งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่4 ประวัติสาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่4 ประวัติสาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่4 ประวัติสาสตร์
เรื่อง เมืองแพร่ล้านนาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2 เกม 4 ตัวเลือก เรื่อง เมืองแพร่ล้านนาไทย

3 กติกา ให้นักเรียนทำแบบทดสอบโดยการช่วยกันตอบ การทำแบบทดสอบไม่มีผลต่อคะแนน

4 จงตอบคำถามต่อไปนี้ 1.ต้นไม้ประจำจังหวัดแพร่คือต้นอะไร 1.ต้นสัก
2.ต้นยมหิน 3.ต้นราชพฤกษ์ 4.ต้นจามจุรี

5 เย้ๆตอบถูกเก่งจังเลย
ไปข้อต่อไปกันเลย

6 คำตอบข้อนี้ยังไม่ถูก ลองดูใหม่นะ
ลองตอบใหม่นะ คำตอบข้อนี้ยังไม่ถูก ลองดูใหม่นะ กลับไปทำอีกครั้ง

7 จงตอบคำถามต่อไปนี้ 2.จังหวัดแพร่มีกี่อำเภอ 1. 7 อำเภอ 2. 8 อำเภอ
3. 9 อำเภอ 4. 6 อำเภอ

8 เย้ๆตอบถูกเก่งจังเลย
ไปข้อต่อไปกันเลย

9 คำตอบข้อนี้ยังไม่ถูก ลองดูใหม่นะ
ลองตอบใหม่นะ คำตอบข้อนี้ยังไม่ถูก ลองดูใหม่นะ กลับไปทำอีกครั้ง

10 จงตอบคำถามต่อไปนี้ 1.ภาคเหนือ 3.ภาคกลาง
3.จังหวัดแพร่อยู่ภาคใดของประเทศไทย 1.ภาคเหนือ 2.ภาคอีสาน 3.ภาคกลาง 4.ภาคใต้

11 เย้ๆตอบถูกเก่งจังเลย
ลองกลับไปทำอีกครั้ง

12 คำตอบข้อนี้ยังไม่ถูก ลองดูใหม่นะ
ลองตอบใหม่นะ คำตอบข้อนี้ยังไม่ถูก ลองดูใหม่นะ กลับไปทำอีกครั้ง

13 จงตอบคำถามต่อไปนี้ 1. พลนคร 2. เวียงโกศัย 3. เมืองแพร 4. ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดต่อไปนี้เป็นชื่อเดิมขอเมืองแพร่ 1. พลนคร 2. เวียงโกศัย 3. เมืองแพร 4. ถูกทุกข้อ

14 เย้ๆตอบถูกเก่งจังเลย
ไปข้อต่อไปกันเลย

15 คำตอบข้อนี้ยังไม่ถูก ลองดูใหม่นะ
ลองตอบใหม่นะ คำตอบข้อนี้ยังไม่ถูก ลองดูใหม่นะ กลับไปทำอีกครั้ง

16 จงตอบคำถามต่อไปนี้ 5. ข้อใดไม่ใช้สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่
1.อุทยานแห่งชาติแม่ยม 2.อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง 3.อุทยานหินปะการัง 4. อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร่

17 เย้ๆตอบถูกเก่งจังเลย
ไปข้อต่อไปกันเลย

18 คำตอบข้อนี้ยังไม่ถูก ลองดูใหม่นะ
ลองตอบใหม่นะ คำตอบข้อนี้ยังไม่ถูก ลองดูใหม่นะ กลับไปทำอีกครั้ง

19 จงตอบคำถามต่อไปนี้ 6.พระพุทธรูปประจำจังหวัดแพร่คือพระอะไร
1.พระบาทมิ่งเมือง 2.พระลอ 3.พระช่อแฮ 4.พระเจ้าทันใจ

20 เย้ๆตอบถูกเก่งจังเลย
ไปข้อต่อไปกันเลย

21 คำตอบข้อนี้ยังไม่ถูก ลองดูใหม่นะ
ลองตอบใหม่นะ คำตอบข้อนี้ยังไม่ถูก ลองดูใหม่นะ กลับไปทำอีกครั้ง

