งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

VDO conference dengue 1 July 2013. ข้อสั่งการปลัดผ่าน VDO conference ให้เปิด war room ทุกจังหวัด จัดตั้ง 5 เสือ ดูแลไข้เลือดออก ทุกจังหวัด อำเภอ – สคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "VDO conference dengue 1 July 2013. ข้อสั่งการปลัดผ่าน VDO conference ให้เปิด war room ทุกจังหวัด จัดตั้ง 5 เสือ ดูแลไข้เลือดออก ทุกจังหวัด อำเภอ – สคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 VDO conference dengue 1 July 2013

2 ข้อสั่งการปลัดผ่าน VDO conference ให้เปิด war room ทุกจังหวัด จัดตั้ง 5 เสือ ดูแลไข้เลือดออก ทุกจังหวัด อำเภอ – สคร. 1 คน ทำงานร่วมกับ ผชช.ว (Mr Dengue) และ รอง แพทย์ (Dr. Dengue) โรงพยาบาลทั่วไป ระดับจังหวัด – ผู้แทนโรงพยาบาลชุมชน 1 คน ทำงานร่วมกับ สาธารณสุข อำเภอ (SRRT อำเภอ) มอบสคร. ประเมินผล รายงานผู้ตรวจ – HI ชุมชน, CI โรงเรียน, CI โรงพยาบาล – War room จังหวัด – SRRT อำเภอ – สถานการณ์โรคชี้เป้าถึงระดับอำเภอ ตำบล มอบกรมฯ Risk communication ประเมินผลภาพรวม ติดตามผ่าน VDO conference ทุก 2 สัปดาห์

3 สิ่งที่สคร.ต้องดำเนินการ มอบหมายผู้รับผิดชอบรายจังหวัด ระเบียนรายชื่อ 5 เสือของจังหวัดในเขต พร้อม เบอร์โทร ขับเคลื่อนการทำงานผ่านผู้ตรวจราชการ ขอให้ผอ.สคร. ลงพื้นที่เพื่อประสานให้ผู้ว่า ราชการดำเนินการเปิด war room และหากมี การระบาดหรือเสียชีวิตต่อเนื่องเพื่อประเมินสถ การณ์และให้คำแนะนำ

4 หัวข้อและชุดคำถามสำหรับการประเมิน war room – ประธานคือ?, ความถี่ในการประชุม, ประสิทธิภาพการสั่ง การ SRRT – มีการสอบสวนควบคุมการระบาดอย่างไร? ทันเวลา? มี ผู้ป่วยต่อเนื่องในพื้นที่หลังการสอบสวนอย่างไร? Dengue corner – ดำเนินการหรือไม่ อย่างไร สถานการณ์ – จำนวนและการกระจาย, อำเภอและตำบลที่ต้องเน้นหนัก – การระบาดที่พบ – สาเหตุการเสียชีวิต จาก dead case conference – HI, CI ในโรงพยาบาล โรงเรียน

5 แนวทางการดำเนินงาน Dengue corner 1. การตรวจคัดกรองตามแนวทาง CPG สำนักพัฒนาวิชาการ แพทย์ กรมการแพทย์ 2. ให้ผู้ป่วยทายากันยุง 3. การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยสงสัยที่จะกลับบ้านประกอบด้วย: – แพทย์สงสัยว่าท่านป่วยเป็นไข้เลือดออก – แพทย์จะยังไม่รับไว้ในโรงพยาบาล – ท่านจะมีอาการไข้สูงลอย ในวันที่ 3-4 นับจากมีไข้วันแรก จะอยู่ในช่วงวิกฤต หากกลับบ้านแล้วมีอาการกินไม่ได้ อาเจียน ให้มาพบแพทย์ – ให้ผู้อยู่ร่วมบ้านฉีดยาฆ่ายุงและสำรวจเพื่อกำจัดลูกน้ำ – แจ้งเตือนเพื่อนบ้านว่าไข้เลือดออกระบาดในหมู่บ้าน ให้ ร่วมกันกำจัดลูกน้ำ

6 Staff: – พยาบาลคัดกรอง มีความรู้เรื่องไข้เลือดออก Structure: – เครื่องมือตรวจ vital sign – ยาทากันยุง – เอกสารแนะนำการสังเกตอาการ และการปฏิบัติตัว – CPG หรือ แผนภูมิการคัดกรอง ดูแลผู้ป่วย Support: – ยาทากันยุง – เอกสารแนะนำการสังเกตอาการ และการปฏิบัติตัว องค์ประกอบ Dengue corner

7 การตรวจคัดกรองที่ แผนกผู้ป่วยนอกในรพช. [ อ้างอิง สำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ กรมการ แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2547 ] ไข้สูง> 38.5 o C ไม่มีอาการเฉพาะ ตรวจทูนิ เกต์ บวกลบ ซักประวัติตรวจร่างกาย ปวด ท้องมาก อาเจียนมาก เลือดออก มีภาวะขาดน้ำ ช็อค (pulse pressure แคบ เช่น 100/80 mmHg) ความ ดันต่ำ ชีพจรเบาเร็ว ตัวเย็น เหงื่อออก ระบบไหลเวียน โลหิตปลายมือปลายเท้าไม่ดี capillary refill>2 วินาที ให้การรักษาเบื้องต้น นัดตรวจติดตามถ้าอาการทั่วไปดี ไม่มีภาวะช็อคหรือขาดน้ำ ตรวจทูนิเกต์ซ้ำ ในกรณีมีไข้มากกว่า 48 ชั่วโมง ให้พยายามหาสาเหตุ มี -> admit ไม่มี -> - ตรวจ CBC ถ้ามีไข้ มากกว่า 48 ชม. - นัดตรวจติดตาม หรือ พิจารณา admit


ดาวน์โหลด ppt VDO conference dengue 1 July 2013. ข้อสั่งการปลัดผ่าน VDO conference ให้เปิด war room ทุกจังหวัด จัดตั้ง 5 เสือ ดูแลไข้เลือดออก ทุกจังหวัด อำเภอ – สคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google