งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำการสืบค้นข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำการสืบค้นข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำการสืบค้นข้อมูล
ปีการศึกษา 2546 สำนักหอสมุด ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ อินเทอร์เน็ต

2

3 ผู้แต่ง

4 สงกรานต์ สุดหอม สืบค้น

5

6

7

8

9

10 ฐานข้อมูลออนไลน์ด้านศิลปะ
1 CMU REFERECE DATABASES หรือ2 FREE TRIAL DATABASES : Omnifile : FullText Select หรือ3

11

12 การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ด้านศิลปะ

13 การสืบค้นสิ่งพิมพ์ระบบ OPAC

14 หน้าจอหลัก Innopac / OPAC

15 ผู้แต่ง

16 อารยา ราษฎร์จำเริญสุข
อารยา ราษฎร์จำเริญสุข Gogh van, Vincent

17

18 คำสั่งที่ให้เลือก ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ

19 DUE B

20 Rกลับไปรายการเดิม

21 N / ESC สืบค้นครั้งต่อไป หรือกลับหน้าจอหลัก

22 หน้าจอหลัก

23

24 ฐานข้อมูลเฉพาะ : บทความ
สืบค้น ฐานข้อมูลเฉพาะ : บทความ

25 ศิลปกรรมร่วมสมัย

26 Display Selected Documents

27 วจศ

28 ห้องวารสาร

29 สืบค้นข้อมูลจากโฮมเพจห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์

30 ทรัพยากรห้องสมุด : ศิลปนิพนธ์ การศึกษาพิเศษเฉพาะเรื่อง

31 LINK ด้านศิลปะ : บทความ หนังสือ

32

33 หนังสือศิลปะอิเล็กทรอนิกส์

34 การสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet)

35 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

36 หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์

37 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

38 วารสารอิเล็กทรอนิกส์

39

40 หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-newspaper)

41

42

43

44 การPOST หัวข้อการสนทนา


ดาวน์โหลด ppt แนะนำการสืบค้นข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google