22 จงตอบคำถามต่อไปนี้ 7.ในสมัยรัชกาลที่ 5 เกิดเหตุการณ์ที่สำคัญใดในจังหวัดแพร่ 1.กบฏเงี้ยว 2. กบฏไทยใหญ่ 3. กบฏพิริยะวงศ์ 4.กบฏโกศัยนคร

23 เย้ๆตอบถูกเก่งจังเลย
ไปข้อต่อไปกันเลย

24 คำตอบข้อนี้ยังไม่ถูก ลองดูใหม่นะ
ลองตอบใหม่นะ คำตอบข้อนี้ยังไม่ถูก ลองดูใหม่นะ กลับไปทำอีกครั้ง

25 จงตอบคำถามต่อไปนี้ 8.สินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดแพร่คือสินค้าใด
1.ผ้ามัดหมี่ 2.ผ้าหม้อฮ่อม 3.ผ้าตีนจก 4.ผ้าย้อมสี

26 เย้ๆตอบถูกเก่งจังเลย
ไปข้อต่อไปกันเลย

27 ลองตอบใหม่นะ เสียใจด้วยคุณตอบผิด
กลับไปทำอีกครั้ง

28 จงตอบคำถามต่อไปนี้ 9.ตราประจำจังหวัดแพร่คือข้อใด 1. 2. 3. 4.

29 เย้ๆตอบถูกเก่งจังเลย
ไปข้อต่อไปกันเลย

30 ลองตอบใหม่นะ เสียใจด้วยคุณตอบผิด
กลับไปทำอีกครั้ง

31 จงตอบคำถามต่อไปนี้ 10.ข้อใดคือไม้ที่มีความสำคัญในทางเศรษฐกิจของจังหวัดแพร่ 2.ไม้มะค่า 1.ไม้สัก 3.ไม้มะขาม 4.ไม้กฤษณา

32 เย้ๆตอบถูกเก่งจังเลย
ไปข้อต่อไปกันเลย

33 คำตอบข้อนี้ยังไม่ถูก ลองดูใหม่นะ
ลองตอบใหม่นะ คำตอบข้อนี้ยังไม่ถูก ลองดูใหม่นะ กลับไปทำอีกครั้ง

34 เย้ทำข้อสอบผ่านแล้วๆ

35 แพร่ประตูสู่ล้านนา แพร่เป็นเมืองที่มีขนาดเล็กอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีความเก่าแก่ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่พบหรือปรากฏ เมืองแพร่มีชื่อเรียกหลากหลายชื่อปรากฏตามพงศาวดารต่างๆ ชื่อที่พบ เวียงโกศัย โกศัยนคร เมืองแพล เมืองพล พลรัฐนคร เมืองแพร่มีแม่น้ำที่สำคัญไหลผ่าน คือแม่น้ำยม เป็นแม่น้ำสายหลักของชาวแพร่ ไม้เศรษฐกิจที่สำคัญ คือ ไม้สักสมัยรัชกาลที่5 เกิดเหตุการณ์ที่สำคัญของชาวแพร่ คือเหตุการณ์กบฏเงี้ยว

36 การแบ่งพื้นที่การปกครอง
อำเภอเมืองแพร่ อำเภอร้องกวาง อำเภอลอง อำเภอสูงเม่น อำเภอเด่นชัย อำเภอสอง อำเภอวังชิ้น อำเภอหนองม่วงไข่

37 ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดแพร่
ตราสัญลักษณ์เมืองแพร่เป็นรูปม้าทางด้านบนหลังม้าประดิษฐานพระธาตุช่อแฮ

38 ต้นไม้ประจำจังหวัดแพร่

39 สินค้าขึ้นชื่อของชาวแพร่
ผ้าม่อฮ่อม

40 พระพุทธรูปพระจำเมืองแพร่
พระบาทมิ่งเมือง

41 สถานที่ท่องเที่ยวของชาวแพร่
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร วัดหลวง วัดศรีชุม วัดหัวข่วง วัดพระนอน วัดศรีบุญเรือง วัดพงษ์สุนันท์ วัดจอมสวรรค์ วัดสระบ่อแก้ว คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ คุ้มวงศ์บุรี บ้านประทับใจ น้ำตกแม่เกิ๋ง น้ำตกห้วยโรง อุทยานหินปะการัง ม่อนหินพิศวง ถ้ำผานางคอย แพะเมืองผี แก่งเสือเต้น อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง อุทยานแห่งชาติแม่ยม อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย อ่างแม่สอง น้ำตกซาววา วัดพระธาตุช่อแฮ วัดพระธาตุจอมแจ้ง วัดพระธาตุดอยเล็ง วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีสามัคคีธรรม วัดพระหลวงธาตุเนิ้ง อุทยานวรรณคดีลิลิตพระลอ

