งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายกฤตพัฒน์ ครุฑกุลแรงงาน จังหวัด นางอภิญญา ขาวลิขิต สวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานจังหวัด นางสาวลาวัลย์ อิทธิ เมธินทร์ประกันสังคม จังหวัด นายวิสูตร จ้อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายกฤตพัฒน์ ครุฑกุลแรงงาน จังหวัด นางอภิญญา ขาวลิขิต สวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานจังหวัด นางสาวลาวัลย์ อิทธิ เมธินทร์ประกันสังคม จังหวัด นายวิสูตร จ้อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นายกฤตพัฒน์ ครุฑกุลแรงงาน จังหวัด นางอภิญญา ขาวลิขิต สวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานจังหวัด นางสาวลาวัลย์ อิทธิ เมธินทร์ประกันสังคม จังหวัด นายวิสูตร จ้อน เมือง จัดหางานจังหวัด นายปรัชญาพงศ์ พรหมพล ผ. อ. ศูนย์พัฒนาฝีมือ แรงงานจังหวัด

3 คำขวัญจังหวัดหนองบัวลำภู “ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยาน แห่งชาติภูเก้า - ภูพานคำ แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ นคร เขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน ”

4 การปกครอง มี 6 อำเภอ 59 ตำบล 707 หมู่บ้าน ประชากร 536,441 คน กำลังแรงงาน 325,075 คน ว่างงาน 4,241 คน อัตราการว่างงานร้อยละ 1.30 อัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 165 บาท ( อัตราใหม่ 230 บาท เริ่ม 1 เม. ย. 55) สถานประกอบการ 690 แห่ง ผู้ประกันตน ม.33 จำนวน 11,037 คน ม.39 จำนวน 1,489 คน ม.40 จำนวน 2,356 คน อาสาสมัครแรงงาน 392 คน ( แกนนำอาสาสมัคร แรงงาน 59 คน )

5 แรงงาน ส่วนใหญ่ อยู่ในภาค เกษตร ร้อยละ 67.39 ผู้มีงานทำ ส่วนมาก.. จบ การศึกษาต่ำกว่า ระถมศึกษา และ ประถมศึกษา

6 ประชาชนจ. หนองบัวลำภู ได้รับบริการ จากหน่วยงาน กระทรวงแรงงาน กว่า 8.26 หมื่นคน ปีงบประมา ณ 2554


ดาวน์โหลด ppt นายกฤตพัฒน์ ครุฑกุลแรงงาน จังหวัด นางอภิญญา ขาวลิขิต สวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานจังหวัด นางสาวลาวัลย์ อิทธิ เมธินทร์ประกันสังคม จังหวัด นายวิสูตร จ้อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google