEB OPAC 30 นาที จันทร์ - ศุกร์ 3. Information in Health Sciences (E-books And E-thesis) 1.30 ชม. จันทร์ - ศุกร์ 4. Information in Sciences and Technology (E-books And E-thesis) 1.30 ชม. จันทร์ - ศุกร์ 5. Information in Humanities and Sciences (E-books And E-thesis) 1.30 ชม. จันทร์ - ศุกร์

21 Library Tour

22 ชั้น 5 - ห้องศึกษา กลุ่ม / เดี่ยว - Research Zone - Quite Zone บริการของสำนักหอสมุด

23 บริการศูนย์การเรียนรู้ ด้วยตนเอง โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม UBC, เครื่องเล่นวีดิโอ, วีซีดี, ดีวีดี, เทปเสียง, มัลติมีเดีย - ซีดีรอม บริการของสำนักหอสมุด

24

25 อินเทอร์เน็ต บริการของสำนักหอสมุด

26 อินเทอร์เ น็ต

27

28 Mini Home Theatre บริการของสำนักหอสมุด

29

30 ตู้รับคืนหนังสือและสื่อโสตทัศน์ 24 ชม. 24 ชม.

31 คำแนะนำในการใช้ ห้องสมุด แสดงบัตรนิสิตก่อนเข้าใช้ / สแกนบัตร หากบัตรหายให้รีบแจ้งหอสมุด ทันที คืนหนังสือและสื่ออื่นๆ ภายใน กำหนด มิฉะนั้นจะไม่สามารถ ลงทะเบียนเรียนได้ อย่าลืมตรวจสอบก่อนออกจาก ห้องสมุดว่า มีหนังสือที่ยังไม่ได้ยืมหรือไม่ เก็บของมีค่าไว้กับตัวเสมอ ไม่ ควรวางทิ้งไว้

32 www.lib.buu.ac.th แนะนำเว็บไซต์ สำนักหอสมุด

33 WEB OPAC E-DATABASES e-BUU Thesis e-BUU IR e-Forms www.lib.buu.ac.t h

34 Buu Library Facebook twitter RSS และอื่นๆ อีกมากมาย www.lib.buu.ac.t h

35 การสืบค้นทรัพยากร สารสนเทศ

36

37 ข้อมูลสมาชิก

38 การสืบค้นฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์

39 บริการ บน เว็บไซต์ สำนักห อสมุด

40 BUU Library GAME Online

41

42 เราจะพาหนังสือไปหา น้องๆนิสิตที่คณะฯ

43 ขอให้นิสิตทุกท่าน ขอให้นิสิตทุกท่าน ประสบความสำเร็จ ประสบความสำเร็จ ในการศึกษา ในการศึกษา แล้ว เจอกัน บ่อย ๆ นะคะ สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ ปี การศึกษา 2555 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ ปี การศึกษา 2555 Welcome Freshy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google