งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Computer Science (ScienceDirect e-Book)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Computer Science (ScienceDirect e-Book)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Computer Science (ScienceDirect e-Book)
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มากกว่า  466 รายชื่อ สืบค้นได้โดย  ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ แสดงผลเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ PDF file

2 วิธีเข้าสืบค้นข้อมูล
เข้าใช้ผ่านเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ โดยเลือกจากเมนู eResources

3 จากนั้นเลือกไปที่ฐาน SciencDirect

4 คลิกเลือกจากชื่อสาขา Computer Science

5 กำหนดเงื่อนไขเลือกเฉพาะหนังสือแบบ Full Text

6 แสดงรายการชื่อหนังสือทั้งหมด
จำนวนหนังสือ – เรียงตามลำดับชื่อเรื่อง และสามารถเลือกจากกลุ่มอักษรชื่อเรื่องเริ่มต้นได้

7 เข้าอ่านหนังสือ / จัดเก็บข้อมูล
ข้อมูลหนังสือ เนื้อหาหนังสือ แบ่งเป็นบท/ตอน ในรูปแบบไฟล์ PDF

8 PDF File เลือก Save, Print

9 หากมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำในการสืบค้นข้อมูล
โปรดติดต่อ บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า หรือ


ดาวน์โหลด ppt Computer Science (ScienceDirect e-Book)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google