งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ของโครงการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการทัศนศึกษาป.4 – 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประถมศึกษา

2 วัตถุประสงค์ของโครงการ
โครงการทัศนศึกษาเป็นโครงการการเรียนการสอนนอกห้องเรียน จัดนักเรียนไปตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียน การสอน นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง โดยการได้ศึกษาจากสถานที่ จริง ทำให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาในด้านความคิดอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญทำให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย

3 ปีการศึกษา 2553 โครงการทัศนศึกษาป.4 – 6 ระยะเวลาที่จัด
วันที่ 19 พฤศจิกายน วันที่ 24 พฤศจิกายน วันที่ 25 พฤศจิกายน วันที่ 26 พฤศจิกายน

4 ระดับชั้นป.4 จังหวัดกรุงเทพฯ พิพิธภัณฑ์พระนคร สวนสัตว์ดุสิต

5 ระดับชั้นป.5 จังหวัดอยุธยา พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยา
ศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ พระราชวังโบราณ อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดใหญ่ชัยมงคล

6 ระดับชั้นป.6 จังหวัดสมุทรปราการ พิพิธภัณฑ์ช้าง เมืองโบราณ

7 อาจารย์ราณี จิรานุกุลสวัสดิ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ราณี จิรานุกุลสวัสดิ์


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ของโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google