งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทบทวนความสมบูรณ์การบันทึกเวช ระเบียน รพ. บึงกาฬ เป้าหมาย - อัตราความสมบูรณ์เวชระเบียนผู้ป่วยใน ไม่น้อยกว่า 80% และ Progessnote >=6 - อัตราความสมบูรณ์เวชระเบียนผู้ป่วยนอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทบทวนความสมบูรณ์การบันทึกเวช ระเบียน รพ. บึงกาฬ เป้าหมาย - อัตราความสมบูรณ์เวชระเบียนผู้ป่วยใน ไม่น้อยกว่า 80% และ Progessnote >=6 - อัตราความสมบูรณ์เวชระเบียนผู้ป่วยนอก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทบทวนความสมบูรณ์การบันทึกเวช ระเบียน รพ. บึงกาฬ เป้าหมาย - อัตราความสมบูรณ์เวชระเบียนผู้ป่วยใน ไม่น้อยกว่า 80% และ Progessnote >=6 - อัตราความสมบูรณ์เวชระเบียนผู้ป่วยนอก ไม่น้อยกว่า 80%

2 การทบทวนความสมบูรณ์การบันทึกเวช ระเบียน รพ. บึงกาฬ อัตราความสมบูรณ์เวช ระเบียนผู้ป่วยใน

3 อัตราความสมบูรณ์เวช ระเบียนผู้ป่วยใน ( แยกตาม รายข้อ ) ปี 2554 - 2555

4 อัตราความสมบูรณ์เวช ระเบียนผู้ป่วยนอก OPD

5 อัตราความสมบูรณ์เวช ระเบียนผู้ป่วยนอก OPD ปี 2555 ( แยกรายข้อ )

6 โอกาสในการพัฒนาเวช ระเบียนผู้ป่วยใน 1. แบบฟอร์มการบันทึกไม่ครบถ้วน - ใบตรวจร่างกาย - ใบเซ็นยินยอม - ใบบันทึกประวัติตรวจแรกรับผู้ป่วย - ใบประกอบการทำ Rehab 2. มีการบันทึกไม่ครบถ้วน - ไม่บันทึกการตรวจร่างกาย - ไม่บันทึก Progessnote - ไม่บันทึกใบ Consult - บันทึกใบเซ็นยินยอม ไม่ครบถ้วน

7 โอกาสพัฒนาในการบันทึก OPD 1. ประวัติไม่ครบถ้วน ขาด เพศ, ชื่อผู้ติดต่อได้ - เบอร์โทรศัพท์, ความเกี่ยวข้องของผู้แจ้ง, ชื่อ ผู้บันทึกข้อมูล, ว / ด / ป ที่บันทึกข้อมูล 2. มีการแก้ไขข้อมูล แต่ไม่เซ็นชื่อกำกับ 3. ขาดข้อมูลแสดงกรุ๊ปเลือด, ขาดข้อมูลการแพ้ ยา 4. การบันทึก CC(Chief complaint) ซักประวัติ มากกว่า 1 อาการ 5. การบันทึก Present illness / Past illness ยัง ขาด 5W 2H ( what, where, when, why, who, how, how many) หรือมีแต่ไม่ครบและไม่ ถูกต้อง 6. ขาดประวัติ LMP 7. ยังขาดข้อมูลคำแนะนำ


ดาวน์โหลด ppt การทบทวนความสมบูรณ์การบันทึกเวช ระเบียน รพ. บึงกาฬ เป้าหมาย - อัตราความสมบูรณ์เวชระเบียนผู้ป่วยใน ไม่น้อยกว่า 80% และ Progessnote >=6 - อัตราความสมบูรณ์เวชระเบียนผู้ป่วยนอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google