งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พล. ต. ต. บุญเลิศ ใจประดิษฐ ยินดีต้อนรับ รอง ผบช. ภ. ๔ พร้อมคณะตรวจติดตามประเมินผล ศปก. สภ. เมืองเลย ด้วยความยินดียิ่ง ด้วยความยินดียิ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พล. ต. ต. บุญเลิศ ใจประดิษฐ ยินดีต้อนรับ รอง ผบช. ภ. ๔ พร้อมคณะตรวจติดตามประเมินผล ศปก. สภ. เมืองเลย ด้วยความยินดียิ่ง ด้วยความยินดียิ่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พล. ต. ต. บุญเลิศ ใจประดิษฐ ยินดีต้อนรับ รอง ผบช. ภ. ๔ พร้อมคณะตรวจติดตามประเมินผล ศปก. สภ. เมืองเลย ด้วยความยินดียิ่ง ด้วยความยินดียิ่ง

2 www.themegallery.com

3

4

5 1 2 3 4 ตั้งอยู่ที่ 45 ถ. พิพัฒนมงคล ต. กุดป่อง อ. เมือง จ. เลย

6 น้ำเหือง ภูหลวง แม่น้ำโขง ปากชม เชียงคาน นาด้วง วังสะพุง ผาขาว ภูกระดึง เมือง นาแห้ว ภู เรือ หนองหิน ภูหลวง ด่านซ้าย เอราวัณ จ. หนองคาย จ. หนองบัวลำภู จ. เพชรบูรณ์ จ. ขอนแก่น จ. พิษณุโลก สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว แผนที่ จังหวัดเลย ท่าลี่

7 1 2 3 4 ทิศเหนือ ติดกับอำเภอเชียงคาน ทิศใต้ติดกับอำเภอวังสะพุง ทิศตะวันออกติดกับอำเภอนาด้วง ทิศตะวันตกติดกับอำเภอท่าลี่, ภูเรือ ภูหลวง ปากชม เชียงคาน นาด้วง วังสะพุง ผาขาว ภูกระดึง เมือง นาแห้ว ภู เรื อ หนองหิน ภูหลวง ด่านซ้าย เอราวัณ ท่าลี่ แผนที่จังหวัดเลย ภูหลวง ปากชม เชียงคาน นาด้วง วังสะพุง ผาขาว ภูกระดึง เมือง นาแห้ว ภู เรื อ หนองหิน ภูหลวง ด่านซ้าย เอราวัณ ท่าลี่ อาณาเขตติดต่อ

8 แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม / แผนที่แสดงที่ตั้ง

9 www.themegallery.com 1 2 3 4 หญิง 49,332 คน ชาย 50,543 คน ประชากรรวมทั้งสิ้น จำนวน 99,875 คน ประชากรในเขตพื้นที่ อ. เมืองเลย

10 www.themegallery.com 1 2 3 เฉลี่ยอัตราส่วน ตำรวจ 1 นาย ต่อ ประชากร 407.50 คน ชั้นสัญญาบัตร อัตราอนุญาต 44 อัตราจริง 39 ว่าง 5 ชั้นประทวน อัตราอนุญาต 230 อัตราจริง 158 ว่าง 77 อัตรากำลังพลของ สภ. เมืองเลย

11

12 1 2 3 4

13 1 2 3 4 ก่อน - ขณะพัฒนา ศปก. สภ. เมืองเลย

14 1 2 3 4

15 1 2 3 4 ห้องปฏิบัติการ ศปก. สภ. เมืองเลย

16 www.themegallery.com 1 2 3 4 ห้องปฏิบัติการ ศปก. สภ. เมืองเลย

17 1 2 3 4

18 www.themegallery.com 1 2 3 4 แฟ้มคำสั่งจัดตั้ง ศปก. สภ. เมืองเลย คำสั่ง ภ.4 ที่ 0019.123( ศปก. ภ.4)/2296 ลง 18 ต. ค. 2555 คำสั่งจัดตั้ง ศปก. โครงสร้างการจัดตาม ตร. กำหนด กำหนดมอบหมายหน้าที่ครอบคลุมทุกสายงานเป็นปัจจุบัน

19 www.themegallery.com 1 2 3 4 ห้องปฏิบัติการ ศปก. สภ. เมืองเลย สถานที่ตั้ง ศปก. สภ. เมืองเลย มีความเหมาะสมเพียงพอ แบ่งเป็นสัดส่วน ครบองค์ประกอบของการจัดตั้ง ศปก. ห้องปฏิบัติงานอยู่ห้องเดียวกับ ห้องประชุม รวมทั้งสถานที่พักผ่อนสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 24 ชม.

20 1 2 3 4 มีป้ายบอกที่ตั้งชัดเจน / ป้ายบอกฝ่ายต่างๆ / การจัดเรียงแฟ้มเอกสาร / ความสะอาดเรียบร้อย

21 1 2 3 4 ห้องปฏิบัติการ ศปก. สภ. เมืองเลย จัดโครงสร้าง ศปก. ครบถ้วนทุกฝ่าย ตามรูปแบบที่ ตร. กำหนด

22 www.themegallery.com 1 2 3 4 จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติงานประจำ ศปก. ฯ

23 www.themegallery.com 1 2 3 4 มีอุปกรณ์เครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ระบบเฝ้าตรวจ ( CCTV ) / ระบบรับแจ้งเหตุ ( Call Center )

24 www.themegallery.com 1 2 3 4 ประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ( ระบบ Conference )

25 www.themegallery.com


ดาวน์โหลด ppt พล. ต. ต. บุญเลิศ ใจประดิษฐ ยินดีต้อนรับ รอง ผบช. ภ. ๔ พร้อมคณะตรวจติดตามประเมินผล ศปก. สภ. เมืองเลย ด้วยความยินดียิ่ง ด้วยความยินดียิ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google