งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พล.ต.ต.บุญเลิศ ใจประดิษฐ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พล.ต.ต.บุญเลิศ ใจประดิษฐ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พล.ต.ต.บุญเลิศ ใจประดิษฐ
ยินดีต้อนรับ พล.ต.ต.บุญเลิศ ใจประดิษฐ รอง ผบช.ภ.๔ พร้อมคณะตรวจติดตามประเมินผล ศปก.สภ.เมืองเลย ด้วยความยินดียิ่ง

2

3

4

5 ตั้งอยู่ที่ 45 ถ.พิพัฒนมงคล ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย
1 2 3 4 ตั้งอยู่ที่ 45 ถ.พิพัฒนมงคล ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย

6 แผนที่จังหวัดเลย แม่น้ำโขง จ.หนองคาย จ.พิษณุโลก จ.หนองบัวลำภู
จ.เพชรบูรณ์ จ.ขอนแก่น จ.พิษณุโลก ปากชม น้ำเหือง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เชียงคาน ท่าลี่ เมือง นาด้วง นาแห้ว ภูเรือ วังสะพุง เอราวัณ ด่านซ้าย ภูหลวง ภูหลวง ผาขาว หนองหิน ภูกระดึง

7 แผนที่จังหวัดเลย อาณาเขตติดต่อ ภูหลวง เมือง เมือง ภูหลวง
ปากชม เชียงคาน นาด้วง วังสะพุง ผาขาว ภูกระดึง เมือง นาแห้ว ภูเรือ หนองหิน ด่านซ้าย เอราวัณ ท่าลี่ แผนที่จังหวัดเลย 1 ทิศเหนือ ติดกับอำเภอเชียงคาน ปากชม เชียงคาน ทิศใต้ติดกับอำเภอวังสะพุง 2 ท่าลี่ เมือง นาด้วง ทิศตะวันออกติดกับอำเภอนาด้วง 3 นาแห้ว ภูเรือ วังสะพุง เอราวัณ ทิศตะวันตกติดกับอำเภอท่าลี่,ภูเรือ ด่านซ้าย ภูหลวง ภูหลวง 4 หนองหิน ผาขาว ภูกระดึง อาณาเขตติดต่อ

8 แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม/แผนที่แสดงที่ตั้ง

9 ประชากรรวมทั้งสิ้น จำนวน 99,875 คน
1 2 3 หญิง 49,332 คน ชาย 50,543 คน 4 ประชากรรวมทั้งสิ้น จำนวน 99,875 คน ประชากรในเขตพื้นที่ อ.เมืองเลย

10 อัตรากำลังพลของ สภ.เมืองเลย
1 2 3 ชั้นสัญญาบัตร อัตราอนุญาต 44 อัตราจริง 39 ว่าง 5 ชั้นประทวน อัตราอนุญาต 230 อัตราจริง 158 ว่าง 77 เฉลี่ยอัตราส่วน ตำรวจ 1 นาย ต่อประชากร คน อัตรากำลังพลของ สภ.เมืองเลย

11

12 1 ก่อนพัฒนา ดำเนินการ 2 3 4

13 ก่อน-ขณะพัฒนา ศปก.สภ.เมืองเลย
1 2 3 4 ก่อน-ขณะพัฒนา ศปก.สภ.เมืองเลย

14 พัฒนาดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
1 พัฒนาดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 2 3 4

15 ห้องปฏิบัติการ ศปก.สภ.เมืองเลย
1 2 3 4 ห้องปฏิบัติการ ศปก.สภ.เมืองเลย

16 ห้องปฏิบัติการ ศปก.สภ.เมืองเลย
1 2 3 4 ห้องปฏิบัติการ ศปก.สภ.เมืองเลย

17 ห้องปฏิบัติการ ศปก.สภ.เมืองเลย
1 2 3 4 ห้องปฏิบัติการ ศปก.สภ.เมืองเลย

18 แฟ้มคำสั่งจัดตั้ง ศปก.สภ.เมืองเลย
1 2 คำสั่ง ภ.4 ที่ (ศปก.ภ.4)/2296 ลง 18 ต.ค. 2555 คำสั่งจัดตั้ง ศปก. โครงสร้างการจัดตาม ตร.กำหนด กำหนดมอบหมายหน้าที่ครอบคลุมทุกสายงานเป็นปัจจุบัน 3 4 แฟ้มคำสั่งจัดตั้ง ศปก.สภ.เมืองเลย

19 ห้องปฏิบัติการ ศปก.สภ.เมืองเลย
1 2 3 สถานที่ตั้ง ศปก.สภ.เมืองเลย มีความเหมาะสมเพียงพอ แบ่งเป็นสัดส่วน ครบองค์ประกอบของการจัดตั้ง ศปก. ห้องปฏิบัติงานอยู่ห้องเดียวกับ ห้องประชุม รวมทั้งสถานที่พักผ่อนสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 24 ชม. 4 ห้องปฏิบัติการ ศปก.สภ.เมืองเลย

20 1 2 3 4 มีป้ายบอกที่ตั้งชัดเจน / ป้ายบอกฝ่ายต่างๆ / การจัดเรียงแฟ้มเอกสาร / ความสะอาดเรียบร้อย

21 ห้องปฏิบัติการ ศปก.สภ.เมืองเลย
1 2 3 4 จัดโครงสร้าง ศปก. ครบถ้วนทุกฝ่าย ตามรูปแบบที่ ตร.กำหนด ห้องปฏิบัติการ ศปก.สภ.เมืองเลย

22 จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติงานประจำ ศปก.ฯ
1 2 3 4 จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติงานประจำ ศปก.ฯ

23 มีอุปกรณ์เครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัย
1 2 3 4 ระบบเฝ้าตรวจ (CCTV) / ระบบรับแจ้งเหตุ(Call Center) มีอุปกรณ์เครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัย

24 ประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(ระบบ Conference)
1 2 3 4 ประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(ระบบ Conference)

25


ดาวน์โหลด ppt พล.ต.ต.บุญเลิศ ใจประดิษฐ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google