งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KS TIME งานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า และ WebOPAC 1 มิถุนายน 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KS TIME งานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า และ WebOPAC 1 มิถุนายน 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KS TIME งานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า และ WebOPAC 1 มิถุนายน 2554

2 ตัวอย่างคำถามทั่วไปหรือคำถามอย่างง่าย
ต้องการใช้ปริญญานิพนธ์ ภาควิชาบริหารธุรกิจเร่งด่วนของปี 2552 จำนวน 2 รายการ (29 พ.ย. 2553) - พิมพ์ภัทรา วีรเปรมเรืองกุล - นพพล หวังวิบูลย์กิจ

3 ตอบ เนื่องจากวิทยานิพนธ์ทั้งสองยังไม่ได้ให้บริการบนชั้นและได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า อยู่ระหว่างลงทะเบียนของงานจัดซื้อ ต้องมาติดต่อวันและเวลาราชการที่งานเทคนิคชั้น 4 และสามารถใช้ถ่ายเอกสารได้เท่านั้น

4 ตัวอย่างคำถามทั่วไปหรือคำถามอย่างง่าย
2. ขอทราบเบอร์โทรศัพท์ของสำนักทะเบียน ติดต่อเรื่องลงทะเบียน เว็บไซต์เข้าไม่ได้ (7 ก.พ. 2554) ตอบ สืบค้นจากเว็บไซต์สำนักทะเบียน ส่งข้อมูลให้ทาง msn (ตามเอกสารแนบ)

5 คำถามที่ตอบผิด!!!!!!! ต้องการวารสาร Journal of Dairy Science (25 มิ.ย. 2553) ตอบผิด ไม่มีวารสารดังกล่าวให้บริการเป็นออนไลน์ ตอบถูก มีวารสารดังกล่าวให้บริการเป็นฉบับพิมพ์ในหอสมุดกลาง สามารถตรวจสอบได้ใน webopac

6 คำถามที่ตอบผิด!!!!!!!ไม่ตรงประเด็น
2. ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรและกรณีศึกษา (1 ก.ย. 2553) ตอบ รวบรวมข้อมูลและส่งผ่านทาง


ดาวน์โหลด ppt KS TIME งานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า และ WebOPAC 1 มิถุนายน 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google