งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KS TIME งานบริการตอบคำถามและช่วย ค้นคว้า และ WebOPAC 1 มิถุนายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KS TIME งานบริการตอบคำถามและช่วย ค้นคว้า และ WebOPAC 1 มิถุนายน 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KS TIME งานบริการตอบคำถามและช่วย ค้นคว้า และ WebOPAC 1 มิถุนายน 2554

2 ตัวอย่างคำถามทั่วไปหรือคำถาม อย่างง่าย 1. ต้องการใช้ปริญญานิพนธ์ ภาควิชา บริหารธุรกิจเร่งด่วนของปี 2552 จำนวน 2 รายการ (29 พ. ย. 2553) - พิมพ์ภัทรา วีรเปรมเรืองกุล - นพพล หวังวิบูลย์กิจ

3 ตอบ เนื่องจากวิทยานิพนธ์ทั้งสองยังไม่ได้ ให้บริการบนชั้นและได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า อยู่ระหว่างลงทะเบียนของงาน จัดซื้อ ต้องมาติดต่อวันและเวลาราชการที่งาน เทคนิคชั้น 4 และสามารถใช้ถ่ายเอกสาร ได้เท่านั้น

4 ตัวอย่างคำถามทั่วไปหรือคำถาม อย่างง่าย 2. ขอทราบเบอร์โทรศัพท์ของสำนัก ทะเบียน ติดต่อเรื่องลงทะเบียน เว็บไซต์ เข้าไม่ได้ (7 ก. พ. 2554) ตอบ สืบค้นจากเว็บไซต์สำนักทะเบียน www.reg.kmitl.ac.th ส่งข้อมูลให้ทาง msn ( ตามเอกสารแนบ ) www.reg.kmitl.ac.th

5 คำถามที่ตอบผิด !!!!!!! 1. ต้องการวารสาร Journal of Dairy Science (25 มิ. ย. 2553) ตอบผิด ไม่มีวารสารดังกล่าวให้บริการ เป็นออนไลน์ ตอบถูก มีวารสารดังกล่าวให้บริการเป็น ฉบับพิมพ์ในหอสมุดกลาง สามารถ ตรวจสอบได้ใน webopac

6 คำถามที่ตอบผิด !!!!!!! ไม่ตรงประเด็น 2. ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ รูปแบบวัฒนธรรม องค์กรและกรณีศึกษา (1 ก. ย. 2553) ตอบ www.prachatai.comwww.prachatai.com www.oknation.net รวบรวมข้อมูลและส่งผ่านทาง e-mail


ดาวน์โหลด ppt KS TIME งานบริการตอบคำถามและช่วย ค้นคว้า และ WebOPAC 1 มิถุนายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google