งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Computer Science (ScienceDirect e-Book) ฐานข้อมูลหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ มากกว่า 466 รายชื่อ สืบค้นได้ โดย ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ แสดงผล เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Computer Science (ScienceDirect e-Book) ฐานข้อมูลหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ มากกว่า 466 รายชื่อ สืบค้นได้ โดย ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ แสดงผล เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Computer Science (ScienceDirect e-Book) ฐานข้อมูลหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ มากกว่า 466 รายชื่อ สืบค้นได้ โดย ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ แสดงผล เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ PDF file

2 วิธีเข้าสืบค้นข้อมูล เข้าใช้ผ่านเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ โดยเลือก จากเมนู eResources

3 จากนั้นเลือกไปที่ฐาน SciencDirect

4 คลิกเลือกจากชื่อสาขา Computer Science

5 กำหนดเงื่อนไขเลือกเฉพาะหนังสือ แบบ Full Text

6 แสดงรายการชื่อหนังสือทั้งหมด จำนวนหนังสือ – เรียงตามลำดับชื่อเรื่อง และสามารถ เลือกจากกลุ่มอักษรชื่อเรื่องเริ่มต้นได้

7 เข้าอ่านหนังสือ / จัดเก็บข้อมูล ข้อมูล หนังสือ เนื้อหาหนังสือ แบ่งเป็น บท / ตอน ในรูปแบบไฟล์ PDF

8 PDF File เลือก Save, Print

9 หากมีข้อสงสัย หรือต้องการ คำแนะนำในการสืบค้นข้อมูล โปรดติดต่อ บรรณารักษ์บริการตอบ คำถามและช่วยค้นคว้า 0 5391 6339 หรือ 0 5391 6330 - 1 library@mfu.ac.th


ดาวน์โหลด ppt Computer Science (ScienceDirect e-Book) ฐานข้อมูลหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ มากกว่า 466 รายชื่อ สืบค้นได้ โดย ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ แสดงผล เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google