งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำการสืบค้นข้อมูล ปีการศึกษา 2546 สำนักหอสมุด ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ อินเทอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำการสืบค้นข้อมูล ปีการศึกษา 2546 สำนักหอสมุด ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ อินเทอร์เน็ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำการสืบค้นข้อมูล ปีการศึกษา 2546 สำนักหอสมุด ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ อินเทอร์เน็ต

2

3 ผู้ แต่ง

4 สงกรานต์ สุดหอม สืบค้น

5

6

7

8

9

10 FREE TRIAL DATABASES : Omnifile : FullText Select CMU REFERECE DATABASES 1 หรือ 2 หรือ 3 ฐานข้อมูลออนไลน์ด้าน ศิลปะ

11

12 การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ด้านศิลปะ

13 การสืบค้นสิ่งพิมพ์ ระบบ OPAC

14 Innopac / OPAC หน้าจอ หลัก

15 ผู้แต่ง

16 อารยา ราษฎร์ จำเริญสุข Gogh van, Vincent

17

18 คำสั่งที่ให้ เลือก ภาษาไทยภาษาต่างป ระเทศ

19 B DUE

20 R กลับไป รายการเดิม

21 N / ESC สืบค้นครั้งต่อไป หรือ กลับหน้าจอหลัก

22 หน้าจอ หลัก

23

24 สืบค้น ฐานข้อมูลเฉพาะ : บทความ

25 ศิลปกรรม ร่วมสมัย

26 Display Selected Documents

27 วจศ

28 ห้อง วารสาร

29 สืบค้นข้อมูลจากโฮมเพจห้องสมุด คณะวิจิตรศิลป์

30 ทรัพยากรห้องสมุด : ศิลปนิพนธ์ การศึกษา พิเศษเฉพาะเรื่อง

31 LINK ด้านศิลปะ : บทความ หนังสือ

32

33 หนังสือศิลปะ อิเล็กทรอนิกส์

34 การสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet)

35 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

36 / หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์

37 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

38 วารสาร อิเล็กทรอนิกส์

39

40 หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-newspaper)

41

42

43

44 การ POST หัวข้อการ สนทนา


ดาวน์โหลด ppt แนะนำการสืบค้นข้อมูล ปีการศึกษา 2546 สำนักหอสมุด ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ อินเทอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google