งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพประกอบกิจกรรม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ใน พระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ โรงเรียนบ้านยางหวาย ต. ยางหวาย อ. คอนสวรรค์ จ. ชัยภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพประกอบกิจกรรม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ใน พระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ โรงเรียนบ้านยางหวาย ต. ยางหวาย อ. คอนสวรรค์ จ. ชัยภูมิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพประกอบกิจกรรม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ใน พระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ โรงเรียนบ้านยางหวาย ต. ยางหวาย อ. คอนสวรรค์ จ. ชัยภูมิ โดยมีนายพงศธร สัจจชลพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น ประธานในพิธี ประธาน มอบพันธุ์ปลาแก่ ผู้แทนหมู่บ้าน

2 สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำ จืดชัยภูมิ ออกให้บริการแนะนำ ด้านวิชาการแก่เกษตรกรและผู้สนใจที่มาขอรับบริการ ศูนย์วิจัยฯ สนับสนุนพันธุ์ตะเพียนทองและสร้อยขาวปลาเพื่อปล่อย แหล่งน้ำ ม. 1-9 ตำบลยางหวาย ประมงอาสารุ่นที่ ๗ นายวาสนาและ นายสุเทพร ให้คำแนะนำแก่ เกษตรกร นายสุรศักดิ์ สมาชิก โครงการศูนย์ เรียนรู้ฯ ปี 53 ให้คำแนะนำ แก่เกษตรกร ปอ. คอน สวรรค์ ปอ. หนองบัว แดง ปอ. แก้งคร้อ นวก. ประมง ให้ คำแนะนำ เกษตรกร

3 เกษตรกร ได้รับ คู่มือการเลี้ยง ปลา / รร. รับ คู่มือและ โปสเตอร์ภาพ ปลา ภาพเบื้องหลังก่อนวันงาน ( ๒๒ ธค. ๕๓ )


ดาวน์โหลด ppt ภาพประกอบกิจกรรม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ใน พระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ โรงเรียนบ้านยางหวาย ต. ยางหวาย อ. คอนสวรรค์ จ. ชัยภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google