งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการทัศนศึกษาป.4 – 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประถมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการทัศนศึกษาป.4 – 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประถมศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการทัศนศึกษาป.4 – 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประถมศึกษา

2 วัตถุประสงค์ของโครงการ โครงการทัศนศึกษาเป็นโครงการการเรียนการ สอนนอกห้องเรียน จัดนักเรียนไปตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียน การสอน นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง โดยการ ได้ศึกษาจากสถานที่ จริง ทำให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาในด้าน ความคิดอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญทำให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจใน ความเป็นชาติไทย

3 โครงการทัศนศึกษาป. 4 – 6 ปีการศึกษา 2553 ระยะเวลาที่จัด วันที่ 19 พฤศจิกายน วันที่ 24 พฤศจิกายน วันที่ 25 พฤศจิกายน วันที่ 26 พฤศจิกายน

4 ระดับชั้นป. 4 จังหวัดกรุงเทพฯ พิพิธภัณฑ์พระนคร สวนสัตว์ดุสิต

5 ระดับชั้นป. 5 จังหวัดอยุธยา พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยา ศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ พระราชวังโบราณ อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดใหญ่ชัยมงคล

6 ระดับชั้นป. 6 จังหวัดสมุทรปราการ พิพิธภัณฑ์ช้าง เมืองโบราณ

7 ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ราณี จิรานุกุลสวัสดิ์


ดาวน์โหลด ppt โครงการทัศนศึกษาป.4 – 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประถมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google