งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราความสมบูรณ์เวชระเบียนผู้ป่วยใน ไม่น้อยกว่า 80%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราความสมบูรณ์เวชระเบียนผู้ป่วยใน ไม่น้อยกว่า 80%"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อัตราความสมบูรณ์เวชระเบียนผู้ป่วยใน ไม่น้อยกว่า 80%
การทบทวนความสมบูรณ์การบันทึกเวชระเบียน รพ.บึงกาฬ เป้าหมาย อัตราความสมบูรณ์เวชระเบียนผู้ป่วยใน ไม่น้อยกว่า 80% และ Progessnote >=6 อัตราความสมบูรณ์เวชระเบียนผู้ป่วยนอก ไม่น้อยกว่า 80%

2 อัตราความสมบูรณ์เวชระเบียนผู้ป่วยใน
การทบทวนความสมบูรณ์การบันทึกเวชระเบียน รพ.บึงกาฬ อัตราความสมบูรณ์เวชระเบียนผู้ป่วยใน

3 อัตราความสมบูรณ์เวชระเบียนผู้ป่วยใน (แยกตามรายข้อ) ปี 2554 - 2555

4 อัตราความสมบูรณ์เวชระเบียนผู้ป่วยนอก OPD

5 อัตราความสมบูรณ์เวชระเบียนผู้ป่วยนอก OPD ปี 2555 (แยกรายข้อ)

6 โอกาสในการพัฒนาเวชระเบียนผู้ป่วยใน
แบบฟอร์มการบันทึกไม่ครบถ้วน ใบตรวจร่างกาย ใบเซ็นยินยอม ใบบันทึกประวัติตรวจแรกรับผู้ป่วย ใบประกอบการทำ Rehab 2. มีการบันทึกไม่ครบถ้วน ไม่บันทึกการตรวจร่างกาย ไม่บันทึก Progessnote ไม่บันทึกใบ Consult บันทึกใบเซ็นยินยอม ไม่ครบถ้วน

7 โอกาสพัฒนาในการบันทึก OPD
ประวัติไม่ครบถ้วน ขาด เพศ ,ชื่อผู้ติดต่อได้-เบอร์โทรศัพท์ ,ความเกี่ยวข้องของผู้แจ้ง ,ชื่อผู้บันทึกข้อมูล ,ว/ด/ป ที่บันทึกข้อมูล มีการแก้ไขข้อมูล แต่ไม่เซ็นชื่อกำกับ ขาดข้อมูลแสดงกรุ๊ปเลือด ,ขาดข้อมูลการแพ้ยา การบันทึก CC(Chief complaint)ซักประวัติมากกว่า 1 อาการ การบันทึก Present illness / Past illness ยังขาด 5W 2H ( what, where, when, why, who, how , how many) หรือมีแต่ไม่ครบและไม่ถูกต้อง ขาดประวัติ LMP ยังขาดข้อมูลคำแนะนำ


ดาวน์โหลด ppt อัตราความสมบูรณ์เวชระเบียนผู้ป่วยใน ไม่น้อยกว่า 80%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google