42 บ้านวงศ์บุรี พระธาตุช่อแฮ คุ้มเจ้าหลวง อุทยานแห่งชาติแม่ยม

43 คำขวัญประจำจังหวัดแพร่
หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม

44 เรื่อง เมืองแพร่ล้านนาไทย
เกมทายป้ายภาพ เรื่อง เมืองแพร่ล้านนาไทย

45 1 2 3 5 6 4 อุทยานแห่งชาติแม่ยม บ้านวงศ์บุรี วัดช่อแฮ อนุสาวรีย์พระลอ
ภูเขาหินปะการัง แพะเมืองผี 5 6 4

46 1 3 2 6 4 5 ถ้ำผานางคอย บ้านประทับใจ สวนหินมหาราช ผ้าหม้อฮ่อม
อุทยานแห่งชาติสวนหินมหาราช สถานีรดไฟเด่นชัย

47 อะไรเอ่ย 1 พระธาตุช่อแฮ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
เกณฑ์ เปิด ป้าย 5 ป้ายทายถูกได้ 10 คะแนน เปิด ป้าย 10 ป้ายทายถูกได้ 9 คะแนน เปิด ป้าย 15 ป้ายทายถูกได้ 8 คะแนน เปิด ป้าย 20 ป้ายทายถูกได้ 7 คะแนน เปิด ป้าย 25 ป้ายทายถูกได้ 6 คะแนน เปิด ป้าย 30 ป้ายทายถูกได้ 5 คะแนน 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 พระธาตุช่อแฮ 61 62 63 64 65

48 ผ้าหม้อห้อม 1 3 4 5 ของขึ้นชื่อของชาวแพร่ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ผ้าหม้อห้อม 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

49 เรื่อง เมืองแพร่ล้านนาไทย
เกมเติมคำ เรื่อง เมืองแพร่ล้านนาไทย

50 จงเติมคำในช่องว่างให้สมบูรณ์
เวียงโกศัย เมืองแพล พลนครโกศัยนคร 1.เมืองแพร่เดิมมีชื่อเรียกอะไรบ้าง……………………………….. 2.คำขวัญประจำจังหวัดแพร่มีใจความว่า…………………………… 3.ต้นไม้ประจำจังหวัดแพร่และไม้เศรษฐกิจของเมืองแพร่คือ……………... ………………………………………………………… 4.พระพุทธรูปประจำจังหวัดแพร่คือ………………………………. 5. เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวแพร่คือ……………….. 6. จังหวัดแพร่ แบ่งการปกครองออกเป็นกี่อำเภอ…………………… 7.จังหวัดแพร่ ตั้งอยู่ในภูมิภาคใดของประเทศ………………………. 8.วรรณกรรมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดแพร่คือ………………………… 9.ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดแพร่คือรูป…………………………… 10.สมัยรัชกาลที่ 5 เกิดเหตุการณ์ใดที่มีความสำคัญต่อจังหวัดแพร่………… หม้อฮ่อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม ต้นยมหินไม้ เศรษฐกิจคือไม้สัก พระบาทมิ่งเมือง ผ้าหม้อฮ่อม 8 อำเภอ ภาคเหนือตอนบน ตำนานพระลอ เป็นม้าบนหลังมีพระธาตุช่อแฮ กบฏเงี้ยว

51 แพร่ ถือเป็นอีกจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือ
ของไทย ซึ่งคงความเป็นเอกลักษณ์โดยมีประวัติความเป็นมา ที่น่าสนใจ และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะแก่การมาศึกษาหาความรู้ แต่อย่างไรก็ดีทางคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่ได้นำเสนอไปแล้วข้างต้นคงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจไม่มาก ก็น้อย

52 จัดทำโดย นายเอกพัน เอิ้นภักดี สาขาสังคมศึกษา


ดาวน์โหลด ppt สาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่4 ประวัติสาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google