งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Library Literature & Information Science Full Text โดย สุปริญา ลุลิตานนท์ ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ เรืองศรี จุลละจินดา หอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Library Literature & Information Science Full Text โดย สุปริญา ลุลิตานนท์ ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ เรืองศรี จุลละจินดา หอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Library Literature & Information Science Full Text โดย สุปริญา ลุลิตานนท์ ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ เรืองศรี จุลละจินดา หอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ 26 กันยายน 2543 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2

3 Library Lit. & Inf. Science Full Text  ฐานข้อมูลสาขาบรรณารักษศาสตร์และ สารนิเทศศาสตร์  จัดทำโดย H.W. Wilson Company มี ข้อมูลใหม่ทุกเดือน  บทความฉบับเต็มจากวารสารกว่า 100 ชื่อ ตั้งแต่ปี ค. ศ.1994  บรรณานุกรมและสาระสังเขปจากวารสารกว่า 300 ชื่อ ตั้งแต่ ปี ค. ศ.1984 และ หนังสือปีละกว่า 8,000 เล่ม รวมทั้ง เอกสารการประชุม วิทยานิพนธ์ และจุลสาร

4 การเข้าใช้ฐานข้อมูล  ใช้บริการได้ที่ CU Digital Library http://www.car.chula.ac.th  คลิกที่ CU Reference Databases  คลิกที่ Arts & Humanities Indexes  คลิกที่ Library Literature & Information Science Full Text

5 การสืบค้นแบบง่าย (Search) พิมพ์คำหรือวลีในช่อง รับคำค้น • เลือกค้นจากเขตข้อมูลที่ ต้องการ • เลือกปีที่พิมพ์ คลิกเพื่อค้น

6 การสืบค้นแบบ SearchPlus • เพิ่มทางเลือกในการ สืบค้น • ให้ใช้ and, or, not • จำกัดการสืบค้น เฉพาะ Field, Full Text หรือ Peer Reviewed • กำหนดปีที่พิมพ์

7 การสืบค้นด้วยวิธี Browse • พิมพ์คำค้น • เลือก Field ที่ต้องการ ให้มีคำค้นนั้น • คลิก Display • ระบบจะแสดง คำค้นที่มี บทความ ในฐานข้อมูล และ บอกจำนวนไว้ข้าง ท้าย เช่น hypertext • คลิกเลือกรายการ ที่ต้องการ

8 การพิมพ์คำค้น  จำกัดผลลัพธ์ให้แคบลงโดยกำหนดเขต ข้อมูลที่ต้องการให้มีคำนั้น เช่น spain in au ให้มีคำ spain อยู่ในชื่อ ผู้แต่ง dt= symposium ให้ ประเภทเอกสารเป็น symposium  ใช้ and, or, not เชื่อมคำหรือวลีที่จะค้น  ใช้ truncation (*) และ wilcards (?) สำหรับคำลงท้ายและคำที่สะกดต่างกัน เช่น librar*

9 การแสดงผลการสืบค้น แบบย่อ (Brief Display) มี Full Text

10 การแสดงผลการสืบค้นแบบ Full Display คลิกที่ HTML หรือ TextPDF เพื่อดู เอกสารฉบับเต็ม

11 การแสดงผล Full Text เอกสารฉบับ เต็ม เมื่อคลิกที่ HTML

12 การพิมพ์ / บันทึก / ส่ง การพิมพ์ / บันทึก / ส่ง E- mail  สั่งพิมพ์ด้วยคำสั่ง Print ในเว็บเบราว์เซอร์ โดยคลิกเลือกบทความที่ต้องการพิมพ์ก่อน  ใช้คำสั่ง Save As บันทึกข้อมูลบทความที่ ต้องการเป็น text file ตั้งชื่อแฟ้มให้มี นามสกุล.txt  ส่ง E-mail โดยคลิกเลือกบทความที่ ต้องการก่อน หรือ เรียกดู ข้อมูล Full Text แล้วระบุประเภทของ แฟ้มข้อมูลที่จะส่ง พิมพ์ชื่อผู้รับ (Mail records to) และชื่อเรื่อง (Mail subject)

13 การออกจากระบบ  กลับไปหน้าจอที่มีแถบคำสั่ง Logout  คลิกที่ Logout

14


ดาวน์โหลด ppt Library Literature & Information Science Full Text โดย สุปริญา ลุลิตานนท์ ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ เรืองศรี จุลละจินดา หอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google