งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.mfu.ac.th/center/lib 1. ทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ (E-Resources) 2. จาก Icon หน้าเว็บ ( ตามตัวอย่าง )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.mfu.ac.th/center/lib 1. ทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ (E-Resources) 2. จาก Icon หน้าเว็บ ( ตามตัวอย่าง )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ (E-Resources) 2. จาก Icon หน้าเว็บ ( ตามตัวอย่าง )

2 เป็นฐานข้อมูลที่ ครอบคลุมขอบเขต การวิจัยและการพัฒนาในสาขาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ CASC มีการจัดดัชนีและสาระสังเขปของ วารสารเชิงวิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ และแหล่งอ้างอิงอื่นๆ จากรายการ ทรัพยากร อันหลากหลาย มากกว่า 2,000 รายการ นอกจากนี้ยังให้บริการข้อมูล ฉบับ เต็ม (Full Text) วารสารอีก กว่า 950 ฉบับ สาขาวิชา : การวิจัยทางด้านวิทยาการ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ประยุกต์ Computers & Applied Sciences Complete

3 เลือกฐาน EBSCOhost Research Databases

4 Click เลือกฐานข้อมูล Computers & Applied Sciences Complete จากนั้น Click ที่ Continue

5 1. ระบุคำค้นที่ต้องการ ตย. Database design 2. คลิกที่ปุ่ม Search

6 ผลการสืบค้น แสดงผลลัพธ์ รายการบทความ หาก ต้องการปรับปรุงคำค้นให้เลือก ที่เมนู Refine your results เพื่อกำหนด ขอบเขตข้อมูลใหม่อีกครั้ง

7 เช่น เลือกข้อมูลเฉพาะ Full Text ตั้งแต่ปี 2000 – 2011 เท่านั้น จากนั้น ให้คลิกที่ Update

8 ผลลัพธ์ แสดงผลลัพธ์เฉพาะ Full Text เท่านั้น และหาก ต้องการดาวน์โหลดไฟล์ ให้คลิกเลือก PDF Full Text ดังภาพ

9 เลือก Print, Save, หรือหากต้องการบรรณานุกรม อัตโนมัติ เลือกที่เมนู Detailed Record ดัง ตัวอย่าง

10 เลือกที่เมนู Cite เพื่อเลือกรูปแบบการอ้างอิงบรรณานุกรม

11 เลือกรูปแบบบรรณานุกรม APA จากนั้น ให้ copy บรรณานุกรม ทั้งหมด ไปวางไว้ใน Microsoft word

12 เลือกผลลัพธ์โดยส่ง

13 1. ระบุอีเมล์ที่จะส่งถึง 2. ระบุเป็น Plain Text 3. เลือกอ้างอิงแบบ APA 4. คลิกที่ Send

14  หากใช้จากภายนอกมหาวิทยาลัย ให้ใช้ผ่านเว็บไซต์นี้ โดยใส่ Login / Password คือ mfu หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือต้องการ คำแนะนำการสืบค้น ติดต่อ บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วย ค้นคว้า โทรศัพท์ หรือ


ดาวน์โหลด ppt Www.mfu.ac.th/center/lib 1. ทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ (E-Resources) 2. จาก Icon หน้าเว็บ ( ตามตัวอย่าง )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google