งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Linguistics Abstracts Online

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Linguistics Abstracts Online"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Linguistics Abstracts Online
นำเสนอโดย สุปริญา ลุลิตานนท์ ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ 26 กันยายน 2543 สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 การเข้าใช้ฐานข้อมูล เลือก CU Reference Databases
ใช้ Netscape หรือ Internet Explorer ไปที่ เลือก CU Reference Databases เลือก Arts & Humanities Indexes เลือก Linguistics Abstracts Online

3 Description

4 LABS Online ฐานข้อมูลดรรชนีและสาระสังเขป
จัดทำโดย Blackwell Publishers Ltd. บทความวารสารสาขาภาษาศาสตร์ มากกว่า 320 ชื่อ ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 ภาษาตระกูลยูโรเปียน อเมริกาเหนือ จีน ฮิบรู อินเดียน และ โอเชียนเนีย

5 วิธีการสืบค้นแบบ novice
หน้าจอแรก มีคำอธิบาย คลิกที่ Novice

6 การจำกัดการสืบค้น หน้าจอการสืบค้นแบบ novice มีคำอธิบายการใช้คำค้น และจำกัดการสืบค้นได้ด้วยการระบุปีที่พิมพ์ หัวเรื่อง ชื่อผู้แต่ง และ ชื่อวารสาร ปีที่พิมพ์ หัวเรื่อง ชื่อผู้แต่ง

7 การจำกัดการสืบค้น (ต่อ)
ชื่อวารสาร

8 วิธีการสืบค้นแบบ expert
ไม่มีคำอธิบายแบบ novice จำกัดการสืบค้นได้เช่นเดียวกัน กำหนดจำนวนผลลัพธ์ และ เน้นสีคำค้น

9 การพิมพ์คำค้น พิมพ์คำที่ต้องการค้นได้หลายคำ ไม่ต้องใช้ and, or, not
ไม่ต้องใช้อักขระพิเศษ ชื่อเฉพาะให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่นำ เช่น Noam Chomsky

10 เครื่องหมายที่ใช้ ต้องการมากที่สุด เช่น +voice ไม่ต้องการ เช่น -vowel
+ ใช้นำหน้าคำค้นที่สำคัญที่สุดหรือ ต้องการมากที่สุด เช่น +voice - ใช้นำหน้าคำค้นที่สำคัญน้อยหรือ ไม่ต้องการ เช่น -vowel

11 การแสดงผลการสืบค้น (Hit List)
จำนวนบทความที่สืบค้นได้ คลิกหมายเลขอ้างอิงเพื่อดูสาระสังเขป คลิกเลือกบทความที่ต้องการ เพื่อใช้ค้นแบบ expand ได้อีก

12 การแสดงสาระสังเขป (Abstract Display)
คลิกที่แถบ Ref. Num จาก Hit List เพื่อดูสาระสังเขป

13 การสืบค้นแบบ expand คลิกเลือกบทความ แล้วคลิก expand จะได้หน้าจอเพิ่มคำค้น คลิกเพิ่มคำค้น คลิกเลือกแต่ละคำ กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ถ้าเลือกหลายคำ

14 การพิมพ์และบันทึกผลการสืบค้น
1. ใช้คำสั่งในเว็บเบราว์เซอร์ คัดลอกข้อความไปไว้ใน Microsoft Word แล้วจึงสั่งพิมพ์หรือบันทึกเป็น .txt 2. ใช้เมาส์ ป้ายแถบข้อความที่ต้องการพิมพ์ แล้วใช้คำสั่ง Print ในเว็บเบราว์เซอร์ สั่งพิมพ์ 3. ใช้คำสั่ง Print ในเว็บเบราว์เซอร์ หรือ คลิกที่รูป Printer เพื่อสั่งพิมพ์หน้าจอที่ต้องการ

15 ตัวอย่างข้อมูลจากการสั่งพิมพ์วิธีที่ 1

16 การออกจากระบบ เพื่อออกจากระบบ กลับสู่หน้าจอ CU Digital Library
คลิกที่ Home บนเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อออกจากระบบ กลับสู่หน้าจอ CU Digital Library

17 The End


ดาวน์โหลด ppt Linguistics Abstracts Online

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google