งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชุมชนแบบยั่งยืน ณ ลำน้ำปิง เทศบาลตำบล สันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชุมชนแบบยั่งยืน ณ ลำน้ำปิง เทศบาลตำบล สันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชุมชนแบบยั่งยืน ณ ลำน้ำปิง เทศบาลตำบล สันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อบรมวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

2 โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ กุมภาพันธ์ จำนวน 2 แห่ง บ้านห้วยเสือเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้านห้วยโป่งอ่อน หมู่ที่ 7 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

3 การอบรมประมงอาสาร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2556

4 ประชุมร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่

5 ประชุมกลุ่มจังหวัดเขต 15

6 ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555

7 ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์โครงสร้างองค์การและ
อัตรากำลังของกรมประมง”ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

8 ร่วมงานประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ ณ อ่างเก็บน้ำบ้านธิ ต. บ้านธิ อ. เมือง จ
ร่วมงานประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ ณ อ่างเก็บน้ำบ้านธิ ต.บ้านธิ อ.เมือง จ.ลำพูน

9 ร่วมวัดใหม่ชลประทานชูชาติ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
ณ อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

10 ณ อ่างเก็บน้ำบ้านโป่งเป้า ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
จัดนิทรรศการและร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ “โครงการสัปดาห์แห่งการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและการใช้ประโยชน์สัตว์น้ำเพื่อชุมชน ” ณ อ่างเก็บน้ำบ้านโป่งเป้า ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

11 งบประมาณและการเบิกจ่าย
( ๒๕๕๖ ) รายการ งบประมาณ ที่ได้รับ งบประมาณที่เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ งบควบคุมการทำการประมง - กิจกรรมควบคุม - งบสนับสนุนซ่อมแซมอาคารและวัสดุ ที่เสียหายจากพายุฤดูร้อน - ค่าสาธารณูปโภค งบสนับสนุนน้ำแดง เงินเดือนพนักงานราชการ 999,287.00 869,956.00 87,700.00 41,631.00 47,727.00 579,135.00 999,286.65 869,436.52 87,698.69 42,151.44 99.99 99.94 99.998 101.25 100 0.35 519.48 1.31 0.00 หมายเหตุ นำเงินกิจกรรมควบคุมและงบสนับสนุนซ่อมแซมอาคารฯ ไปเบิกเป็นค่าสาธารณูปโภค จำนวน บาท


ดาวน์โหลด ppt โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชุมชนแบบยั่งยืน ณ ลำน้ำปิง เทศบาลตำบล สันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google