งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Linguistics Abstracts Online นำเสนอโดย สุปริญา ลุลิตานนท์ ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษร ศาสตร์ 26 กันยายน 2543 สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Linguistics Abstracts Online นำเสนอโดย สุปริญา ลุลิตานนท์ ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษร ศาสตร์ 26 กันยายน 2543 สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Linguistics Abstracts Online นำเสนอโดย สุปริญา ลุลิตานนท์ ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษร ศาสตร์ 26 กันยายน 2543 สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

3 การเข้าใช้ฐานข้อมูล ใใใใช้ Netscape หรือ Internet Explorer ไปที่ http://www.car.chula.ac.th เเเเลือก C C C CU Reference Databases เเเเลือก Arts & Humanities Indexes เเเเลือก Linguistics Abstracts Online

4

5 LABS Online  ฐานข้อมูลดรรชนีและสาระสังเขป  จัดทำโดย  จัดทำโดย Blackwell Publishers Ltd.  บทความวารสารสาขาภาษาศาสตร์ • มากกว่า • มากกว่า 320 ชื่อ • ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี • ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี ค. ศ. ค. ศ. 1985 • ภาษาตระกูลยูโรเปียน • ภาษาตระกูลยูโรเปียน อเมริกาเหนือ อเมริกาเหนือ จีน จีน ฮิบรู อินเดียน อินเดียน และ และ โอเชียนเนีย

6 วิธีการสืบค้นแบบ novice คลิกที่ Novice หน้าจอ แรก มี คำอธิบา ย

7 การจำกัดการ สืบค้น ปีที่ พิมพ์ หัว เรื่อง ชื่อผู้แต่ง หน้าจอการสืบค้น แบบ novice มี คำอธิบายการใช้ คำค้น และจำกัด การสืบค้นได้ด้วย การระบุปีที่พิมพ์ หัวเรื่อง ชื่อผู้ แต่ง และ ชื่อ วารสาร

8 การจำกัดการสืบค้น ( ต่อ ) ชื่อวารสาร

9 วิธีการสืบค้นแบบ expert • ไม่มีคำอธิบายแบบ novice • จำกัดการสืบค้นได้เช่นเดียวกัน • ไม่มีคำอธิบายแบบ novice • จำกัดการสืบค้นได้เช่นเดียวกัน กำหนดจำนวน ผลลัพธ์ และ เน้นสี คำค้น

10 การพิมพ์คำค้น  พิมพ์คำที่ต้องการค้นได้หลายคำ  ไม่ต้องใช้  ไม่ต้องใช้ and, or, not  ไม่ต้องใช้อักขระพิเศษ  ชื่อเฉพาะให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่นำ  ชื่อเฉพาะให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่นำ เช่น Noam Chomsky

11 เครื่องหมายที่ใช้ + ใช้นำหน้าคำค้นที่ สำคัญที่สุดหรือ ต้องการมากที่สุด เช่น +voice ต้องการมากที่สุด เช่น +voice - ใช้นำหน้าคำค้นที่ สำคัญน้อยหรือ ไม่ต้องการ เช่น - vowel ไม่ต้องการ เช่น - vowel

12 การแสดงผลการสืบค้น (Hit List) คลิกหมายเลขอ้างอิงเพื่อดูสาระสังเขป คลิกเลือกบทความที่ต้องการ เพื่อใช้ค้นแบบ expand ได้อีก จำนวนบทความที่ สืบค้นได้

13 การแสดงสาระสังเขป (Abstract Display) คลิกที่แถบ Ref. Num จาก Hit List เพื่อดู สาระสังเขป

14 การสืบค้นแบบ expand คลิกเลือกแต่ ละคำ กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ถ้า เลือกหลายคำ คลิกเพิ่มคำค้น คลิกเลือก บทความ แล้วคลิก expand จะได้ หน้าจอเพิ่มคำค้น

15 การพิมพ์และบันทึกผล การสืบค้น 1. ใช้คำสั่งในเว็บเบราว์เซอร์ คัดลอก ข้อความไปไว้ใน Microsoft Word แล้วจึงสั่งพิมพ์หรือบันทึกเป็น.txt 2. ใช้เมาส์ ป้ายแถบข้อความที่ ต้องการพิมพ์ แล้วใช้คำสั่ง Print ในเว็บเบราว์เซอร์ สั่งพิมพ์ 3. ใช้คำสั่ง Print ในเว็บเบราว์เซอร์ หรือ คลิกที่รูป Printer เพื่อสั่ง พิมพ์หน้าจอที่ต้องการ

16 ตัวอย่างข้อมูลจากการสั่งพิมพ์วิธี ที่ 1

17 การออกจากระบบ  คลิกที่ Home บนเว็บ เบราว์เซอร์ เพื่อออกจากระบบ เพื่อออกจากระบบ  กลับสู่หน้าจอ CU Digital Library

18 The End


ดาวน์โหลด ppt Linguistics Abstracts Online นำเสนอโดย สุปริญา ลุลิตานนท์ ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษร ศาสตร์ 26 กันยายน 2543 สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google