งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SFX - resource-linking technology z เครื่องมือที่ช่วยในการ Link ไปหา บทความ / เรื่องที่ต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SFX - resource-linking technology z เครื่องมือที่ช่วยในการ Link ไปหา บทความ / เรื่องที่ต้องการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SFX - resource-linking technology http://sfx.library.tu.ac.th:3210/sfxlcl3/a z เครื่องมือที่ช่วยในการ Link ไปหา บทความ / เรื่องที่ต้องการ

2 ค้นชื่อ วารสาร ตามลำดับ อักษร 1

3

4

5

6

7

8 ค้นชื่อ วารสาร ตามหัวเรื่อง 2

9

10 แสดงรายชื่อ วารสาร

11 ค้นชื่อ วารสาร ตามรายการ บรรณานุกร ม 3

12

13

14 กรณีอยู่นอกเครือข่าย มธ. จะต้อง set proxy server โดยใช้ Account สำหรับการหมุนโมเด็ม ( ซึ่งออก ให้โดย สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและ การพัฒนา ) เป็น Account สำหรับใช้ Proxy Server ได้ สามารถ download วิธีการ set proxy เพื่อใช้ ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ http://library.tu.ac.th/newlib2/info/proxy.pdf หากมีปัญหาจากการใช้ Proxy กรุณาติดต่อ titima@tu.ac.th หรือ 02-613-3516-7


ดาวน์โหลด ppt SFX - resource-linking technology z เครื่องมือที่ช่วยในการ Link ไปหา บทความ / เรื่องที่ต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google